Zadania projektu

Zakres rzeczowy projektu obejmuje:

Zadanie 1: Budowa linii tramwajowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą do osiedla Jar.
Zadanie 1: Budowa linii tramwajowej wraz infrastrukturą towarzyszącą do Osiedla Jar w zakresie budowy i wyposażenia stacji zasilania energetycznego w urządzenia elektroenergetyczne niezbędne do zasilania ładowarek autobusów elektrycznych.
Zadanie 2: Modernizacja torowiska wraz z siecią trakcyjną w ul. Bydgoskiej.
Zadanie 3: Modernizacja torowiska tramwajowego wraz z siecią trakcyjną na trasie linii nr 1 i 5 od Pl. Daszyńskiego do ul. Ślaskiego.
Zadanie 4: Modernizacja torowiska tramwajowego wraz z siecią trakcyjną na trasie linii nr 2 na odcinku od Placu Niepodległości dl ul. Reja z budową odwodnienia torowiska.
Zadanie 5: Modernizacja torowiska tramwajowego wraz z siecią trakcyjną i układem drogowym na odcinku od Placu bp. Jana Chrapka do ul. Podgórnej.
Zadanie 6: Zakup taboru tramwajowego niskopodłogowego (5 szt.).
Zadanie 7: Zakup pojazdów technicznych.
Zadanie 8: Zakup autobusów niskoemisyjnych (6 autobusów elektrycznych i 14 autobusów hybrydowych).

Zadanie 1: Budowa linii tramwajowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą do osiedla Jar (w zakresie budowy nowej linii tramwajowej)

Wykonawca:

Część A:
Konsorcjum firm:
 1. Intop Warszawa Sp. z o.o. - Lider Konsorcjum
 2. Balzola Polska Sp. z o.o. - Partner Konsorcjum
Część B:
Konsorcjum firm:
 1. Balzola Polska Sp. z o.o. - Lider Konsorcjum
 2. Intop Warszawa Sp. z o.o. - Partner Konsorcjum

Wartość zamówienia:

154 444 800,89 zł netto / 189 967 105,09 zł brutto

Termin realizacji:

31.05.2023 r.

Opis:

Zadanie dotyczy budowy nowego połączenia komunikacyjnego łączącego tzw. osiedle Jar z centrum miasta. Nowa linia tramwajowa wraz z infrastrukturą towarzyszącą do tzw. osiedla Jar będzie przebiegała od skrzyżowania ulic: Odrodzenia, al. Solidarności oraz Czerwona Droga, dalej wzdłuż ulicy Szosa Chełmińska aż do ulicy Długiej, gdzie tramwaj skręci w kierunku wschodnim. W następnej kolejności na wysokości przebudowanego w ramach inwestycji Ronda Czadcy torowisko skręci w ul. Legionów i aż do ul. Polnej będzie zlokalizowane po wschodniej stronie jezdni. Po czym nadal przebiegając poboczem skręci w ul. Polną, następnie w ul. Ugory, a potem skręci w ul. Watzenrodego, po południowej stronie istniejącej jezdni, aż do skrzyżowania z ul. Strobanda, gdzie linia tramwajowa zakończy się tzw. trójkątem torowym.

HARMONOGRAM – CZĘŚĆ A HARMONOGRAM – CZĘŚĆ A
HARMONOGRAM – CZĘŚĆ B HARMONOGRAM – CZĘŚĆ B

Zadanie 1: Budowa linii tramwajowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą do osiedla Jar (w zakresie budowy i wyposażenia stacji zasilania energetycznego w urządzenia elektroenergetyczne niezbędne do zasilania ładowarek autobusów elektrycznych)

Wykonawca:

AMZ ELEKTRO SP. Z O.O.

Wartość zamówienia:

2 591 869, 92 zł netto/ 3 188 000,00 zł brutto

Termin realizacji:

18.12.2021 r.

