Aktualności

Zmiany w organizacji ruchu

W związku z pracami przy modernizacji torowiska, od 10 września 2021 r. od godz. 8.00 zmieni się organizacja ruchu drogowego na ul. Bydgoskiej.
 
  • Od skrzyżowania z ul. Matejki do skrzyżowania z ul. Chopina, obowiązywać będzie ograniczenie prędkości do 30 km/h. 
  • W rejonie skrzyżowania Bydgoska – Konopnickiej chodnik zostanie miejscowo zamknięty dla ruchu pieszego, który będzie się odbywał po drodze rowerowej. 
  • W rejonie skrzyżowania Bydgoska – Matejki, od wejścia do ZOO do ul. Matejki, zamknięty zostanie chodnik po stronie południowej. Ruch pieszy będzie się odbywał chodnikiem po drugiej stronie ulicy. 
  • Od ul. Matejki w stronę Chopina, na odcinku ok. 50 metrów, z powodu budowy ciepłociągu, niedostępne będą miejsca parkingowe. 
  • Na wysokości ul. Derdowskiego zostanie zamknięty chodnik. Ruch pieszy będzie się odbywał obejściem przy budynkach mieszkalnych.