Aktualności

Początek roku na budowie nowej linii tramwajowej

Brak mrozów sprzyja postępom prac na budowie nowej linii tramwajowej, która będzie biegła od centrum Torunia aż do pętli przy ul. Heweliusza. Część torowiska jest już prawie gotowa i niebawem rozpocznie się montaż trakcji.

Wzdłuż ul. Polnej, Ugory i Watzenrodego połączony jest już cały układ torowy. Gotowe są już także perony i ustawiono wszystkie słupy trakcyjne. Niedługo rozpocznie się montaż tzw. „wieszaków” podtrzymujących sieć trakcyjną, a następnie rozciągnięte zostaną przewody trakcyjne. Wzdłuż ul. Watzenrodego wykonywany jest podlew pionowy szyn żywicą poliuretanową, a w rejonie ronda Strobanda i wzdłuż Ugorów powstają chodniki i drogi rowerowe.

Od skrzyżowania ul. Watzenrodego ze Strobanda do miejsca, w którym przy ul. Heweliusza powstanie nową pętla tramwajowa, trwają prace ziemne, m.in. korytowanie pod przyszłe torowisko, a niedługo rozpoczną się roboty przy sieci elektroenergetycznej.
 
Dzieje się także na drugim końcu przyszłej linii tramwajowej. Na Szosie Chełmińskiej od pl. NOT do ul. Grudziądzkiej ułożono już podbudowę z kruszywa i pierwszą warstwę masy bitumicznej, a obecnie wylewana jest druga warstwa. Powstają też chodniki i układane są krawężniki.
 
Na wysokości parkingu przez targowiskiem, po stronie wieżowców, budowana jest sieć wodociągowa. W rejonie skrzyżowania Szosy Chełmińskiej z ul. Dekerta trwają rozbiórki starej nawierzchni drogowej i rozpoczynają się roboty przy przebudowie i budowie sieci podziemnych. Dalej, pomiędzy Trasą Prezydenta Raczkiewicza a ul. Żwirki i Wigury, ułożono już szyny, a obecnie trwa ich montaż i ustawianie.
 
Na rondzie Czadcy, od strony Wielkiego Rowu, trwa rozbiórka podbudowy starej jezdni elementów brukarskich oraz budowa sieci wodociągowej. Na Legionów (od wjazdu do zajezdni autobusowej do przejazdu kolejowego) układane są kolejne warstwy podbudowy pod torowisko.