Aktualności

Modernizujemy tramwajowe torowiska

Kolejny odcinek torowiska tramwajowego – w ciągu Szosy Lubickiej – zostanie zmodernizowany w Toruniu. Prace ruszą w nocy z dnia 29 na 30 stycznia 2021 r. (z piątku na sobotę) i obejmą fragment trasy linii nr 1 i 5 w ciągu Szosy Lubickiej - od pl. Daszyńskiego do ul. Ślaskiego. W związku z tym zostaną wprowadzone zmiany w organizacji ruchu drogowego i komunikacji miejskiej.

- Przystępujemy do realizacji kolejnego zadania w ramach projektu „Poprawa funkcjonowania komunikacji miejskiej w Toruniu – BiT-City II” współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020”. Projekt ten zawierza osiem zadań, z których najważniejszym jest budowa nowej linii tramwajowej do tzw. osiedla Jar – mówi prezes Miejskiego Zakładu Komunikacji w Toruniu Zbigniew Wyszogrodzki.  – Są w nim także cztery zadania modernizacyjne. Na trzy z nich podpisaliśmy już umowy. Prace na pierwszym odcinku, w ciągu ul. Kraszewskiego, ruszyły w ubiegłym roku i trwają, a teraz przyszedł czas na modernizację torowiska wraz z siecią trakcyjną na trasie linii nr 1 i 5, w ciągu szosy Lubickiej, od pl. Daszyńskiego do ul. Ślaskiego. Kolejne zadanie, na które już mamy umowę, to modernizacja torowiska w  ul. Bydgoskiej.

W ramach tych trzech zadań modernizacyjnych przebudowanych zostanie łącznie ponad 8 330 metrów toru pojedynczego (4 165 mb), w tym powstanie ponad 5 517 mtp  (2 758 mb) zielonego torowiska. Toruń zyska nowe tory i sieć trakcyjną, wyposażone w sygnalizację świetlną przejścia dla pieszych, odnowione jezdnie i chodniki oraz rozbudowany system informacji pasażerskiej.

 - Wykonawcą tego zadania jest Balzola Polska Sp. z o.o., a ich wartość  wynosi ponad 31,8 mln zł brutto Umowę podpisano 4 listopada 2020 r. W jej myśl roboty powinny się zakończyć w terminie do 13 miesięcy od daty zawarcia umowy, tj. do grudnia br. – dodaje prezes Wyszogrodzki. - Modernizacja torowiska wraz z siecią trakcyjną obejmie odcinek ul. Szosa Lubicka od pl. Daszyńskiego do ul. Ślaskiego, z wyłączeniem pl. Sybiraków (skrzyżowanie z ul. Przy Skarpie).

 Zakres robót obejmuje:

 • wykonanie niezbędnych robót rozbiórkowych;
 • przebudowę torowiska tramwajowego wraz z infrastrukturą przystankową,
 • przebudowę przejazdów i przejść przez torowisko;
 • dostosowanie przejścia podziemnego przy CH OBI do potrzeb osób niepełnosprawnych (montaż platform schodowych);
 • przebudowę sieci trakcyjnej,
 • przebudowę kabli zasilających sieć trakcyjną,
 • przebudowę sterowania i ogrzewania zwrotnic,
 • przebudowę i budowę systemu odwodnienia układu torowego,
 • przebudowę i zabezpieczenie istniejących sieci uzbrojenia terenu będących w kolizji z przebudowywanym układem torowym,
 • przebudowę oświetlenia ulicznego,
 • rozbudowę systemu informacji pasażerskiej, budowę tablic informacji pasażerskiej. W ramach przebudowy SIP projektuje się wykonanie dwóch nowych tablic Systemu Informacji Pasażerskiej  na przystankach tramwajowych „Jamontta” i „Rydygiera” po stronie południowej.
 • budowę i przebudowę sieci teletechnicznych,
 • rozbudowę sygnalizacji świetlnych,
 • nasadzenia drzew i krzewów; odtworzenie trawników na powierzchni 31 144 m2, zabezpieczenie na czas budowy 328 szt. drzew, nasadzenie krzewów w ilości 4054 szt. (zgodnie z wykazem)
 • odtworzenie terenów zieleni po robotach budowlanych;
 • wprowadzenie i utrzymanie stałej organizacji ruchu.

 

Przeprowadzenie modernizacji torowiska wiąże się z koniecznością wprowadzenie zmian w organizacji ruchu drogowego i komunikacji miejskiej. 

Zgodnie z umową, prace modernizacyjne  mają być wykonywane przy zachowaniu ruchu tramwajowego. W tym celu w pierwszym etapie robót planuje się wykonać tymczasowe rozjazdy torowe tzw. „przewiązki”, mające na celu skierowanie ruchu tramwajowego na jeden tor – północny. Umożliwi to wahadłowy ruch tramwajów w czasie realizacji wszystkich robót.

