Zadania projektu

Zakres rzeczowy projektu obejmuje:

Zadanie 1: Budowa linii tramwajowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą do pętli tramwajowej przy ul. Heweliusza - etap I i II.
Zadanie 1: Budowa linii tramwajowej wraz infrastrukturą towarzyszącą do Osiedla Jar w zakresie budowy i wyposażenia stacji zasilania energetycznego w urządzenia elektroenergetyczne niezbędne do zasilania ładowarek autobusów elektrycznych.
Zadanie 2: Modernizacja torowiska wraz z siecią trakcyjną w ul. Bydgoskiej.
Zadanie 3: Modernizacja torowiska tramwajowego wraz z siecią trakcyjną na trasie linii nr 1 i 5 od Pl. Daszyńskiego do ul. Ślaskiego.
Zadanie 4: Modernizacja torowiska tramwajowego wraz z siecią trakcyjną na trasie linii nr 2 na odcinku od Placu Niepodległości dl ul. Reja z budową odwodnienia torowiska.
Zadanie 5: Modernizacja torowiska tramwajowego wraz z siecią trakcyjną i układem drogowym na odcinku od Placu bp. Jana Chrapka do ul. Podgórnej.
Zadanie 6: Zakup taboru tramwajowego niskopodłogowego (5 szt.).
Zadanie 7: Zakup pojazdów technicznych.
Zadanie 8: Zakup autobusów niskoemisyjnych (6 autobusów elektrycznych i 14 autobusów hybrydowych).

Zadanie 1: Budowa linii tramwajowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą do pętli tramwajowej przy ul. Heweliusza.

Wykonawca:

Część A:
Konsorcjum firm:
 1. Intop Warszawa Sp. z o.o. - Lider Konsorcjum
 2. Balzola Polska Sp. z o.o. - Partner Konsorcjum 
Część B:
Konsorcjum firm:
 1. Balzola Polska Sp. z o.o. - Lider Konsorcjum
 2. Intop Warszawa Sp. z o.o. - Partner Konsorcjum

Wykonawcą odcinka torowiska od ul. Strobanda do pętli tramwajowej w ul. Heweliusza jest Balzola Polska Sp. z o.o. 

 

Koszt realizacji całego zadania:

154 444 800,89 zł netto/189 967 105,09 zł brutto - za realizację odcinka od pl. NOT do ul. Strobanda

18 995 000,00 zł netto/23 363 850,00 zł brutto - za realizację odcinka od  ul. Strobanda do pętli tramwajowej w ul. Heweliusza.

Termin realizacji całej linii tramwajowej:

do 30 czerwca 2023 r.

Opis:

Zadanie dotyczy budowy nowego połączenia komunikacyjnego łączącego nowe osiedle powstające w północnej części miasta z centrum. Nowa linia tramwajowa wraz z infrastrukturą towarzyszącą będzie przebiegała od skrzyżowania ulic: Odrodzenia, al. Solidarności oraz Czerwona Droga, dalej wzdłuż ulicy Szosa Chełmińska aż do ulicy Długiej, gdzie tramwaj skręci w kierunku wschodnim. W następnej kolejności na wysokości przebudowanego w ramach inwestycji Ronda Czadcy torowisko skręci w ul. Legionów i aż do ul. Polnej będzie zlokalizowane po wschodniej stronie jezdni. Po czym nadal przebiegając poboczem skręci w ul. Polną, następnie w ul. Ugory, a potem skręci w ul. Watzenrodego, po południowej stronie istniejącej jezdni, aż do pętli tramwajowej w ul. Heweliusza. 

 

Zadanie 1: Budowa i wyposażenie stacji zasilania energetycznego w urządzenia elektroenergetyczne niezbędne do zasilania ładowarek autobusów elektrycznych)

Wykonawca:

AMZ ELEKTRO SP. Z O.O.

Koszt realizacji zadania:

2 591 869, 92 zł netto/ 3 188 000,00 zł brutto

Termin realizacji:

18.12.2021 r. - zadanie zakończone.

