Aktualności

Kolejny etap modernizacji trwa

Prace przy modernizacji torowiska w ciągu ul. Broniewskiego idą pełną parą. Tor południowy, od strony ul. Bydgoskiej, został zdemontowany. Tak samo sieć trakcyjna. Teraz trwają prace związane z wykonywaniem fundamentów pod nowe słupy trakcyjne oraz korytowanie pod warstwy konstrukcyjne torowiska. Powstaje też jego podbudowa. Równocześnie prowadzona jest przebudowa kolizji wodociągowych i montowane są studnie drenażowe.