Aktualności

Rusza przetarg na budowę nowej linii tramwajowej do tzw. osiedla Jar

Miasto za pośrednictwem Miejskiego Zakładu Komunikacji uruchamia przetarg na budowę nowej linii tramwajowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą do tzw. osiedla Jar. To kolejny krok w stronę nowoczesnego, ekologicznego transportu miejskiego. W efekcie powstanie ponad 5,5 km nowej linii tramwajowejnowe przystanki z Systemem Informacji Pasażerskiej, zielone torowiska i kwietne łąki. Nie zabraknie też nowych drzew i krzewów.
 


Budowa nowej linii tramwajowej do tzw. osiedla Jar będzie realizowana w ramach projektu „Poprawa funkcjonowania komunikacji miejskiej w Toruniu - BiT City II” współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.Umowę o dofinansowanie prezydent Torunia Michał Zaleski podpisał 3 sierpnia 2018 r.
 
- Transport publiczny to swego rodzaju krwioobieg miasta, dlatego trzeba o niego dbać, trzeba zapewniać warunki do jego funkcjonowania, ale przede wszystkim do wygody w podróżowaniu dla pasażerów. Robimy to w Toruniu nieustająco od wielu lat. Takim pomysłem jest to, co obecnie wprowadzamy w życie, a więc realizacja projektu „Poprawa funkcjonowania komunikacji miejskiej w Toruniu - BiT City II”. Początkowo unijne dofinansowanie wynosiło 195,6 mln zł, ale udało się pozyskać dodatkowe środki i obecnie jest to 213,3 mln zł. Cały projekt, o łącznej wartości ponad 400 mln zł, składa się z ośmiu zadań, dzięki którym zostanie usprawniony transport publiczny w mieście. Część z nich zostało już zrealizowanych lub jest w trakcie realizacji. Przede wszystkim podjęliśmy już prace związane z zakupami pojazdów. I tak 14 autobusów hybrydowych od prawie dwóch lat wozi już pasażerów toruńskiej komunikacji miejskiej, a na zakup sześciu autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą do ich ładowania podpisano już umowy. Nowe autobusy i ładowarki szybkiego i wolnego ładowania mają trafić do Torunia w 2022 roku – wylicza prezydent Torunia Michał Zaleski.- Doposażamy także tabor tramwajowy – podpisaliśmy umowę na dostawę pięciu nowoczesnych, niskopodłogowych tramwajów. W tym projekcie mamy także modernizację odcinków torowisk wraz z siecią trakcyjną, Widzimy już rozpoczęte prace na ul. Kraszewskiego, niedługo rozpoczną się prace w śladzie ulicy Szosa Lubicka, a następnie na Bydgoskiej. W tych trzech miejscach prace mają być zakończone do 4 grudnia przyszłego roku. Jeszcze czeka nas zakup pojazdów technicznych.
 
Prezydent Zaleski podkreśla, że sercem tego projektu jest budowa nowej linii tramwajowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą do tzw. osiedla Jar.- To przedsięwzięcie obrazują liczby. Gdy nowa linia zostanie zbudowana, ilość torów tramwajowych będących w eksploatacji w naszym mieście zwiększy się o ponad 20 procent. W tej chwili mamy w eksploatacji 53 600 metrów toru pojedynczego, a ta inwestycja to będzie 11 500 metrów toru pojedynczego. Jest to nie tylko zadanie duże, ale i symboliczne, gdyż wracamy z torami tramwajowymi na północ naszego miasta. Wracamy z dużo większym zakresem. To ważne, gdyż komunikacja tramwajowa jest najbardziej przyjazna miastu i użytkownikom, bo tramwaje nie stoją w korkach, ale także nie emitują do środowiska naturalnego spalin – mówi prezydent.
 
Nowa linia tramwajowa przebiegać będzie z centrum Szosą Chełmińską, ul. Długą, Legionów, Polną, Ugory i Watzenrodego do nawrotu w ul. Strobanda.
 
Powstanie nowej linii tramwajowej zapewni dodatkowy transport dla mieszkańców dynamicznie rozwijającego się osiedla. Jest to kolejnykrok w stronę nowoczesnego, ekologicznego transportu miejskiego. W grudniu br. oddano do użytku łącznik torowypomiędzy pl. Artylerii Polskiej a pl. Niepodległości, zaś poprzednią nową linię – na Bielany – uruchomiono 24 czerwca 2014 r. W tym zakresie sporo się więc w ostatnich latach dzieje.
 
