Aktualności

Umowa o dofinansowanie

W dniu 3 sierpnia 2017 r. została zawarta umowa o dofinansowanie dla projektu. Kwota dofinansowania wynosi: 195.600.000,00 zł (60,68%). Instytucją Zarządzającą jest Centrum Unijnych Projektów Transportowych (CUPT).