W ciągu ulicy Szosa Lubicka zostaną wykonane dwie "przewiązki": jedna na wschód od pl. Daszyńskiego,  druga po stronie wschodniej od przystanków tramwajowych na wysokości ul. Piskorskiej,  przed skrętem w ulicę Ślaskiego.

 - Rozpoczęcie prac nad montażem rozjazdów tymczasowych planowane jest na 30 stycznia br. Prace potrwają do 7 dni (do 5 lutego br.). W nocy z 29 na 30 stycznia, po zjeździe ostatniego tramwaju linii dziennej, o godzinie 23:10 zostanie wyłączona sieć trakcyjna. Ponowne jej uruchomienie zaplanowano 5 lutego od godziny 23:10 – wyjaśnia dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Torunia Marcin Kowallek. - Rozpoczęcie właściwych prac budowlanych (prace rozbiórkowe torowiska i demontaż sieci trakcyjnej) ruszy zaraz po zakończeniu montażu tymczasowych rozjazdów torowych  z zachowaniem wahadłowego ruchu tramwajowego po północnym torze tramwajowym. Wyjątkiem będzie wyłączenie ruchu tramwajowego na czas modernizacji skrzyżowania Szosy Lubickiej z ul. Rydygiera.

 

ZMIANY W RUCHU DROGOWYM I KOMUNIKACJI

- Montaż przewiązek, przystanków tymczasowych a także prowadzenie prac rozbiórkowych przy demontażu torowiska i sieci trakcyjnej (które będą prowadzone po zakończeniu montażu przewiązek) będą wiązały się z organizacją sześciu wjazdów na plac budowy na południowej jezdni ulicy Szosa Lubicka. W związku z tym w rejonie wjazdów zostanie wprowadzone ograniczenie prędkości w ruchu drogowym - z 70 km/h do 40 km/hdodaje dyrektor Kowallek.

 Lokalizacja wjazdów:

 • od strony pl. Daszyńskiego;
 • od strony wschodniej skrzyżowania z ul. Rydygiera;
 • od strony zachodniej pl. Sybiraków;
 • od strony ul. Ślaskiego.

KOMUNIKACJA ZASTĘPCZA:

W nocy z 29 na 30 stycznia, po zjeździe ostatniego tramwaju linii dziennej o godzinie 23:10, zostanie wyłączona sieć trakcyjna. Ponowne jej uruchomienie zaplanowano na dzień 5 lutego 2021 r. od godziny 23:10. W związku z tym:

 • od 29/30.01.2021 r. do 05.02.2021 za tramwaj linii nr 1 na trasie od al. Solidarności do pętli Olimpijska kursować będzie zastępcza linia autobusowa nr 51;
 • od nocy 28/29.01.2021 r. do nocy 5/6.02.2021 r. kursować będzie nocna linia nocna 51N (za tramwaj nocny);
 • po tym czasie na czas trwania wszystkich robót tramwaje będą kursować po jednym torze (północnym) przy zachowaniu ruchu wahadłowego;
 • na skróconej trasie: Uniwersytet – al. Solidarności kursować będą tramwaje linii nr 8 i 8N;
 • przystankiem przesiadkowym z tramwajów linii nr 8 na autobusy linii nr 51 (i odwrotnie) będzie przystanek w al. Solidarności od strony Muzeum Etnograficznego;
 • tramwaje linii nr 8 i 8N w kierunku Uniwersytetu kursować będą ul. Odrodzenia i nowym torowiskiem w al. św. Jana Pawła II, i zatrzymywać na przystankach Odrodzenia i Os. Młodych.

 

PRZYSTANKI AUTOBUSOWE ZASTĘPCZEJ KOMUNIKACJI:

Autobusy zastępczej linii autobusowej nr 51 na trasie od al. Solidarności do pętli Olimpijska będą się zatrzymywać na istniejących przystankach autobusowych, z wyjątkiem przystanków tymczasowych w następujących lokalizacjach:

 1. na północnej jezdni ul. Szosa Lubicka przy  sklepie „Merkury”
 2. na północnej jezdni ul. Szosa Lubicka na zachód   od Placu Daszyńskiego, na wysokości stacji paliw Orlen
 3. na północnej jezdni ul. Lubickiej na wysokości  ul. Gołębiej.

 

ZMIANA TRASY PRZEJAZDU LINII TRAMWAJOWEJ NR 2:

Tramwaje linii nr 2 zmienią trasę przejazdu w centrum miasta. Kursować będą w obu kierunkach ul. Odrodzenia, Czerwona Droga i nowym torowiskiem w al. św. Jana Pawła II. Tym samym uruchomione zostaną przystanki tramwajowe Odrodzenia i Os. Młodych.