Wykonawcą dokumentacji projektowej budowy nowej linii tramwajowej jest Databout Sp. z o.o. (dawniej WYG International). Firma w ramach kontraktu odpowiedzialna jest także zauzyskanie niezbędnych decyzji zezwalających na realizację robót dla inwestycji.

- Zgodnie z procedurami obowiązującymi przy ogłaszaniu postępowań przetargowych na zadania realizowane przy udziale środków z UE, dokumentacja przetargowa 24 grudnia br. została przesłana do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, a gdy tylko zostanie w nim opublikowana (w ciągu kilku dni od daty przesłania – publikacja przewidywana jest 29 grudnia br.), zostanie również zamieszczona na stronie BIP MZK – mówi prezes MZK w Toruniu Zbigniew Wyszogrodzki.

Przetarg został podzielony na dwie części:

 • Część A:  „Budowa nowej linii tramwajowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą do os. Jar na odcinku ulic: Watzenrodego od skrzyżowania z ul. Strobanda (z tym skrzyżowaniem), Ugory, Polnej i Legionów do przejazdu kolejowo-drogowo-tramwajowego”;
 • Część B:  „Budowa nowej linii tramwajowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą do os. Jar na odcinku ulic: Legionów od przejazdu kolejowo-drogowo-tramwajowego (z tym przejazdem), Ronda Czadcy, Długiej i Szosy Chełmińskiej do skrzyżowania przy pl. NOT (z tym skrzyżowaniem) wraz z wyposażeniem podstacji trakcyjnej”


Oferty będzie można składać do 15 lutego 2021 r. Co istotne, istnieje możliwość składania ofert częściowych (na poszczególne zadania). Wybór wykonawcy planuje się na przełomie II i III kwartału 2021 r. Następnie, zgodnie z procedurą, dokumentacja zostanie przekazana do kontroli uprzedniej Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Po jej pozytywnym wyniku nastąpi podpisanie umowy z wykonawcą. Realizacja zadania planowana jest do 31 maja 2023 r.

- W ramach umowy wyłoniony w przetargu wykonawca będzie miał za zadanie budowę torowiska tramwajowego (łączna długość wybudowanych torów wyniesie 11 260,46  mtp., co stanowi ponad 5,5 km nowej linii tramwajowej) oraz sieci trakcyjnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, budowę przejazdu kolejowo-drogowo-tramwajowego na ul. Legionów, budowę i przebudowę fragmentów jezdni, chodników i ścieżek rowerowych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania projektowanego torowiska tramwajowego w układzie miejskim, a także budowę elementów nowej oraz przebudowę istniejącej infrastruktury energetycznej, sanitarnej, gazowej, ciepłowniczej i teletechnicznej – wylicza prezes Wyszogrodzki.- W zakresie umowy będzie również budowa nowej i przebudowę istniejącej sygnalizacji na skrzyżowaniach, montaż 26  nowych tablic Systemu Informacji Pasażerskiej, budowa 26  peronów przystankowych tramwajowych oraz montaż 31 wiat przystankowych. Część z nich będzie  miała tzw. „zielone wiaty” lub inne elementy ekologiczne.

Umowa obejmie także zagospodarowanie zieleni:

 • nasadzenia 127 drzew;
 • przesadzenie 110 drzew i ok. 1500 m2 krzewów;
 • założenie ok. 7 930 m2 łąk kwietnych oraz ok. 4 600 m2 pozostałej powierzchni zielonej (m. in. krzewy i trawy ozdobne).


Przy okazji budowy nowej linii tramwajowej powstanie ponad 3,6 km zielonego torowiska. Tego typu rozwiązania będą zastosowane tam, gdzie torowiska będą przebiegały poza jezdniami. Oprócz podstawowego waloru estetycznego zielone torowiska wpłyną na poprawę stanu środowiska naturalnego. Dzięki zastosowanej konstrukcji i nawierzchni roślinnej takie torowisko będzie ograniczało drgania i hałas oraz absorbowało pyły z ulicznego powietrza. Zatrzyma też wilgoć, dzięki czemu zminimalizuje efekt tzw. miejskiej wyspy ciepła.