Opis:

Zakres rzeczowy zadania obejmuje:
 • wykonanie budynku podstacji trakcyjnej wraz z instalacjami i systemem wentylacji
 • montaż wyposażenia do zasilania urządzeń do ładowania autobusów elektrycznych
 • montaż wyposażenia do zasilania obiektów zajezdni autobusowej
 • wyposażenie w system do zdalnego sterowania podstacją

Zadania 2-5: Modernizacje torowisk tramwajowych

Zakres prac:

 • przebudowa torowisk tramwajowych, w tym budowa torowiska zielonego wraz z systemem zraszania
 • przebudowa sieci trakcyjnej z wymianą słupów trakcyjnych
 • wymiana nawierzchni drogowej w zakresie wynikającym z przebudowy torowisk
 • wymiana lub odtworzenie nawierzchni na fragmentach chodników
 • przebudowa i budowa sygnalizacji świetlnych na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych
 • rozbudowa systemu informacji podróżnych
 • zagospodarowanie terenów zielonych

Zadanie 2: Modernizacja torowiska wraz z siecią trakcyjną w ul. Bydgoskiej.

Wykonawca:

Balzola Polska Sp. z o.o.

Wartość zamówienia:

31 619 264,01 zł netto / 38 891 694,73 zł brutto

Termin realizacji:

do 21 miesięcy od daty zawarcia Aktu Umowy tj. do 04.08.2022 r. w tym Etap II (realizowany w pierwszej kolejności) do 13 miesięcy od daty zawarcia Aktu Umowy tj. do 04.12.2021 r.

Opis:

Zakres rzeczowy zadania obejmuje:
 • Etap I: Odcinek ul. Bydgoskiej od skrzyżowania z ul. Sienkiewicza wraz z tym skrzyżowaniem do ul. Chopina.
 • Etap II: Odcinek ul. Bydgoskiej od ul. Reja do ul. Sienkiewicza.

Zadanie 3: Modernizacja torowiska tramwajowego wraz z siecią trakcyjną na trasie linii nr 1 i 5 od pl. Daszyńskiego do ul. Ślaskiego.

Wykonawca:

Balzola Polska Sp. z o.o.

Wartość zamówienia:

25 878 805,31 zł netto / 31 830 930,53 zł brutto

Termin realizacji:

do 13 miesięcy od daty zawarcia Aktu Umowy tj. do 04.12.2021 r.

Opis:

Zakres rzeczowy zadania obejmuje:
 • Odcinek ul. Szosy Lubickiej od pl. Daszyńskiego do ul. Ślaskiego z wyłączeniem pl. Sybiraków (skrzyżowanie z ul. Przy Skarpie)

Zadanie 4: Modernizacja torowiska tramwajowego wraz z siecią trakcyjną na trasie linii nr 2 na odcinku od Placu Niepodległości do ul. Reja z budową odwodnienia torowiska.

Wykonawca:

Balzola Polska Sp. z o.o.

Wartość zamówienia:

27 560 789,54 zł netto / 33 899 771,13 zł brutto

Termin realizacji:

do 13 miesięcy od daty zawarcia Aktu Umowy tj. do 04.12.2021 r. w tym Etap I (realizowany w pierwszej kolejności) do 6 miesięcy od daty zawarcia Aktu Umowy tj. do 04.05.2021 r.

Opis:

Zakres rzeczowy zadania obejmuje:
 • Etap I: Odcinek: ul. Kraszewskiego (z wyłączeniem przejazdu w ul. Moniuszki) – zrealizowany i zakończony
 • Etap II: Skrzyżowanie Reja i Broniewskiego oraz tory wzdłuż ul. Broniewskiego od ul. Reja do ul. Sienkiewicza

Zadanie 5: Modernizacja torowiska tramwajowego wraz z siecią trakcyjną i układem drogowym na odcinku od Pl. bp. Jana Chrapka do ul. Podgórnej.

Wykonawca:

Planowana data ogłoszenia postępowania przetargowego – listopad 2021 r.

Termin realizacji:

Rozpoczęcie robót zaplanowano na rok 2022. Prace mają potrwać 12 miesięcy.

Opis:

Zakres zadania obejmuje modernizację 1163,35 mtp torowiska tramwajowego wraz z siecią trakcyjną i układem drogowym na odcinku ul. Warneńczyka od ronda bp. Chrapka do przejazdu torowo – drogowego ulicy Podgórnej i Kościuszki.

W celu osiągnięcia poprawy komfortu i jakości podróży komunikacją miejską, zastosowane zostaną odpowiednie technologie i rozwiązania konstrukcyjne, których efektem będzie zmniejszenie hałasu i drgań generowanych przez przejeżdżające tramwaje. Dodatkowo wyremontowane zostaną perony, tramwajowe, a przystankach zamontowane tablice informacji pasażerskiej.

