Aktualności

Zbroją fundamenty, budują nowe oświetlenie

Na budowie przy ul. Broniewskiego ruch. Prace prowadzone są na obydwu torowiskach pomiędzy skrzyżowaniami z ul. Sienkiewicza i Reja.
 
Na odcinku od ul. Kochanowskiego do Sienkiewicza, na torze południowym, zostały ułożone torowe płyty prefabrykowane. Obecnie w szyny wklejane są betonowe wkładki, które umożliwią ich montaż w płytach, zaś szyny są ustawiane na odpowiedniej wysokości.


Na torze północnym rozpoczyna się korytowanie i przygotowanie podbudowy pod torowisko.  Sieć trakcyjna została już zdemontowana i montowane jest zbrojenie w fundamentach pod nowe słupy trakcyjne.

Na odcinku od ul. Reja do ul. Kochanowskiego trwa rozbiórka torowiska północnego. Na skrzyżowaniu ulic Reja i Broniewskiego, po stronie południowej, prowadzone są prace związane z budową oświetlenia ulicznego, sygnalizacji świetlnej oraz przebudową wodociągu i kanalizacji deszczowej.

W najbliższym czasie wykonawca przystąpi do odtworzenia jezdni na pasie zewnętrznym po robotach wod-kan.