Wszystkie tereny zielone znajdujące się w sąsiedztwie robót będą odnawiane do stanu istniejącego. Dodatkowo planuje się nasadzenie drzew i krzewów oraz urządzenie trawników i łąk kwietnych. Łąki kwietne są doskonałym rozwiązaniem urbanistycznym, np. wzdłuż pasów ruchu miejskiego. Wykorzystanie roślin łąkowych nie tylko realnie ogranicza emisję dwutlenku węgla do atmosfery, ale sprzyja też oczyszczaniu powietrza z zanieczyszczeń. Łąka jest o wiele silniej ukorzeniona niż trawnik, bardziej odporna na podtopienia i długie susze, a także wzbogaca miejski ekosystem. Jako oaza bioróżnorodności daje pożywienie i schronienie pożytecznym owadom, ptakom i małym ssakom. Ważne jest także to, że nie trzeba jej kosić tak często jak trawnika, a więc w mieście będzie mniej hałasu emitowanego przez kosiarki, a przy okazji koszenia nie będą ginąć mieszkające w trawie stworzenia, np. krety czy jeże.

Warto przypomnieć, że pierwsze prace przy budowie nowej linii tramwajowej są już za nami. Miały one miejsce już latem 2018 r (lipiec – sierpień), przy okazji przebudowy Szosy Chełmińskiej. Wówczas powstały dwa przejazdy tramwajowo-drogowena skrzyżowaniach Szosa Chełmińska – Żwirki i Wigury oraz Szosa Chełmińska – Długa. Wykonawcą była firma Progreg InfraCity, a koszt wyniósł niespełna 3,5 mln zł brutto. Ponadto 18 grudnia 2020 r. podpisano umowę na budowa i wyposażenie stacji zasilania energetycznego (wykonawca AMZ Elektro Sp. z o.o., wartość umowy: 3 188 000,00 zł brutto). Więcej o tych przedsięwzięciach poniżej.

 
***
INFORMACJE OGÓLNE O PROJEKCIE „POPRAWA FUNKCJONOWANIA KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W TORUNIU - BIT CITY II”
 
W ramach całego projektu realizowane będzie 8 zadań:

 • Zadanie 1: Budowa linii tramwajowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą do osiedla Jar.
 • Zadanie 2: Modernizacja torowiska wraz z siecią trakcyjną w ul. Bydgoskiej.
 • Zadanie 3: Modernizacja torowiska tramwajowego wraz z siecią trakcyjną na trasie linii nr 1 i 5 od Pl. Daszyńskiego do ul. Ślaskiego.
 • Zadanie 4: Modernizacja torowiska tramwajowego wraz z siecią trakcyjną na trasie linii nr 2 na odcinku od Placu Niepodległości dl ul. Reja z budową odwodnienia torowiska.
 • Zadanie 5: Modernizacja torowiska tramwajowego wraz z siecią trakcyjną i układem drogowym na odcinku od Placu bp. Jana Chrapka do ul. Podgórnej.
 • Zadanie 6: Zakup taboru tramwajowego niskopodłogowego (5 szt.).
 • Zadanie 7: Zakup pojazdów technicznych.
 • Zadanie 8: Zakup autobusów niskoemisyjnych (6 autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą do ich ładowania 14 autobusów hybrydowych).

 
Całkowita wartość projektu: 400 403 080, 64 zł
 
Kwota dofinansowania: 213.328.032,32 zł (66,17%)
 
CELE PROJEKTU „POPRAWA FUNKCJONOWANIA KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W TORUNIU - BIT CITY II”

 • Powszechnie dostępny, sprawny i ekologiczny transport publiczny to jeden z priorytetów rozwojowych Torunia. Rozbudowa i poprawa funkcjonowania ekologicznej komunikacji tramwajowej i autobusowej przyczyni się do zmniejszenia ruchu samochodowego w mieście.
 • Głównym celem projektu jest zwiększenie wykorzystania bezemisyjnego transportu miejskiego na obszarze Torunia poprzez rozwój i integrację systemów publicznego transportu zbiorowego w mieście.
 • Projekt ma kluczowe znaczenie dla rozwoju komunikacji miejskiej w Toruniu. W poprzedniej perspektywie finansowej funduszy unijnych zrealizowany został szereg zadań, które rozpoczęły zmiany w toruńskiej komunikacji i które są kontynuowane w obecnej perspektywie.
 • Budowa linii tramwajowej zapewni dodatkowy transport dla mieszkańców nowego osiedla.
 • Modernizacja torowisk wpłynie na poprawę jakości przejazdu tramwajem, wzrost komfortu i bezpieczeństwa podróży pasażerów, czy zmniejszenie prawdopodobieństwa awarii spowodowanej złym stanem technicznym infrastruktury.

