Aktualności

Nowe pojazdy techniczne dla MZK

Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu podpisał umowy na dostawę dwóch specjalistycznych wozów technicznych, które zasilą flotę miejskiej spółki.

Pierwszy pojazd to specjalny wóz do czyszczenia rowków i przestrzeni międzyszynowych. Dostawcą jest czeska firma SaZ s.r.o., która została wyłoniona w drodze przetargu z dnia 28.12.2020 r. O kontrakt ubiegała się także druga firma - Copma Polska Sp. z o.o., która pomimo złożenia korzystniejszej cenowo oferty została wykluczona z postępowania z uwagi na niespełnienie warunków udziału.


Pojazd ułatwi pracę realizowaną przez MZK w Toruniu. Obecnie czyszczenie torów odbywa się ręcznie, co jest bardzo czasochłonne. Nowy pojazd, za pomocą wody pod wysokim ciśnieniem, upora się z zanieczyszczeniami zdecydowanie szybciej. Jego zaletą będzie także to, że z łatwością poruszał się będzie zarówno po torowisku, jak i po drodze. Jest to bowiem wóz dwudrogowy. Zostanie dostarczony zgodnie z umową w terminie 22 miesięcy od jej podpisania, czyli do kwietnia 2023 r. Wartość pojazdu to 2 420 640,00 zł brutto.


Drugim specjalistycznym wozem jest tzw. pojazd wieżowy służący do obsługi i napraw infrastruktury sieciowej. MZK posiada już jeden wóz służący do naprawy i konserwacji sieci trakcyjnej, który został zakupiony w 2015 r. w ramach realizacji projektu BiT-City I, jednak w awaryjnych przypadkach prace często wymagają równoczesnych działań na dwóch odcinkach sieci. Drugi wóz wieżowy usprawni więc prace przy usuwaniu awarii.Podobnie jak pojazd do czyszczenia rowków, będzie on sprawnie poruszał się i po torach, i drodze.

Dostawcą jest Przemysłowym Instytut Maszyn Budowlanych spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Drugą ofertę złożyła firma Copma Polska Sp. z o.o., której cena była wyższa.

Koszt nowego pojazdu to 1.536.270,00 zł brutto. Termin dostawy zgodnie z umową to 14 miesięcy od dziś, co oznacza, że do 29 sierpnia 2022 r. specjalistyczny wóz zasili flotę MZK.

Przypomnijmy, że 20 listopada 2020. została podpisana umowa na dostawę specjalnego pojazdu samochodowego do czyszczenia oraz udrażniania pod wysokim ciśnieniem rozjazdów, kanałów torowiska i zwrotnic, a także do odsysania osadów i zanieczyszczeń z kanałów i studzienek tramwajowych o wartości 1 721 987,70 zł złotych brutto. Jego dostawę zaplanowano na styczeń 2022 r.

Wszystkie pojazdy zakupiono w ramach realizacji Zadania 7 „Zakup pojazdów technicznych” projektu pn.: „Poprawa funkcjonowania komunikacji miejskiej w Toruniu-BiT-City II” współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.