Zmiany w organizacji ruchu

W chwili obecnej realizacja projektu nie powoduje zmian w organizacji ruchu drogowego lub zmian w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej