Aktualności

Wieści z budowy nowej linii tramwajowej

Pogoda sprzyja budowie nowej linii tramwajowej na północ Torunia. Na poszczególnych odcinkach trwa powstaje nowy układ torowo-drogowy, nowe chodniki, droga rowerowa i sieci podziemne, trwa układanie asfaltu, płyt torowych i montaż szyn.

 
Na nowo wybudowanym odcinku al. 700-lecia Torunia leżą już pierwsze warstwy masy bitumicznej. Od 19 kwietnia br. zaplanowano dopuszczenie fragmentu tej drogi do ruchu. Ponadto kontynuowana jest budowa kanału deszczowego w kierunku pl. Niepodległości.
 
Na południowym fragmencie Szosy Chełmińskiej, na odcinku od ul. Dekerta do Bema, ułożono już dolne warstwy płyty torowej. Dalej na północ powstają fundamenty pod słupy trakcyjne.
 
Na ul. Długiej, na odcinku od Szosy Chełmińskiej do ul. Mohna, trwa korytowanie i wykonywanie stabilizacji pod jezdnie, powstają chodniki, miejsca parkingowe i droga rowerowa, a także płyta podtorowa.  
 
Na Długiej od ul. Mohna do ronda Czadcy gotowa jest większość fundamentów pod słupy trakcyjne po stronie południowe, a obecnie trwa budowa linii kablowej zasilającej słupy oświetleniowe. Roboty wymagające wprowadzenia zmian w organizacji ruchu na tym odcinku planowane są od 19 kwietnia br.
 
Na ul. Polnej trwa układanie kanalizacji kablowej i kabli trakcyjnych oraz prace przygotowawcze do wylewania dolnej płyty torowej.
 
Wzdłuż ul. Watzenrodego prace są najbardziej zaawansowane. Od ul. Hubego do Strobanda trwa malowanie, układanie i mocowanie szyn, a od Hubego w kierunku Freitaga korytowanie, profilowanie terenu pod przyszłe torowisko i układanie kabli trakcyjnych.
 
Przy tak szerokim zakresie prac nie obejdzie się bez zmian w organizacji ruchu i utrudnień. Pierwsze już od najbliższego wtorku 19 kwietnia (więcej TUTAJ), ale za to w efekcie mieszkańcy zyskają nowy, ekologiczny transport zbiorowy oraz cała infrastrukturę towarzyszącą.