Aktualności

Zmiany organizacji ruchu

W związku z modernizacją torowiska tramwajowego na torze północnym w ciągu Szosy Lubickiej, od czwartku 7 października od godziny 8:00 do niedzieli 10 października 2021 r. zmieni się organizacja ruchu drogowego w rejonie skrzyżowania Szosy Lubickiej z ul. Rydygiera.
Zmiany zostaną wprowadzone w dwóch etapach. W dniach 7 - 8 października (czwartek - piątek) prace będą realizowane na torowisku po wschodniej stronie skrzyżowania (od strony os. Rubinkowo, Na Skarpie). W tym czasie z kierunku centrum ruch w lewo w ul. Rydygiera poprowadzony zostanie zachodnią stroną skrzyżowania - pod prąd, a następnie w prawo, ul. Szosa Lubicka i dalej w lewo w ul. Rydygiera.

 
Następnie, w dniach 9 - 10 października (sobota - niedziela), prace przeniosą się na zachodnią stronę skrzyżowania (od strony centrum). W tym czasie dla pojazdów z kierunku Rubinkowa na odcinku ok 150 m wyłączony zostanie jeden, wewnętrzny pas ruchu. Wyjazd z ul. Rydygiera będzie odbywał się tylko na zasadzie prawoskrętu. Ruch na wprost przez skrzyżowanie nie będzie możliwy.