Aktualności

Wraca węzeł na al. Solidarności - szczegóły

W sobotę 28 stycznia 2023 r. planowane jest przywrócenie funkcjonowania węzła przesiadkowego na al. Solidarności. W związku z tym inaczej będzie funkcjonowała komunikacja miejska i wprowadzone zostaną korekty w organizacji ruchu drogowego w tym rejonie. Zmiana czeka nas także na ul. Grudziądzkiej.

Komunikacja miejska

Planuje się, że tramwaje i autobusy wrócą na al. Solidarności od soboty 28 stycznia br. od godz. 4:00. Jednocześnie przestaną funkcjonować tymczasowe przystanki autobusowe przy ul. Uniwersyteckiej.

AUTOBUSY

Z kierunku Wrzosów i Rubinkowa

 1. Autobusy linii nr 10, 20 z ul. Legionów pojadą ul. Grudziądzką do Szosy Chełmińskiej i dalej Czerwoną Drogą dojadą do pl. Niepodległości, gdzie zawrócą do al. Solidarności.
 2. Autobusy linii nr 27, 31, 32, 38, N93 pojadą jak tak autobusy linii nr 10.
 3. Autobusy linii nr 12, 14, 30, 111, 112, 115, N91 pojadą ul. Odrodzenia i Czerwoną Drogą do pl. Niepodległości, gdzie zawrócą do al. Solidarności.
 4. Autobusy linii nr 31 od Szosy Chełmińskiej pojadą objazdem ul. Czerwoną Drogą, zawrócą na pl. Niepodległości i zatrzymają się na przystanku Odrodzenia.
 5. Autobusy linii nr 13 w kierunku Glinieckiej nie będą wjeżdżać w al. Solidarności - korzystać będą nadal z przystanku tymczasowego w ul. Wały gen. Sikorskiego.

Na przystanku „Odrodzenia” (przy Cinema City) dodatkowo zatrzymywać się będą autobusy linii nr 10, 20, 27, 32 i 38.

 W kierunku Wrzosów i Rubinkowa

 1. Autobusy linii nr 10, 20, 27, N93 pojadą objazdem Odrodzenia – pl. To-Mi-To- Grudziądzką i Legionów z przystankiem „Legionów” na ul. Grudziądzkiej.
 2. Autobusy linii nr 32 i N90 pojadą objazdem ul. Odrodzenia zawrócą przy pl. To-Mi-To i wrócą do ul. Czerwona Droga.
 3. Autobusy linii nr 31 nadal omijać będą al. Solidarności i z ul. Przy Kaszowniku skręcać na pl. To-Mi-To w ul. Grudziądzką i dalej ul. Legionów.
 4. Autobusy linii nr 12, 13, 14, 30, 111, 112, 115 wracają na stałą trasę.

TRAMWAJE

 1. Tramwaje linii nr 1, 2 i 4 kursować będą w obu kierunkach ul. Odrodzenia – al. Solidarności – Wałami gen. Sikorskiego.
 2. Tramwaje linii nr 7 kursować będą na trasie: UNIWERSYTET – Gagarina – Sienkiewicza – Broniewskiego – Reja – Bydgoska – pl. Rapackiego – Odrodzenia – AL. SOLIDARNOŚCI – Pl. Rapackiego – Bydgoska – Sienkiewicza – Gagarina – UNIWERSYTET.

Zmiany w organizacji ruchu drogowego

Od 28 stycznia na plac Teatralny wróci dawna organizacja ruchu. Oznacza to, że pojazdy jadące od strony pl. św. Katarzyny będą mogły jechać prosto lub w lewo, bez możliwości skrętu w prawo w al. Solidarności i dojazdu na parkingi przy Urzędzie Marszałkowskim i CKK Jordanki. Podobnie od strony pl. Rapackiego/al. św. Jana Pawła II – te pojazdy nie będą miały możliwości skrętu w lewo w al. Solidarności do ww. parkingów.

Na placu NOT (gdzie trwa układanie rozjazdów od strony Szosy Chełmińskiej) będzie obowiązywać obecna organizacja ruchu. Oznacza to, że pojazdy jadące ul. Odrodzenia (od strony Kaszownika) nadal nie będą mogły skręcić w prawo w Szosę Chełmińską ani w lewo w al. Solidarności. By dojechać do parkingu przy Urzędzie Marszałkowskim lub CKK Jordanki, trzeba będzie zawrócić na pl. Niepodległości.

Również od 28 stycznia planuje się zmiany w organizacji ruchu drogowego polegające na wprowadzeniu ruchu jednokierunkowego na ul. Grudziądzkiej – możliwy będzie tylko wyjazd z ul. Grudziądzkiej w Szosę Chełmińską.