 
ZADANIA ZREALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU LUB W TRAKCIE REALIZACJI:
 
Zadanie 1:
Kontrakt wykonawczy dla realizacji Etapu I ZADANIA 1 „Budowa linii tramwajowej wraz infrastrukturą towarzyszącą do Osiedla Jar” – przejazdy torowo-drogowe na skrzyżowaniach ul. Sz. Chełmińska z ul. Żwirki i Wigury i z ul. Długą
 
Kontrakt wykonawczy dla realizacji ZADANIA 1 „Budowa linii tramwajowej wraz infrastrukturą towarzyszącą do Osiedla Jar” w zakresie budowy i wyposażenia stacji zasilania energetycznego w urządzenia elektroenergetyczne niezbędne do zasilania ładowarek autobusów elektrycznych
 
18 grudnia 2020 r. podpisano umowę na budowa i wyposażenie stacji zasilania energetycznego - podstacji prostownikowej „JAR”; wykonawcaAMZ Elektro Sp. z o.o., wartość umowy: 3 188 000,00 zł brutto; zakres umowy obejmuje budowę murowanego, jednokondygnacyjnego budynku stacji transformatorowej o powierzchni 182,49 m2, a także instalacji dwóch transformatorów i rozdzielni średniego napięcia oraz rozdzielni niskiego napięcia. Posłużą one do zasilania ładowarek autobusów elektrycznych oraz podłączenia do sieci samej zajezdni. W późniejszym terminie, w ramach przetargu na budowę nowej linii tramwajowej do tzw. osiedla Jar, stacja zostanie doposażona w trzy zespoły prostownikowe i rozdzielnię prądu stałego. Te elementy posłużą do zasilania sieci trakcyjnej nowej linii tramwajowej; na realizację umowy wykonawca będzie miał 12 miesięcy od daty jej podpisania.
 
Zadanie 2, 3 i 4
4 listopada 2020 r. podpisano umowy z wykonawcą – firmą Balzola – na modernizację trzech odcinków torowisk – łączna wartość 104 622 396,38 zł brutto. 12 grudnia 2020 r. rozpoczęła się modernizacja torowiska w ul. Kraszewskiego (zadanie 4).
 
Zadanie 2: Modernizacja torowiska wraz z siecią trakcyjną w ul. Bydgoskiej o łącznej długości 2 509,85 metra toru pojedynczego
Etap I - odcinek ul. Bydgoskiej od skrzyżowania z ul. Sienkiewicza wraz z tym skrzyżowaniem do ul. Chopina
Etap II - odcinek ul. Bydgoskiej od ul. Reja do ul. Sienkiewicza
 
Zadanie 3: Modernizacja torowiska tramwajowego wraz z siecią trakcyjną na trasie linii nr 1 i 5 od pl. Daszyńskiego do ul. Ślaskiego o  łączność długości 3 066,70 metra toru pojedynczego
 
Zadanie 4: Modernizacja torowiska tramwajowego wraz z siecią trakcyjną na trasie linii nr 2 na odcinku od placu Niepodległości do ul. Reja z budową odwodnienia torowiska o łącznej długości 2 754,35 metra toru pojedynczego
Etap I – odcinek ul. Kraszewskiego
Etap II – skrzyżowanie ul. Reja i Broniewskiego wraz z torami w ul. Broniewskiego od ul. Reja do ul. Sienkiewicza.
 
Zadanie 6: Zakup taboru tramwajowego niskopodłogowego (5 szt.)
22 lipca 2020 r. podpisano umowę z dostawcą– firmą PESA – na kwotę 46.405.101,75 zł brutto. Dostawy - 24 miesięcy od daty podpisania umowy.Tramwaje będą jednokierunkowe, długość wagonu 32 m,przystosowane do przewozu osób niepełnosprawnych, pięcioczłonowe, z całkowicie niską podłogą wyłożoną wykładziną antypoślizgową, konstrukcja tramwaju uwzględniająca najnowsze rozwiązania stosowane w dziedzinie technologii i projektowania gwarantujące wysoką jakość wykonania, niezawodność w okresie eksploatacji, rozwiązania techniczne zapewniające bezpieczeństwo pasażerów, klimatyzowane, wyposażone w monitoring wizyjny, komputer pokładowy, WiFi, gniazda ładowania USB, biletomaty, zapowiedzi głosowe i wizualne przystanków, system zliczania pasażerów, monitory reklamowe, wnętrze pojazdu musi zapewniać wysoki komfort podróżowania, a siedzenia i wyposażenie tramwaju muszą jednocześnie charakteryzować się wysoką odpornością na akty wandalizmu.
 
