Aktualności

Tramwaje pomkną po nowych torach

W Toruniu trwa modernizacja torowisk tramwajowych. Prace realizowane są na trzech odcinkach: w ciągu ul. Bydgoskiej, na Szosie Lubickiej od pl. Daszyńskiego do ul. Ślaskiego i na ul. Broniewskiego pomiędzy ul. Sienkiewicza i Reja.

Prace przy modernizacji torowiska w ciągu ul. Bydgoskiej podzielono na dwa etapy: trwający obecnie odcinek od ul. Reja do ul. Sienkiewicza oraz odcinek od skrzyżowania z ul. Sienkiewicza wraz z tym skrzyżowaniem do ul. Chopina.


Stare torowisko i sieć trakcyjna zostały już zdemontowane. Wykonano także fundamenty pod słupy trakcyjne (z wyjątkiem miejsc, gdzie występują kolizje z infrastrukturą), studnie drenażowe do odwodnienia torowiska, a także studnie pod wodomierze do jego nawadnia. Na ukończeniu są prace związane z siecią teletechniczną, zasilaniem oświetlenia i zasilaniem obwodów podlewania torowiska zielonego. Rozpoczęto przebudowę kabli trakcyjnych.

Łącznie w ciągu ul. Bydgoskiej (w obu etapach) zmodernizowane zostanie ponad 2,5 km toru pojedynczego. Odcinek ten niemal w całości stanie się nowym, zielony torowiskiem. Nie będzie go tylko w miejscach przystanków i przejazdów drogowo-torowych. Łącznie zielone torowisko będzie miało ponad 1320 metrów bieżących. Prace na obecnym etapie wykonawca planuje zakończyć w grudniu br., zaś w etapie drugim – w sierpniu 2022 r.


Kolejny odcinek torowiska modernizowany jest w ciągu Szosy Lubickiej, od pl. Daszyńskiego do ul. Ślaskiego. Tam m.in. ukończono już prace związane z montażem fundamentów oraz słupów oświetleniowych na odcinku od ul. Leszczynowej do pl. Daszyńskiego, odtworzono nawierzchnię peronów przy ul.  Rydygiera i ul. Przy Skarpie, zamontowano przejazdy z płyt prefabrykowanych na skrzyżowaniu ul. Rydygiera i ul. Szosa Lubicka, wylano płytę betonową na odcinku od pl. Daszyńskiego do ul. Rydygiera a także zamontowano wysięgniki trakcyjne na słupach trakcyjnych.

Aktualnie na odcinku od pl. Daszyńskiego do ul. Rydygiera kontynuowane są prace związane z montażem i spawaniem szyn i przygotowaniem do wykonania podlewów, a na pozostałych odcinkach trwa wklejanie wkładek przyszynowych i powstają podlewy. Stawiane są także betonowe obrzeża zamykające zielone torowisko i układany jest humus. Co ważne, na niemal całym modernizowanym odcinku – z wyjątkiem przejazdów i przystanków – powstanie zielone torowisko. Zakończenie prac planowane jest do końca roku.

 

Modernizacja torowiska tramwajowego wraz z siecią trakcyjną w ciągu ul. Broniewskiego jest częścią większego zakresu, który obejmuje odcinek od pl. Niepodległości do ul. Reja. Zadanie zostało podzielone na dwa etapy:

  • Etap I – odcinek ul. Kraszewskiego;
  • Etap II – skrzyżowanie ul. Reja i Broniewskiego wraz z torami w ul. Broniewskiego od ul. Reja do ul. Sienkiewicza.

 
Prace w ciągu ul. Kraszewskiego zostały zakończone w połowie maja i obecnie jest realizowany kolejny etap, pomiędzy skrzyżowaniami ul. Broniewskiego z Sienkiewicza i Reja.
 
Na odcinku od ul. Kochanowskiego do Sienkiewicza trwa rozbiórka torowiska północnego. Rozpoczyna się korytowanie, wklejanie wkładek  w szyny i zbrojenie fundamentów pod słupy trakcyjne. Prowadzone są prace przygotowawcze do wykonania zabezpieczenia ciepłociągu na wysokości Broniewskiego 4 oraz zabezpieczenia kolizji teletechnicznej i energetycznej.

Na odcinku od ul. Reja do Kochanowskiego kontynuowane są prace związane z wykonaniem przyłączy kanalizacji sanitarnej do posesji po stronie południowej oraz przebudowa kolizji wodociągowej wraz z odtworzeniem chodników i jezdni. Trwa też rozbiórka torowiska i powstają fundamenty pod słupy trakcyjne, a przy skrzyżowaniu z ul. Reja przebudowywany jest ciepłociąg. Po południowej stronie skrzyżowania Reja/Broniewskiego rozpoczyna się budowa nowego oświetlenia ulicznego i sygnalizacji świetlnej. Termin zakończenia to koniec roku.