Dużą zmianą będzie przebudowa skrzyżowania na rondo turbinowe, dwupasmowe. To rozwiązanie z pewnością zwiększy bezpieczeństwo na tym obszarze. Dodatkowo wyremontowane zostaną chodniki, jezdnie, ścieżki rowerowe, zatoki autobusowe, miejsca parkingowe.

Modernizowane torowisko będzie wykonane w większości w technologii zielonego torowiska (ponad 735 mtp).

Zadanie 6: Zakup taboru tramwajowego niskopodłogowego.

Wykonawca:

Pojazdy Szynowe PESA S.A.

Termin realizacji:

22.07.2022 r.

Wartość zamówienia:

37 727 725,00 zł netto/ 46 405 101,75 zł brutto

Opis:

W ramach umowy zakupionych zostanie 5 szt. pięcioczłonowych, niskopodłogowych tramwajów. Dostawy zgodnie z przyjętym harmonogramem przewiduje się w terminie do 22 lipca 2022 r. Pierwszy tramwaj dotrze do Torunia już wkrótce.

Nowe tramwaje będą obsługiwały przede wszystkim nową linię do tzw. osiedla Jar, ale wspomogą też inne trasy.

Zadanie 7: Zakup pojazdów technicznych.

Zakres zadania obejmuje zakup 3 szt. pojazdów do obsługi infrastruktury torowo – sieciowej m.in. do bieżącego utrzymania w czystości torowisk i rozjazdów torowych oraz naprawy i diagnostyki sieci trakcyjnej.

Pojazd:

Specjalistyczny pojazdu samochodowy do czyszczenia i udrażniania pod wysokim ciśnieniem rozjazdów, kanałów, torowiska i zwrotnic a także do odsysania osadów, zanieczyszczeń z kanałów i studzienek tramwajowych (tzw. beczka)

Dostawca:

Inter Global sp. z o.o. z Rybarzowic

Termin realizacji:

Realizacja dostawy – do 20.01.2022 roku (do 14 miesięcy od daty zawarcia umowy).

Pojazd:

Wóz techniczny do czyszczenia rowków szyn i przestrzeni międzyszynowej:

Dostawca:

SaZ s.r.o.

Termin realizacji:

Realizacja dostawy – do 29.04.2023 roku (do 22 miesięcy od daty zawarcia umowy).

Pojazd:

Specjalistyczny dwudrogowy pojazd do konserwacji i naprawy sieci trakcyjnej – tzw. pojazd „wieżowy”

Dostawca:

Przemysłowy Instytut Maszyn Budowlanych sp. z o.o.

Termin realizacji:

Realizacja dostawy – do 30.08.2022 roku (do 14 miesięcy od daty zawarcia umowy).

Zadanie 8: Zakup autobusów niskoemisyjnych (hybrydowych 14 szt. , elektrycznych – 6 szt.)

Wykonawca:

Solaris Bus & Coach spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Termin realizacji:

Autobusy hybrydowe zostały dostarczone w 2018 r.

Autobusy elektryczne: do 30.03.2022 r.

Wartość zamówienia:

13.601.700,00 zł netto/ 16.730.091,00 zł brutto

Opis:

Zakres zadania obejmuje zakup 6 szt. taboru niskopodłogowego autobusowego bezemisyjnego elektrycznego.

Zadanie 8: Infrastruktura i urządzenia do ładowania autobusów elektrycznych

Wykonawca:

Ekoenergetyka Polska Spółka Akcyjna (Lider konsorcjum)

Westa Building sp. z o.o. (Partner konsorcjum)

Termin realizacji:

30.03.2022 r.

Wartość zamówienia:

2.818.097,80 zł netto / 3.466.260,20 zł brutto

Opis:

Zakres zadania obejmuje zaprojektowanie, dostawę i montaż infrastruktury do ładowania autobusów elektrycznych.

Infrastruktura do ładowania obejmuje:
 • zajezdnia autobusowa przy ul. Legionów - 3 szt. ładowarek wolnych;
 • pętla autobusowa „Uniwersytet” – 1 ładowarka szybka;
 • pl. św. Katarzyny – 1 ładowarka szybka;
 • pętla autobusowa „Dziewulskiego” – 1 ładowarka szybka.