Aktualności

Tory rozebrane

Zimowa aura nie zahamowała robót przy inwestycji realizowanej przez Miejski Zakład Komunikacji w centrum Torunia. Na ul. Kraszewskiego realizowane są roboty przy rozbiórce torowiska. 

Modernizacja torowiska tramwajowego na ul. Kraszewskiego rozpoczęła się pod koniec ubiegłego roku. Prace obejmują remont samego torowiska na odcinku od pl. Niepodległości do pl. Hoffmanna, budowę jego odwodnienia, modernizację sieci trakcyjnej i oświetlenia ulicy.

Na całym odcinku zdemontowano sieć trakcyjną oraz – z wyjątkiem skrzyżowań – torowisko. Obecnie kończy się usuwanie tłucznia. Niebawem rozpocznie się usuwanie kolizji przy sieciach podziemnych – wod.-kan., elektrycznej, ciepłowniczej i teletechnicznej.
 
Zgodnie z umową prace powinny zakończyć się w maju br. Ich wykonawcą jest firma Balzola. Koszt modernizacji torowiska to prawie 34 mln zł.

Zadanie jest realizowane w ramach projektu "Poprawa funkcjonowania komunikacji miejskiej w Toruniu - BiT-City II", współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Beneficjentem tego przedsięwzięcia jest Gmina Miasta Toruń.
 
Oprócz tego odcinka projekt zawiera jeszcze trzy zadania modernizacyjne:  

  • modernizacja torowiska wraz z siecią trakcyjną w ul. Bydgoskiej o łącznej długości 2 509,85 metra toru pojedynczego

Etap I - odcinek ul. Bydgoskiej od skrzyżowania z ul. Sienkiewicza wraz z tym skrzyżowaniem do ul. Chopina
Etap II - odcinek ul. Bydgoskiej od ul. Reja do ul. Sienkiewicza

  • modernizacja torowiska tramwajowego wraz z siecią trakcyjną na trasie linii nr 1 i 5 od pl. Daszyńskiego do ul. Ślaskiego o  łączność długości 3 066,70 metra toru pojedynczego
  • modernizacja torowiska tramwajowego wraz z siecią trakcyjną i układem drogowym na odcinku od Placu bp. Jana Chrapka do ul. Podgórnej.

 
Na realizację dwóch pierwszych umowy są już także podpisane.