Zmiany w organizacji ruchu

ZMIANY W ORGANIZACJI RUCHU DROGOWEGO

 

ETAP A1 – ul. Polna: od przejazdu PKP do ul. Traktorowej

  TERMIN REALIZACJI: 12.10.2021 – 30.04.2022

 Prace na tym odcinku będą prowadzone niemal w całości poza istniejącym układem drogowym ul. Polnej oraz ul. Legionów. Jedynie skrzyżowanie ul. Legionów z ul. Inżynierską zostanie wyłączone z ruchu pojazdów, ale tylko na czas niezbędny do realizacji prac na tym skrzyżowaniu. O czasowych włączeniach będziemy informować z wyprzedzeniem.
Chodnik i ścieżka rowerowa w ul. Polnej od strony sklepu Biedronka zostaną wyłączone z użytkowania. Piesi i rowerzyści poruszać się będą po stronie przeciwnej (północnej).

Dojście do zewnętrznej siłowni oraz Orlika będzie możliwe tylko od strony ul. Inżynierskiej i ul. Maszynowej. W chwili zamknięcia skrzyżowania z ul. Inżynierską, objazd do ul. Legionów poprowadzony zostanie ul. Elektryczną – Traktorową – Polną.

 

ETAP A6 – ul. Watzenrodego: od ul. Hubego do ul. Grasera

 TERMIN REALIZACJI: 12.10.2021 – 30.04.2022

 Prace na tym odcinku prowadzone będą poza istniejącym układem drogowym ul. Watzenrodego, co nie będzie powodować znacznych zmian w organizacji ruchu drogowego.

 

ETAP A7 – ul. Watzenrodego: od ul. Grasera do ul. Strobanda

 TERMIN REALIZACJI: 12.10.2021 – 30.04.2022

Prace na tym odcinku prowadzone będą poza istniejącym układem drogowym ul. Watzenrodego i Strobanda, dzięki czemu nie będzie  znacznych zmian w organizacji ruchu drogowego. W rejonie skrzyżowania z ul. Grasera prace prowadzone będą przy krawędzi jezdni (z możliwością poruszania się pojazdów dwukierunkowo po ul. Grasera).
Kierowców prosimy o zachowanie ostrożności i stosowanie się do wyznaczonych ograniczeń prędkości. Pasażerów komunikacji miejskiej prosimy o zwrócenie uwagi na zmianę lokalizacji przystanków autobusowych.

 

ETAP B4 –Nowy odcinek alei 700-lecia Torunia

  TERMIN REALIZACJI: 12.10.2021 – 31.03.2022

 Na odcinku Szosy Chełmińskiej od ul. Dekerta do ul. Bema, prace prowadzone będą po zachodniej stronie  ulicy (od strony sklepu Biedronka). Ruch drogowy odbywać się będzie tak jak dotychczas, czyli dwukierunkowo, ale na zwężonym odcinku jezdni, z ograniczeniem prędkości do 30km/h.

 Wyłączony z użytkowania będzie chodnik po stronie zachodniej od wysokości sklepu Biedronka do ul. Dekerta Parking przy Biedronce  zostanie wyłączony z użytkowania. Dojazd do sklepu odbywać się będzie po tymczasowym odcinku drogi od strony ul. Bema. Pasażerów komunikacji miejskiej prosimy o zwrócenie uwagi na zmianę lokalizacji przystanku autobusowego w kierunku Centrum.  Z uwagi na zamknięcie chodnika zostanie on przeniesiony w rejon ul. Dekerta.
 
W etapie B4 rozpoczną się także prace przy budowie kolektora deszczowego od ul. Dekerta do pl. Niepodległości. Prace będą realizowane na zapleczu targowiska (pomiędzy targowiskiem a cmentarzem), gdzie w tej chwili jest dziki parking. W czasie robót parking ten może być częściowo niedostępny.

 

ETAP B7 – ul. Długa: od Sz. Chełmińskiej do ul Mohna
 
TERMIN REALIZACJI: 12.10.2021 – 31.03.2022

 Prace na odcinku ul. Długiej od Szosy Chełmińskiej do ul. Mohna będą realizowane przy całkowitym zamknięciu ruchu dla pojazdów. Wyjątek będą stanowiły dojazdy do posesji znajdujących się po północnej stronie ul. Długiej. Dojazdy dla mieszkańców ulic: Boboli, Zamenhofa, Moczyńskiego, Steinbornów znajdujących się po południowej stronie ul. Długiej będą zapewnione od ul. Żwirki i Wigury.

 Objazd dla tego odcinka od os. Jar/Wrzosy sugerowany Trasą Prezydenta Raczkiewicza, z kierunku centrum ul. Polną. Szczegółowy opis znajduje się na mapce.

 Pasażerów komunikacji miejskiej prosimy o zwrócenie uwagi na zmianę lokalizacji przystanków autobusowych.

Z powodu robót w rejonie inwestycji inaczej będzie kursowała komunikacja miejska.

Od dnia 12 października 2021 r. od  godz. 9:00 zamknięta zostanie dla ruchu kołowego ul. Długa na odcinku od Szosy Chełmińskiej do ul. Mohna. W związku z ty zmianie ulegną trasy przejazdu autobusów MZK.

  • Autobusy linii nr 34i nocnej 05 zamiast ul. Długą kursować będą w obu kierunkach objazdem ulicami: Legionów i  Żwirki i Wigury. Na trasie objazdu obowiązywać będą przystanki linii nr 11. Dodatkowo na ul. Legionów za skrzyżowaniem z ul. Długą zlokalizowany będzie przystanek tymczasowy w kierunku Pl. Skalskiego.
  • Autobusy linii nr 16zamiast  ul. Długą kursować będą w obu kierunkach objazdem ulicami: Legionów i Polną. Na trasie objazdu autobusy zatrzymywać się będą na tymczasowym przystanku na ul. Polnej za skrzyżowaniem z Szosą Chełmińską w kierunku Os. Na Skarpie, a w kierunku Wrzosów przy ul. Legionów na przystanku autobusów linii nr 10 i 20.
  • Autobusy linii nocnej 03 w obu kierunkach zamiast ul. Długą pojadą objazdem ulicami: Żwirki i Wigury, Szosą Chełmińską i Trasą Prezydenta Raczkiewicza. Na trasie objazdu autobusy zatrzymywać się będa na przystankach linii nr 11 lub 40.

 

Zmiany w organizacji ruchu

Zmiany w organizacji ruchu