Aktualności

Dziewięciu chętnych do tramwaju na Jar

Dziewięć firm złożyło oferty w przetargu na budowę nowej linii tramwajowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą do tzw. osiedla Jar. Po jej wybudowaniu miasto wzbogaci się o ponad 5,5 km nowej linii tramwajowej, nowe przystanki z Systemem Informacji Pasażerskiej, zielone torowiska i kwietne łąki. Nie zabraknie też nowych drzew i krzewów.

 


Budowa nowej linii tramwajowej do tzw. osiedla Jar będzie realizowana w ramach projektu „Poprawa funkcjonowania komunikacji miejskiej w Toruniu - BiT City II” współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.Umowę o dofinansowanie prezydent Torunia Michał Zaleski podpisał 3 sierpnia 2017 r.

 
Początkowo unijne dofinansowanie wynosiło 195,6 mln zł, ale  miasto pozyskało dodatkowe środki i obecnie jest to 213,3 mln zł. Cały projekt, o łącznej wartości ponad 400 mln zł, składa się z ośmiu zadań, dzięki którym zostanie usprawniony transport publiczny w mieście. Część z nich zostało już zrealizowanych lub jest w trakcie realizacji. I4 autobusów hybrydowych od dwóch lat wozi już pasażerów toruńskiej komunikacji miejskiej, na zakup sześciu autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą do ich ładowania oraz pięciu niskopodłogowych tramwajów podpisano już umowy. Nowe tramwaje PESY oraz autobusy i ładowarki szybkiego i wolnego ładowania mają trafić do Torunia w 2022 roku. Trwa także modernizacja odcinków torowisk wraz z siecią trakcyjną.

 
Nowa linia tramwajowa przebiegać będzie z centrum Szosą Chełmińską, ul. Długą, Legionów, Polną, Ugory i Watzenrodego do nawrotu w ul. Strobanda. Powstanie nowego torowiska zapewni dodatkowy transport dla mieszkańców dynamicznie rozwijającego się osiedla. Jest to kolejny krok w stronę nowoczesnego, ekologicznego transportu miejskiego. Poprzednią nową linię – na Bielany – uruchomiono 24 czerwca 2014 r., zaś w grudniu ub.r. oddano do użytku łącznik torowy pomiędzy pl. Artylerii Polskiej a pl. Niepodległości.

 
Wykonawcą dokumentacji projektowej budowy nowej linii tramwajowej jest Databout Sp. z o.o. (dawniej WYG International).Firma w ramach kontraktu odpowiedzialna jest także za uzyskanie niezbędnych decyzji zezwalających na realizację robót dla inwestycji.


Przetarg został podzielony na dwie części:

 • Część A:  „Budowa nowej linii tramwajowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą do os. Jar na odcinku ulic: Watzenrodego od skrzyżowania z ul. Strobanda (z tym skrzyżowaniem), Ugory, Polnej i Legionów do przejazdu kolejowo-drogowo-tramwajowego”;
 • Część B:  „Budowa nowej linii tramwajowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą do os. Jar na odcinku ulic: Legionów od przejazdu kolejowo-drogowo-tramwajowego (z tym przejazdem), Ronda Czadcy, Długiej i Szosy Chełmińskiej do skrzyżowania przy pl. NOT (z tym skrzyżowaniem) wraz z wyposażeniem podstacji trakcyjnej”

 

Oferenci mogli składać oferty częściowe, na poszczególne zadania. Na całość zamawiający planował przeznaczyć 158 mln zł brutto.
 

Zestawienie złożonych ofert:

 

 

 

Część A

Część B

Lp.

Wykonawca

Oferowana cena  brutto [PLN]

Oferowana cena  brutto [PLN]

1.

ARBOR sp z o.o.
ul. Hewelisza 11, 80-890 Gdańsk

447 824,90 zł

1 297 839,67 zł

2.

BUDIMEX S.A.
ul. Siedmiogrodzka 9, 01-204 Warszawa

59 873 099,91 zł

161 395 908,78 zł

3.

Gülermak sp. z o.o.
ul. Jagiellońska 88, 00-992 Warszawa

135 282 396,00 zł

297 589 399,00 zł

4.

