Zadania projektu

Zadanie 1: Budowa linii tramwajowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą do osiedla Jar.

Zadanie dotyczy budowy nowego połączenia komunikacyjnego łączącego tzw. osiedle Jar z centrum miasta. Nowa linia tramwajowa wraz z infrastrukturą towarzyszącą do tzw. osiedla Jar będzie przebiegała od skrzyżowania ulic: Odrodzenia, al. Solidarności oraz Czerwona Droga, dalej wzdłuż ulicy Szosa Chełmińska (po jej zachodniej stronie) aż do ulicy Długiej, gdzie tramwaj skręci w kierunku wschodnim.  W następnej kolejności na wysokości przebudowanego w ramach inwestycji Ronda Czadcy torowisko skręci w ul. Legionów i aż do ul. Polnej będzie zlokalizowane po wschodniej stronie jezdni. Po czym nadal przebiegając poboczem skręci w ul. Polną, następnie w ul.  Ugory, a potem skręci w ul. Watzenrodego, po południowej stronie istniejącej jezdni, aż do skrzyżowania z ul. Strobanda, gdzie linia tramwajowa zakończy się tzw. trójkątem torowym.

W ramach inwestycji przebudowana zostanie ul. Szosa Chełmińska od Pl. Not do ul. Podgórnej oraz rondo Czadcy.

Trochę szczegółów technicznych:

Szosa Chełmińska

W ul. Szosa Chełmińska przewidziano budowę torowiska tramwajowego wspólnego z jezdnią przebiegającego w odcinku prostym.  W obrębie skrzyżowania ul. Szosa Chełmińska-Grudziądzka projektuje się przejście torowiska wspólnego z jezdnią do wydzielonego za pomocą łuków. Dalej torowisko tramwajowe projektowane jest jako wydzielone i  przebiega po zachodniej stronie projektowanej jezdni.

W ramach inwestycji przewidziano klasę drogi G o szerokości pasów 3,25m.
Zaprojektowano również budowę ścieżek rowerowych  oraz chodników.

Zakres projektu obejmuje budowę elementów i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, pieszych i rowerzystów w formie wygrodzeń, elementów informacyjnych dla osób niepełnosprawnych w rejonie przejść i przejazdów rowerowych przez jezdnie, opasek chodników i ścieżek rowerowych.

Rondo Czadcy 

Początek układu torowego, zlokalizowany w rejonie ul. Długiej, zaprojektowano w odcinku prostym. Torowisko przebiegać będzie w osi jezdni ulicy Długiej. Następnie przebiegać będzie przez środek ronda Czadcy.

Na dalszym odcinku od wylotu z ronda Czadcy aż do końca odcinka, torowisko tramwajowe zaprojektowano, jako wydzielone, zlokalizowane po wschodniej stronie projektowanej jezdni ulicy Legionów.

W ramach planowanej inwestycji zakłada się przebudowę istniejącego układu drogowego, w tym budowę i przebudowę jezdni, ciągów pieszych i rowerowych, peronów przystankowych, przebudowę zjazdów publicznych i indywidualnych a także budowę i przebudowę infrastruktury na potrzeby komunikacji publicznej.

Przewidywany zakres robót drogowych obejmuje:

 • Przebudowę skrzyżowania ulic Długa – Legionów – Wielki Rów „rondo Czadcy”,
 • Przebudowę ul. Legionów na odcinku od skrzyżowania z ulicami Długa – Wielki Rów do skrzyżowania z ul. Polną,
 • Budowę i przebudowę zjazdów publicznych i indywidualnych oraz jezdni serwisowych obsługi terenów przyległych w obrębie odcinka objętego opracowaniem, w tym zjazdu do zajezdni autobusowej MZK w Toruniu,
 • Budowę i przebudowę chodników oraz ścieżek rowerowych w obrębie planowanej inwestycji,
 • Budowę infrastruktury dla komunikacji miejskiej w obrębie skrzyżowania „rondo Czadcy” tj. peronów, zatok autobusowych i przystanków autobusowych z wyznaczonymi miejscami zatrzymań.

Do tej pory zrealizowano część Etapu I inwestycji obejmujący budowę:

przejazdu torowo-drogowego na skrzyżowaniu ulic Szosa Chełmińska/Żwirki i Wigury wraz z przejściami dla pieszych i przejazdami rowerowymi oraz przejazdu torowo-drogowego na skrzyżowaniu ulic Szosa Chełmińska/Długa wraz z przejściami dla pieszych i przejazdami rowerowymi i odcinkiem torowym w ul. Długiej wraz z wszystkimi robotami dodatkowymi podziemnymi, a także przygotowaniem miejsca pod dalszą budowę torowiska.

Dalsza realizacja zadania nastąpi po uzyskaniu niezbędnych pozwoleń na budowę .

Planowany termin realizacji 2020-2022.