Prezentacja nt. modernizacyjnych  torowiska tramwajowego  wraz z siecią trakcyjną na trasie linii nr 1 i 5 od pl. Daszyńskiego do ul. Ślaskiego (w przebiegu Szosy Lubickiej)

***

Warto przypomnieć:

 POZOSTAŁE ZADANIA MODERNIZACYJNE REALIZOWANE PRZEZ FIRMĘ BALZOLA POLSKA SP. Z O.O. W RAMACH KONTRAKTU:

 4 listopada 2020 r. podpisano umowy z wykonawcą – firmą Balzola – na realizację trzech odcinków torowisk (w tym torowiska w ciągu Szosy Lubickiej– łączna wartość 104 622 396,38 zł brutto. 12 grudnia 2020 r. rozpoczęła się modernizacja torowiska w ul. Kraszewskiego (zadanie 4).

 Modernizacja torowiska wraz z siecią trakcyjną w ul. Bydgoskiej o łącznej długości 2 509,85 metra toru pojedynczego (1 254 mb)

Etap I - odcinek ul. Bydgoskiej od skrzyżowania z ul. Sienkiewicza wraz z tym skrzyżowaniem do ul. Chopina

Etap II - odcinek ul. Bydgoskiej od ul. Reja do ul. Sienkiewicza

Rozpoczęcie planowane w maju 2021 r. Termin zakończenia  - 4.12.2021 r.

Wartość robót: 31 619 264,01 zł netto / 38 891 694,73 zł brutto

 

Zadanie 4: Modernizacja torowiska tramwajowego wraz z siecią trakcyjną na trasie linii nr 2 na odcinku od placu Niepodległości do ul. Reja z budową odwodnienia torowiska o łącznej długości 2 754,35 metra toru pojedynczego (1 344 mb)

Etap I – odcinek ul. Kraszewskiego

Etap II – skrzyżowanie ul. Reja i Broniewskiego wraz z torami w ul. Broniewskiego od ul. Reja do ul. Sienkiewicza.

 Zadanie realizowane od 12 grudnia 2020 r. Termin zakończenia - 4.12.2021r.

Wartość robót: 27 560 789,54 zł netto / 33 899 771,13 zł brutto

 

INFORMACJE OGÓLNE O PROJEKCIE „POPRAWA FUNKCJONOWANIA KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W TORUNIU - BIT CITY II”

 Projekt składa się z ośmiu zadań, dzięki którym zostanie usprawniony transport publiczny w mieście.

W ramach całego projektu realizowane będzie 8 zadań:

 • Zadanie 1: Budowa linii tramwajowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą do osiedla Jar.
 • Zadanie 2: Modernizacja torowiska wraz z siecią trakcyjną w ul. Bydgoskiej.
 • Zadanie 3: Modernizacja torowiska tramwajowego wraz z siecią trakcyjną na trasie linii nr 1 i 5 od Pl. Daszyńskiego do ul. Ślaskiego.
 • Zadanie 4: Modernizacja torowiska tramwajowego wraz z siecią trakcyjną na trasie linii nr 2 na odcinku od Placu Niepodległości dl ul. Reja z budową odwodnienia torowiska.
 • Zadanie 5: Modernizacja torowiska tramwajowego wraz z siecią trakcyjną i układem drogowym na odcinku od Placu bp. Jana Chrapka do ul. Podgórnej.
 • Zadanie 6: Zakup taboru tramwajowego niskopodłogowego (5 szt.).
 • Zadanie 7: Zakup pojazdów technicznych.
 • Zadanie 8: Zakup autobusów niskoemisyjnych (6 autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą do ich ładowania 14 autobusów hybrydowych).

 

Całkowita wartość projektu: 400 403 080, 64 zł

Kwota dofinansowania: 213.328.032,32 zł (66,17%)

 

CELE PROJEKTU „POPRAWA FUNKCJONOWANIA KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W TORUNIU - BIT CITY II”

 • Powszechnie dostępny, sprawny i ekologiczny transport publiczny to jeden z priorytetów rozwojowych Torunia. Rozbudowa i poprawa funkcjonowania ekologicznej komunikacji tramwajowej i autobusowej przyczyni się do zmniejszenia ruchu samochodowego w mieście.
 • Głównym celem projektu jest zwiększenie wykorzystania bezemisyjnego transportu miejskiego na obszarze Torunia poprzez rozwój i integrację systemów publicznego transportu zbiorowego w mieście.
 • Projekt ma kluczowe znaczenie dla rozwoju komunikacji miejskiej w Toruniu. W poprzedniej perspektywie finansowej funduszy unijnych zrealizowany został szereg zadań, które rozpoczęły zmiany w toruńskiej komunikacji i które są kontynuowane w obecnej perspektywie.
 • Budowa linii tramwajowej zapewni dodatkowy transport dla mieszkańców nowego osiedla.
 • Modernizacja torowisk wpłynie na poprawę jakości przejazdu tramwajem, wzrost komfortu i bezpieczeństwa podróży pasażerów, czy zmniejszenie prawdopodobieństwa awarii spowodowanej złym stanem technicznym infrastruktury.