Aktualności

Budujemy nową stację transformatorową

Miasto zyska nową stację transformatorową, która posłuży do zasilania sieci trakcyjnej linii tramwajowej do tzw. osiedla Jar oraz ładowarek autobusów elektrycznych. Dzisiaj, 18 grudnia 2020 r., Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu podpisał umowę na budowę tego obiektu.
 


Budowa stacji transformatorowej jest częścią zadania „Budowa linii tramwajowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą do osiedla Jar” realizowanego w ramach projektu „Poprawa funkcjonowania komunikacji miejskiej w Toruniu - BiT City II”. Przedsięwzięcie jest współfinansowane ze środków z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Nowa linia tramwajowa do tzw. osiedla Jar przebiegać będzie z centrum Szosą Chełmińską, ul. Długą, Legionów, Polną, Ugory i Watzenrodego do nawrotu w ul. Strobanda. Jej powstanie zapewni dodatkowy transport dla mieszkańców nowego osiedla. Do zasilania nowej linii potrzebna jest stacja transformatorowa (podstacja prostownikowa), która posłuży także do zasilania ładowarek autobusów elektrycznych.

Przetarg na budowę stacji transformatorowej ogłoszono 30 lipca 2020 r. Oferty otwarto 21 września. Od potencjalnych oferentów wpłynęło 13 pytań. Oferty złożyły trzy firmy:

  • AMZ Elektro Sp. z.o.o. z Torunia na kwotę 3 188 000,00 zł brutto,
  • ZEUS S.A. z Pruszcza Gdańskiego na kwotę 3 296 400,00 zł brutto,
  • ELECTRICON Sp. z o.o. z Krakowa na kwotę 3 894 180,00 zł brutto.

 
Za najkorzystniejszą uznano ofertę AMZ Elektro Sp. z o.o. i 18 grudnia 2020 r. podpisano umowę na realizację zdania. Ze strony MZK sygnatariuszami byli:Prezes Zarządu MZK w Toruniu Sp. z o.o. Zbigniew Wyszogrodzki i Wiceprezes Zarządu MZK w Toruniu Sp. z o.o. Piotr Rama, a ze strony wykonawcy - Prezes Zarządu AMZ Elektro Sp. z o.o. Adam Umerli.
 
Zakres umowy obejmuje budowę murowanego, jednokondygnacyjnego budynku stacji transformatorowej o powierzchni 182,49 m2, a także instalacji dwóch transformatorów i rozdzielni średniego napięcia oraz rozdzielni niskiego napięcia. Posłużą one do zasilania ładowarek autobusów elektrycznych oraz podłączenia do sieci samej zajezdni. W późniejszym terminie, w ramach przetargu na budowę nowej linii tramwajowej do tzw. osiedla Jar, stacja zostanie doposażona w trzy zespoły prostownikowe i rozdzielnię prądu stałego. Te elementy posłużą do zasilania sieci trakcyjnej nowej linii tramwajowej.
 
Na realizację umowy wykonawca będzie miał 12 miesięcy od daty jej podpisania.