Aktualności

Rozpoczęła się modernizacja w ul. Bydgoskiej

Trwają prace przy modernizacji torowiska tramwajowego w ciągu ul. Bydgoskiej. Pomiędzy skrzyżowaniami z ul. Reja i Sienkiewicza, przygotowywane są fundamenty pod słupy trakcyjne, powstają studnie drenażowe służące do odwodnienia torowiska. Rozpoczęły się także prace związane z zasilaniem oświetlenia ulicznego i nawadniania zielonego torowiska oraz przy sieciach teletechnicznych. Niebawem wykonawca przystąpi do usuwania kolizji wodociągowych. Roboty odbywają się przy czynnym ruchu drogowym oraz tramwajowym. Apelujemy o zachowanie ostrożności!