Opis:

Zakres rzeczowy zadania objął:
 • wykonanie budynku podstacji trakcyjnej wraz z instalacjami i systemem wentylacji
 • montaż wyposażenia do zasilania urządzeń do ładowania autobusów elektrycznych
 • montaż wyposażenia do zasilania obiektów zajezdni autobusowej
 • wyposażenie w system do zdalnego sterowania podstacją
 
Wyposażenie na potrzeby zasilania sieci trakcyjnej dla nowej linii tramwajowej będzie dostarczone i zamontowane w ramach realizacji zamówienia na budowę linii tramwajowej.

Zadania 2-5: Modernizacje torowisk tramwajowych

Zakres prac:

 • przebudowa torowisk tramwajowych, w tym budowa torowiska zielonego wraz z systemem zraszania
 • przebudowa sieci trakcyjnej z wymianą słupów trakcyjnych
 • wymiana nawierzchni drogowej w zakresie wynikającym z przebudowy torowisk
 • wymiana lub odtworzenie nawierzchni na fragmentach chodników
 • przebudowa i budowa sygnalizacji świetlnych na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych
 • rozbudowa systemu informacji podróżnych
 • zagospodarowanie terenów zielonych
 

Zadanie 2: Modernizacja torowiska wraz z siecią trakcyjną w ul. Bydgoskiej.

Wykonawca:

Balzola Polska Sp. z o.o.

Koszt realizacji zadania:

31 619 264,01 zł netto / 38 891 694,73 zł brutto

Termin realizacji:

11.2020 - 08.2022

Opis:

Zakres rzeczowy zadania objął:
 • Etap I: Odcinek ul. Bydgoskiej od skrzyżowania z ul. Sienkiewicza wraz z tym skrzyżowaniem do ul. Chopina
 • Etap II: Odcinek ul. Bydgoskiej od ul. Reja do ul. Sienkiewicza 

 

Zadanie 3: Modernizacja torowiska tramwajowego wraz z siecią trakcyjną na trasie linii nr 1 i 5 od pl. Daszyńskiego do ul. Ślaskiego.

Wykonawca:

Balzola Polska Sp. z o.o.

Koszt realizacji zadania:

25 878 805,31 zł netto / 31 830 930,53 zł brutto

Termin realizacji:

11.2020-12.2021

Opis:

Zakres rzeczowy zadania objął
 • Odcinek ul. Szosy Lubickiej od pl. Daszyńskiego do ul. Ślaskiego z wyłączeniem pl. Sybiraków (skrzyżowanie z ul. Przy Skarpie)

 

Zadanie 4: Modernizacja torowiska tramwajowego wraz z siecią trakcyjną na trasie linii nr 2 na odcinku od Placu Niepodległości do ul. Reja z budową odwodnienia torowiska.

Wykonawca:

Balzola Polska Sp. z o.o.

Koszt realizacji zadania:

27 560 789,54 zł netto / 33 899 771,13 zł brutto

Termin realizacji:

11.2020-12.2021

Opis:

Zakres rzeczowy zadania obejął:
 • Etap I: Odcinek: ul. Kraszewskiego (z wyłączeniem przejazdu w ul. Moniuszki) 
 • Etap II: Skrzyżowanie Reja i Broniewskiego oraz tory wzdłuż ul. Broniewskiego od ul. Reja do ul. Sienkiewicza 

 

Zadanie 5: Modernizacja torowiska tramwajowego wraz z siecią trakcyjną i układem drogowym na odcinku od Pl. bp. Jana Chrapka do ul. Podgórnej.

Wykonawca:

Balzola Polska Sp. z o.o.

Termin realizacji:

04.2022-04.2023

Opis:

Zakres zadania obejmuje modernizację 1163,35 mtp torowiska tramwajowego wraz z siecią trakcyjną i układem drogowym na odcinku ul. Warneńczyka od ronda bp. Chrapka do przejazdu torowo – drogowego ulicy Podgórnej i Kościuszki.

W celu osiągnięcia poprawy komfortu i jakości podróży komunikacją miejską, zastosowane zostaną odpowiednie technologie i rozwiązania konstrukcyjne, których efektem będzie zmniejszenie hałasu i drgań generowanych przez przejeżdżające tramwaje. Dodatkowo wyremontowane zostaną perony, tramwajowe, a przystankach zamontowane tablice informacji pasażerskiej.