Lider Konsorcjum:
Intop Warszawa Sp. z o.o.,
ul. Łukasza Drewny 70, 02-968 Warszawa
Partner Konsorcjum:
Balzola Polska Sp. z o.o.
Aleja Jana Pawła II 12, 00-124 Warszawa

53 455 996,33 zł

nie dotyczy

5.

TORPOL S.A.
ul. Mogileńska 10G, 61-052 Poznań

nie dotyczy

154 686 875,65 zł

6.

Lider Konsorcjum:
Balzola Polska Sp. z o.o.
Aleja Jana Pawła II 12, 00-124 Warszawa
Partner Konsorcjum:
Intop Warszawa Sp. z o.o.,
ul. Łukasza Drewny 70, 02-968 Warszawa

nie dotyczy

136 511 108,76 zł

7.

Lider Konsorcjum:
ZUE S.A.
ul. Kazimierza Czapińskiego 3;  30-048 Kraków
Partner Konsorcjum:
ONDE Spółka Akcyjna
ul. Wapienna 40, 87-100 Toruń

61 499 574,22 zł

155 776 389,92 zł

8.

Lider Konsorcjum:
TORMEL Sp. z o.o.
ul. Przemyska 5, 61-324 Poznań
Partner Konsorcjum:
TERLAN Sp. z o.o.
ul. Lutycka 95, 60-478 Poznań

67 407 150,60 zł

208 269 422,87 zł

9.

STRABAG Sp. z o.o.
ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków

54 040 985,23 zł

146 261 405,06 zł

 
Oferty zostaną sprawdzone pod względem formalnym i merytorycznym.


Wykonawca będzie miał za zadanie budowę torowiska tramwajowego (łączna długość wybudowanych torów wyniesie 11 260,46  mtp., co stanowi ponad 5,5 km nowej linii tramwajowej) oraz sieci trakcyjnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, budowę przejazdu kolejowo-drogowo-tramwajowego na ul. Legionów, budowę i przebudowę fragmentów jezdni, chodników i ścieżek rowerowych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania projektowanego torowiska tramwajowego w układzie miejskim, a także budowę elementów nowej oraz przebudowę istniejącej infrastruktury energetycznej, sanitarnej, gazowej, ciepłowniczej i teletechnicznej. Zakres obejmie także budowę nowej i przebudowę istniejącej sygnalizacji na skrzyżowaniach, montaż 26  nowych tablic Systemu Informacji Pasażerskiej, budowę 26  peronów przystankowych tramwajowych oraz montaż 31 wiat przystankowych. Część z nich będzie  miała tzw. „zielone wiaty” lub inne elementy ekologiczne.


Umowa obejmie także zagospodarowanie zieleni:

 • nasadzenia 127 drzew;
 • przesadzenie 110 drzew i ok. 1500 m2krzewów;
 • założenie ok. 7 930 m2łąk kwietnych oraz ok. 4 600 m2 pozostałej powierzchni zielonej (m. in. krzewy i trawy ozdobne).


Przy okazji budowy nowej linii tramwajowej powstanie ponad 3,6 km zielonego torowiska. Tego typu rozwiązania będą zastosowane tam, gdzie torowiska będą przebiegały poza jezdniami. Oprócz podstawowego waloru estetycznego zielone torowiska wpłyną na poprawę stanu środowiska naturalnego. Dzięki zastosowanej konstrukcji i nawierzchni roślinnej takie torowisko będzie ograniczało drgania i hałas oraz absorbowało pyły z ulicznego powietrza. Zatrzyma też wilgoć, dzięki czemu zminimalizuje efekt tzw. miejskiej wyspy ciepła.


Wszystkie tereny zielone znajdujące się w sąsiedztwie robót będą odnawiane do stanu istniejącego. Dodatkowo planuje się nasadzenie drzew i krzewów oraz urządzenie trawników i łąk kwietnych. Łąki kwietne są doskonałym rozwiązaniem urbanistycznym, np. wzdłuż pasów ruchu miejskiego. Wykorzystanie roślin łąkowych nie tylko realnie ogranicza emisję dwutlenku węgla do atmosfery, ale sprzyja też oczyszczaniu powietrza z zanieczyszczeń. Łąka jest o wiele silniej ukorzeniona niż trawnik, bardziej odporna na podtopienia i długie susze, a także wzbogaca miejski ekosystem. Jako oaza bioróżnorodności daje pożywienie i schronienie pożytecznym owadom, ptakom i małym ssakom. Ważne jest także to, że nie trzeba jej kosić tak często jak trawnika, a więc w mieście będzie mniej hałasu emitowanego przez kosiarki, a przy okazji koszenia nie będą ginąć mieszkające w trawie stworzenia, np. krety czy jeże.


