Aktualności

Pojedziemy nowym fragmentem al. 700-lecia Torunia

Budowa nowej linii tramwajowej na północ Torunia wchodzi na kolejny etap. W związku z tym czekają nas dalsze zmiany w organizacji ruchu drogowego. Pierwsze już od 19 kwietnia 2022 r. (wtorek) w rejonie Szosy Chełmińskiej od ul. Dekerta do Bema, gdzie udostępniony zostanie nowy odcinek al. 700-lecia Torunia oraz na ul. Watzenrodego. Kolejne na ul. Długiej i Rondzie Czadcy.  
 


- Budowa nowej linii tramwajowej jest realizowana w ramach projektu „Poprawa funkcjonowania komunikacji miejskiej w Toruniu – BiT-City II”.Projekt jest współfinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Beneficjentem tego przedsięwzięcia jest Gmina Miasta Toruń, a realizacją zajmuje się MZK – mówi prezes Miejskiego Zakładu Komunikacji w Toruniu sp. z o.o. Zbigniew Wyszogrodzki.Całkowita wartość projektu to ponad 400 mln zł, a dofinansowanie wynosi  ponad 213 mln zł. Cały projekt składa się z ośmiu zadań, dzięki którym usprawniany jest transport publiczny w mieście. Część zostałajuż zrealizowanych lub jest w trakcie realizacji, a budowa nowej linii tramwajowej jest największym przedsięwzięciem.
 
Nowa linia tramwajowa przebiegać będzie z centrum Szosą Chełmińską, ul. Długą, Legionów, Polną, Ugory i Watzenrodego do ul. Strobanda. Jej powstanie zapewni dodatkowy transport dla mieszkańców dynamicznie rozwijającego się osiedla. Gdy zostanie zbudowana, długość torów tramwajowych będących w eksploatacji w Toruniu zwiększy się o ponad 20 procent (obecnie w eksploatacji jest ok. 53,6 km toru pojedynczego, a przybędzie  ok. 11,5 tys. metrów toru pojedynczego,z czego ponad 3,7 tys. mtp  zielonego torowiska).
 
- Przy tak rozległej inwestycji - by mogło powstać nowe torowisko, nowe przystanki, sieci podziemne, ciągi piesze i rowerowe i cała infrastruktura towarzysząca - nie da się uniknąć zmian i utrudnień w ruchu. Przepraszamy za niedogodności i wraz z wykonawcami prac postaramy się, by były jak najmniej uciążliwe. Za to po zakończeniu budowy na pewno jakość komunikacji tramwajowej i drogowej wzrośnie – zapewnia Zbigniew Wyszogrodzki. – O kolejnych zmianach będziemy informowali na bieżąco z odpowiednim wyprzedzeniem.

ZMIANY W ORGANIZACJI RUCHU DROGOWEGO

SZOSA CHEŁMIŃSKA (ODCINEK B3)
Od 19 kwietnia 2022 r. (wtorek)zmieni się organizacja ruchu drogowego w rejonie Szosy Chełmińskiej od ul. Dekerta do ul. Bema. Z uwagi na otwarcie dla kierowców zachodniej jezdni nowo wybudowanego odcinka drogi w al. 700-lecia Torunia, ruch na odcinku Szosy Chełmińskiej od Dekerta do Bema będzie odbywał się jednokierunkowo w kierunku os. Wrzosy. Ruch w przeciwnym kierunku, tj. w stronę centrum, odbywać się będzie jednokierunkowo po nowo wybudowanym odcinku.

- W tym czasie będzie realizowali prace związane z budową torowiska w kierunku skrzyżowania ul. Szosa Chełmińska z ul. Bema/Podgórną wraz z uzbrojeniem podziemnym terenu (sieć wodociągowa, teletechniczna, oświetlenie) oraz prace związane z wykonaniem wschodniej jezdni al. 700-lecia od przecięcia z projektowanym torowiskiem do włączenia w istniejące skrzyżowanie ul. Szosa Chełmińska z ul. Bema/Podgórną. Planowany termin zakończenia tych prac - czerwiec 2022 r. – mówi Marek Kamiński, kierownik projektu z ramienia firmy Balzola.- Po dopuszczeniu do ruchu obu jezdni al. 700-lecia na tym odcinku nadal będą trwały prace. Będą one polegały na przebudowie starego śladu ul. Szosa Chełmińska na odcinku od ul. Dekerta do ul. Podgórnej. Przebudowana część ulicy Szosa Chełmińska będzie docelowo obsługiwała posesje zlokalizowane na tym odcinku. Całość prac planujemy zakończyć w sierpniu 2022 r.

DOPUSZCZENIE DO RUCHU ODCINKA UL. DŁUGIEJ OD SZOSY CHEŁMIŃSKIEJ DO UL. MOHNA (ODCINEK B7)
29 kwietnia 2022 r.odcinek zostanie dopuszczony do ruchu lokalnego, możliwe będzie dotarcie nie tylko do posesji, ale także zapewniony będzie bezpośredni dojazd do ul. Mohna, przy czym należy się liczyć z krótkotrwałymi utrudnieniami w ruchu związanymi z robotami torowymi.  Całkowite zakończenie realizacji prac na tym odcinku wykonawca planujew czerwcu 2022 r.

ZAMKNIĘCIE ODCINKA UL. DŁUGIEJ OD UL. MOHNA DO RONDA CZADCY (ODCINEK B8)
Od 4 maja 2022 r. wykonawca przejdzie z zasadniczymi pracami drogowymi na odcinek ul. Długiej – od Mohna do Ronda Czadcy.

Planowane zamknięcie potrwa do 30 września 2022 r. W tym czasie odcinek będzie nieprzejezdny z wyłączeniem dojazdów do posesji. Ruch poprowadzony zostanie objazdem: Trasą Prezydenta Raczkiewicza oraz Polną.

UL. WATZENRODEG OD CENTRUM HANDLOWEGO DO UL. HUBEGO
- Na odcinku od centrum handlowego do ul. Hubego od 19 kwietniazmieni się organizacja ruchu w rejonie wjazdu do centrum handlowego. Ruch kołowy od wysokości wjazdu do centrum w stronę ul. Hubego odbywać się będzie dwukierunkowo jezdnią północną. Wyłączony z ruchu zostanie jednokierunkowy odcinek ulicy Watzenrodego łączący nitkę północną i południową. Dzięki wprowadzonej organizacji ruchu będzie możnabudować nowąpołudniowąjezdnię ul. Watzenrodego o długości ok 100m wraz z połączeniem z jezdnią północną, a także korytowaći ułożyć warstwy konstrukcyjnetorowiska–wylicza kierownik kontraktu z ramienia firmy Intop Jarosław Łukasiewicz.