Dużą zmianą będzie przebudowa skrzyżowania na rondo turbinowe, dwupasmowe. To rozwiązanie z pewnością zwiększy bezpieczeństwo na tym obszarze. Dodatkowo wyremontowane zostaną chodniki, jezdnie, ścieżki rowerowe, zatoki autobusowe, miejsca parkingowe.

Modernizowane torowisko będzie wykonane w większości w technologii zielonego torowiska (ponad 735 mtp).

 

Zadanie 6: Zakup taboru tramwajowego niskopodłogowego.

Wykonawca:

Pojazdy Szynowe PESA S.A.

Termin realizacji:

22.07.2022 r.

Wartość zamówienia:

37 727 725,00 zł netto/ 46 405 101,75 zł brutto

Opis:

W ramach umowy zakupionych zostało  5 szt. pięcioczłonowych, niskopodłogowych tramwajów. 

 

Zadanie 7: Zakup pojazdów technicznych.

Zakres zadania obejmuje zakup 3 szt. pojazdów do obsługi infrastruktury torowo – sieciowej m.in. do bieżącego utrzymania w czystości torowisk i rozjazdów torowych oraz naprawy i diagnostyki sieci trakcyjnej.

Pojazd:

Specjalistyczny pojazdu samochodowy do czyszczenia i udrażniania pod wysokim ciśnieniem rozjazdów, kanałów, torowiska i zwrotnic a także do odsysania osadów, zanieczyszczeń z kanałów i studzienek tramwajowych (tzw. beczka)

Dostawca:

Inter Global sp. z o.o. z Rybarzowic

Termin realizacji:

Zadanie zakończone, pojazd dostarczony 20.01.2022 r.

Pojazd:

Wóz techniczny do czyszczenia rowków szyn i przestrzeni międzyszynowej:

Dostawca:

SaZ s.r.o.

Termin realizacji:

Realizacja dostawy – do 29.04.2023 roku (do 22 miesięcy od daty zawarcia umowy).

Pojazd:

Specjalistyczny dwudrogowy pojazd do konserwacji i naprawy sieci trakcyjnej – tzw. pojazd „wieżowy”

Dostawca:

Przemysłowy Instytut Maszyn Budowlanych sp. z o.o.

Termin realizacji:

Realizacja dostawy – do 30.08.2022 roku (do 14 miesięcy od daty zawarcia umowy).

 

Zadanie 8: Zakup autobusów niskoemisyjnych (hybrydowych 14 szt. , elektrycznych – 6 szt.)

Wykonawca:

Solaris Bus & Coach spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Termin realizacji:

Autobusy hybrydowe zostały dostarczone w 2018 r.

Autobusy elektryczne zostały dostarczone.

Koszt realizacji zadania:

13.601.700,00 zł netto/ 16.730.091,00 zł brutto

Opis:

Dostarczono 6 szt. autobusów elektrycznych.

 

Zadanie 8: Infrastruktura i urządzenia do ładowania autobusów elektrycznych

Wykonawca:

Ekoenergetyka Polska Spółka Akcyjna (Lider konsorcjum)

Westa Building sp. z o.o. (Partner konsorcjum)

Termin realizacji:

30.03.2022 r.

Koszt realizacji zadania:

2.818.097,80 zł netto / 3.466.260,20 zł brutto

Opis:

Zakres zadania obejmuje zaprojektowanie, dostawę i montaż infrastruktury do ładowania autobusów elektrycznych.

Infrastruktura do ładowania obejmuje:
 • zajezdnia autobusowa przy ul. Legionów - 3 szt. ładowarek wolnych;
 • pętla autobusowa „Uniwersytet” – 1 ładowarka szybka;
 • pl. św. Katarzyny – 1 ładowarka szybka;
 • pętla autobusowa „Dziewulskiego” – 1 ładowarka szybka.

Zamontowano i uruchomiono ładowarki wolnego ładowania oraz 2 ładowarki szybkie. Pozostała do realizacji ładowarka na pętli Dziewulskiego, której montaż nastąpi w I kwartale 2023 r.