 

Zadania 2-5 Modernizacja istniejących torowisk

 • Zadanie 2: Modernizacja torowiska wraz z siecią trakcyjną w ul. Bydgoskiej:

Zakres zadania obejmuje modernizację torowiska wraz z siecią trakcyjną w ul. Bydgoskiej od skrzyżowania ulic Bydgoska, Reja, Szosa Bydgoska wraz z tym skrzyżowaniem, do skrzyżowania ulic: Bydgoska, Chopina wraz z tym skrzyżowaniem;

 • Zadanie 3: Modernizacja torowiska tramwajowego wraz z siecią trakcyjną na trasie
  linii nr 1 i 5 od pl.  Daszyńskiego do ul. Ślaskiego:

Zakres zadania obejmuje modernizację torowiska tramwajowego wraz z siecią trakcyjną w ul. Szosa Lubicka od pl. Daszyńskiego do ul. Ślaskiego;

 • Zadanie 4: Modernizacja torowiska tramwajowego wraz z siecią trakcyjną na trasie linii nr 2 na odcinku od Placu Niepodległości do ul. Reja z budową odwodnienia torowiska:

Zakres zadania obejmuje modernizację torowiska tramwajowego wraz z siecią trakcyjną wzdłuż ulic: Broniewskiego,
gen. J. Bema, Kraszewskiego z wyłączeniem ul. Bema od skrzyżowania z ul. Sienkiewiczado pl. Hoffmanna i ronda na pl. Hoffmanna, przebudowę węzła tramwajowego na skrzyżowaniu ulic Broniewskiego i Reja.

 • Zadanie 5: Modernizacja torowiska tramwajowego wraz z siecią trakcyjną i układem drogowym na odcinku od Pl. bp. Jana Chrapka do ul. Podgórnej:

Zakres zadania obejmuje modernizację torowiska tramwajowego wraz z siecią trakcyjną i układem drogowym na odcinku ul. Warneńczyka od końca zakresu przebudowy ronda bp. Chrapka (przebudowa realizowana przez MZD) do przejazdu torowo – drogowego ulicy Podgórnej i Kościuszki.

W celu osiągnięcia poprawy komfortu i jakości podróży komunikacją miejską, zastosowane zostaną odpowiednie technologie i rozwiązania konstrukcyjne, których efektem będzie zmniejszenie hałasu i drgań generowanych przez przejeżdżające tramwaje. Dodatkowo w celu poprawy dostępu do usług transportu publicznego osobom niepełnosprawnym, starszym, czy opiekunom z dziećmi wyremontowane zostaną perony, przystanki, wiaty tramwajowe wykorzystując rozwiązania wpływające na bezpieczeństwo podróżnych w okresie oczekiwania na przyjazd tramwaju, wsiadanie i wysiadanie z pojazdu. Dodatkowo na przystankach planuje się instalację tablic informacji pasażerskiej.

Realizacja zadań nastąpi w latach 2020-2022.

 

Zadanie 6: Zakup taboru tramwajowego niskopodłogowego

Miasto za pośrednictwem Miejskiego Zakładu Komunikacji kupi pięć nowoczesnych, niskopodłogowych tramwajów. 13 grudnia 2019 r. został uruchomiony przetarg na to zadanie.
Nowe tramwaje będą miały wszystko, co nowoczesne tramwaje mieć powinny. Będą przystosowane do przewozu osób niepełnosprawnych, pięcioczłonowe, z całkowicie niską podłogą wyłożoną wykładziną antypoślizgową, wyposażone w klimatyzację, monitoring wizyjny, komputer pokładowy, WiFi, gniazda ładowania USB, biletomaty, zapowiedzi głosowe i wizualne przystanków, system zliczania pasażerów, monitory reklamowe. Otwarcie ofert planuje się 2 marca 2020 r. Dostawy przewiduje się w terminie 24 miesięcy od daty podpisania umowy. Nowe tramwaje będą obsługiwały przede wszystkim nową linię do tzw. osiedla Jar, ale wspomogą też inne trasy.
Więcej informacji na stronie: https://mzk-torun.pl/40-akt…/1137-nowe-tramwaje-dla-torunian

 

Zadanie 7: Zakup pojazdów technicznych

Zakres zadania obejmuje zakup 3 szt. pojazdów do obsługi infrastruktury torowo – sieciowej m.in. do bieżącego utrzymania w czystości torowisk i rozjazdów torowych oraz naprawy i diagnostyki sieci trakcyjnej.

 

Zadanie 8: Zakup autobusów niskoemisyjnych (hybrydowych 14 szt. , elektrycznych – 6 szt.)

Dostawcą autobusów hybrydowych jest MAN Truck & Bus Polska Sp. z o.o. Do Torunia trafiły już wszystkie z 14 pojazdów.

Dostawca autobusów elektrycznych nie został jeszcze wyłoniony. Zakres zadania obejmuje zakup 6 szt. taboru niskopodłogowego autobusowego bezemisyjnego elektrycznego wraz z infrastrukturą do ładowania.