Aktualności

Poprawa funkcjonowania komunikacji miejskiej w Toruniu – BiT-City II

Informacja

Najważniejsze informacje o projekcie

Opis Projektu

Powszechnie dostępny, sprawny i ekologiczny transport publiczny to jeden z priorytetowych celów władz Miasta Torunia. Rozbudowa i poprawa funkcjonowania ekologicznej komunikacji tramwajowej i autobusowej przyczynią się do zmniejszenia ruchu samochodowego w mieście. Nowa linia tramwajowa do tzw. osiedla JAR, zmodernizowane torowiska, nowe niskopodłogowe tramwaje, ekologiczne autobusy , niezbędne dla MZK wozy techniczne – to jedne z ważniejszych inwestycji unijnych realizowanych obecnie w Toruniu. Projekt ma kluczowe znaczenie dla rozwoju komunikacji miejskiej w Toruniu.

Więcej o projekcie

Cele Projektu

Szczegółowe cele projektu:

  • poprawa stanu technicznego infrastruktury tramwajowej na terenie Torunia,
  • skrócenie czasu podróży,
  • uatrakcyjnienie oferty przewozowej,
  • zwiększenie liczby pasażerów korzystających z transportu zbiorowego.

Więcej o celach

Aktualności

Zamknięty wyjazd z Grudziądzkiej w Szosę Chełmińską
2023-03-17

Od soboty 18 marca 2023 r. od godzin porannych zmieni się organizacja ruchu w rejonie skrzyżowania Szosy Chełmińskiej z ul. Grudziądzk...

Po płycie do Grudziądzkiej
2023-03-21

Od piątku 24 marca 2023 r. nieco inaczej pojedziemy fragmentem Szosy Chełmińskiej na odcinku od targow...

Do ALDI objazdem
2023-03-21

W związku z budową nowej linii tramwajowej od poniedziałku 27 marca 2023 r. od ok. godz. 8:00 nastąpi...

Projekt

"Poprawa funkcjonowania komunikacji miejskiej w Toruniu – BiT-City II"

Dane finansowe
Źródło finansowania
Beneficjent projektu

Koszt całkowity projektu: 461 533 791,91 zł

Wydatki kwalifikowalne: 365 794 662,21 zł

Kwota dofinansowania: 238 328 032,322 zł (65,15%)