Realizacja zadania planowana jest do 31 maja 2023 r.


Warto przypomnieć, że pierwsze prace przy budowie nowej linii tramwajowej są już za nami. Miały one miejsce już latem 2018 r (lipiec – sierpień), przy okazji przebudowy Szosy Chełmińskiej. Wówczas powstały dwa przejazdy tramwajowo-drogowe na skrzyżowaniach Szosa Chełmińska – Żwirki i Wigury oraz Szosa Chełmińska – Długa. Wykonawcą była firma Progreg InfraCity, a koszt wyniósł niespełna 3,5 mln zł brutto. Ponadto 18 grudnia 2020 r. podpisano umowę na budowa i wyposażenie stacji zasilania energetycznego (wykonawca AMZ Elektro Sp. z o.o., wartość umowy: 3 188 000,00 zł brutto).

 

***
INFORMACJE OGÓLNE O PROJEKCIE „POPRAWA FUNKCJONOWANIA KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W TORUNIU - BIT CITY II”

 
W ramach całego projektu realizowane będzie 8 zadań:

 • Zadanie 1: Budowa linii tramwajowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą do osiedla Jar.
 • Zadanie 2: Modernizacja torowiska wraz z siecią trakcyjną w ul. Bydgoskiej.
 • Zadanie 3: Modernizacja torowiska tramwajowego wraz z siecią trakcyjną na trasie linii nr 1 i 5 od Pl. Daszyńskiego do ul. Ślaskiego.
 • Zadanie 4: Modernizacja torowiska tramwajowego wraz z siecią trakcyjną na trasie linii nr 2 na odcinku od Placu Niepodległości dl ul. Reja z budową odwodnienia torowiska.
 • Zadanie 5: Modernizacja torowiska tramwajowego wraz z siecią trakcyjną i układem drogowym na odcinku od Placu bp. Jana Chrapka do ul. Podgórnej.
 • Zadanie 6: Zakup taboru tramwajowego niskopodłogowego (5 szt.).
 • Zadanie 7: Zakup pojazdów technicznych.
 • Zadanie 8: Zakup autobusów niskoemisyjnych (6 autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą do ich ładowania 14 autobusów hybrydowych).

 
Całkowita wartość projektu: 400 403 080, 64 zł
Kwota dofinansowania: 213.328.032,32 zł (66,17%)
 
CELE PROJEKTU „POPRAWA FUNKCJONOWANIA KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W TORUNIU - BIT CITY II”

 • Powszechnie dostępny, sprawny i ekologiczny transport publiczny to jeden z priorytetów rozwojowych Torunia. Rozbudowa i poprawa funkcjonowania ekologicznej komunikacji tramwajowej i autobusowej przyczyni się do zmniejszenia ruchu samochodowego w mieście.
 • Głównym celem projektu jest zwiększenie wykorzystania bezemisyjnego transportu miejskiegona obszarze Torunia poprzez rozwój i integrację systemów publicznego transportu zbiorowego w mieście.
 • Projekt ma kluczowe znaczenie dla rozwoju komunikacji miejskiej w Toruniu. W poprzedniej perspektywie finansowej funduszy unijnych zrealizowany został szereg zadań, które rozpoczęły zmiany w toruńskiej komunikacji i które są kontynuowane w obecnej perspektywie.
 • Budowa linii tramwajowej zapewni dodatkowy transport dla mieszkańców nowego osiedla.
 • Modernizacja torowisk wpłynie na poprawę jakości przejazdu tramwajem, wzrost komfortu i bezpieczeństwa podróży pasażerów, czy zmniejszenie prawdopodobieństwa awarii spowodowanej złym stanem technicznym infrastruktury.