Zadanie 8: Zakup autobusów niskoemisyjnych (6 autobusów elektrycznych i 14 autobusów hybrydowych)
 
Autobusy hybrydowe marki MAN wożą pasażerów toruńskiej komunikacji już od prawie dwóch lat; koszt 24 802 212,00 zł brutto;
 
Umowy na dostawę 6 autobusów elektrycznych oraz ładowarek szybkiego i wolnego ładowania podpisano 30.09.2020 r.
 
Autobusy dostarczy Solaris Bus&Coach S.A. za 16 730 091 zł brutto; będą wyposażone m.in. w system informacji pasażerskiej, monitoring, klimatyzację, automaty do sprzedaży biletów, WiFi, łącza USB, system detekcji pożarów. Będą to pojazdy niskopodłogowe, przystosowane do przewozu osób niepełnosprawnych o długości całkowitej 12 m, mogące pomieścić łącznie 75 pasażerów (28 miejsc siedzących). Umowa zakłada zakup 6 autobusów i pojazdu pogotowia technicznego.
 
Druga część zamówienia obejmuje dostawę, montaż i uruchomienie ładowarek szybkiego i wolnego ładowania autobusów elektrycznych wraz z zaprojektowaniem i budową niezbędnej infrastruktury. Trzy tzw. ładowarki wolne staną na terenie zajezdni autobusowej przy ul. Legionów, a trzy ładowarki szybkie – po jednej na pętli Uniwersytet, pl. św. Katarzyny i Rubinkowo II. Wykonanie infrastruktury na pętli autobusowej przy ul. Dziewulskiego jest zakresem opcjonalnym.
Dostawcą jest Konsorcjum firm: Elektroenergetyka Polska Sp. z o.o. (Lider Konsorcjum) i Westa Building Sp. z o.o (Członek Konsorcjum) za 4 679 190,26 zł brutto.
Termin planowanych dostaw autobusów i montażu ładowarek – 18 miesięcy od daty podpisania umowy z  dostawcami.
Wartość zakontraktowanych jak dotąd zadań wchodzących w skład projektu wynosi ponad 221 mln zł brutto.
 
INFORMACJE O TORUŃSKICH LINIACH TRAMWAJOWYCH
Obecnie toruńskie torowiska liczą łącznie  53 642 metrów toru pojedynczego (mtp).
W ramach projektu „Przebudowa układu torowo-drogowego w ul. Wały gen. Sikorskiego i al. Jana Pawła II wraz z budową pasa tramwajowo-autobusowego w Toruniu – BiT-City II” zostało oddane nowe torowisko o długości 640 mtp (odcinek od pl. Artylerii Polskiej do pl. Niepodległości). Długość zmodernizowanych i nowych torowisk w ramach tego projektu – 2690 mtp.
W ramach projektu „Poprawa funkcjonowania komunikacji miejskiej w Toruniu – BiT-City II” powstaną nowe tory tramwajowe o łącznej długości 11 561,46 mtp.
Zielone torowiska
Obecnie w Toruniu jest 2 669,18 mtp zielonych torowisk.
W ramach projektu „Przebudowa układu torowo-drogowego w ul. Wały gen. Sikorskiego i al. Jana Pawła II wraz z budową pasa tramwajowo-autobusowego w Toruniu – BiT-City II” powstało zielone torowisko o łącznej długości 351,18 mtp (odcinek w ul. Chopina oraz ul. Kraszewskiego)
W ramach projektu „Poprawa funkcjonowania komunikacji miejskiej w Toruniu – BiT-City II” powstanie łącznie ponad 9,1 tys. mtp zielonego torowiska, w tym:
zadania modernizacyjne – łącznie 5 517,83 mtp
- budowa nowej linii do tzw. Osiedla Jar – 3 618, 07 mtp