Aktualności

Namaluj toruńskie tramwaje  

„Tramwajem przez Toruń” to hasło konkursu plastycznego, organizowanego przez Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu w ramach promocji projektu BiT-City II, skierowanego do przedszkolaków oraz uczniów klas I-III szkoły podstawowej. Najlepsze prace zostaną wydrukowane w kalendarzu MZK na 2023 r.

Tramwaje pomagają mieszkańcom Torunia oraz turystom sprawnie przemieszczać się z miejsca na miejsce już od 131 lat! Dzięki funkcjonującym tu liniom można dojechać do najdalszych zakątków miasta. Obecnie budowana jest kolejna linia – wiodąca z centrum do najprężniej rozwijającego się osiedla na północy Torunia. Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie pracy plastycznej, w ciekawy i oryginalny obrazującej sposób funkcjonowanie tramwajów w Toruniu, ich rolę w poznawaniu miasta i jego pięknych zakątków.
 
Praca Konkursowa powinna być wykonana w formacie A4 lub A3. Uczestnicy mogą wybrać dowolną technikę plastyczną (np. ołówek, kredka, pastele, farby plakatowe, wycinanki itp.), z wyłączeniem prac przestrzennych. Jeden Uczestnik może wysłać tylko jedną pracę konkursową.
 
Prace konkursowe należy składać osobiście, nadesłać pocztą lub przesyłką kurierską (na koszt nadsyłającego) do 28.11.2022 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres:
 
Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu,
ul. Sienkiewicza 24/26
87-100 Toruń
Z dopiskiem „Tramwajem przez Toruń”
 
Regulamin konkursu dostępny jest na stronie: https://www.mzk-torun.pl/files/01_2022_11_16_REGULAMIN_KONKURSU_PLASTYCZNEGO.pdf
 
Konkurs odbywa się w ramach promocji projektu  „Poprawa funkcjonowania komunikacji miejskiej w Toruniu – BiT – City II”, który jest współfinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020