Aktualności

Umowa na modernizację torowisk podpisana

Miasto za pośrednictwem Miejskiego Zakładu Komunikacji zmodernizuje kilka torowisk tramwajowych w Toruniu. W efekcie Toruń zyska nowe tory i sieć trakcyjną, zielone torowiska, wyposażone w sygnalizację świetlną przejścia dla pieszych, odnowione jezdnie i chodniki oraz rozbudowany system informacji pasażerskiej. 4 listopada 2020 r. podpisano umowy z wykonawcą – firmą Balzola – na realizację trzech odcinków torowisk.
 


Modernizacja torowisk będzie realizowana w ramach projektu "Poprawa funkcjonowania komunikacji miejskiej w Toruniu - BiT-City II", współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Beneficjentem tego przedsięwzięcia jest Gmina Miasta Toruń.
 
- W sierpniu 2017 r. podpisałem z przedstawicielami Rządu Rzeczypospolitej umowę na realizację projektu "Poprawa funkcjonowania komunikacji miejskiej w Toruniu - BiT-City II", To projekt bardzo drogi, kosztowny. Początkowo kwota, którą pozyskaliśmy na realizację z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, wynosiła 195,6 mln zł. Ubiegaliśmy się jednak o jej zwiększenie. Udało się - kwota dofinansowania zwiększyła się o ponad 17,7 mln zł i aktualnie wynosi 213,3 mln zł. Pozostałe środki będą środkami pozyskanymi przez gminę w drodze emisji obligacji Miejskiego Zakładu Komunikacji – mówi Prezydent Miasta Torunia Michał Zaleski. – Projekt jest wielozadaniowy. W jego ramach kupiliśmy już 14 autobusów hybrydowych, które już jeżdżą po Toruniu, podpisano także umowy na zakup sześciu autobusów elektrycznych i pięciu nowoczesnych tramwajów. Teraz przyszła pora na kolejne duże pakiety zadań – modernizację torowisk w kilku miejscach Torunia oraz budowę zupełnie nowej linii tramwajowej do tzw. osiedla Jar. To przedsięwzięcie jest w trakcie opracowania dokumentacji, etap końcowy, uzyskiwanie decyzji, pozwoleń na budowę linii tramwajowej od centrum miasta, a więc placu NOT, w śladzie ul. Szosa Chełmińska, przez ul. Długą, Legionów do tzw. osiedla Jar. To najważniejsze zadanie w tym projekcie, ale modernizacje torowisk także są bardzo potrzebne. Nie obejdzie się przy tym bez utrudnień, ale w efekcie wzrośnie jakość podróżowania komunikacją miejską.
 
3 marca br. ogłoszono przetarg na trzy zadania modernizacyjne wchodzące w zakres projektu:
 

 • Zadanie 2: Modernizacja torowiska wraz z siecią trakcyjną w ul. Bydgoskiej o łącznej długości 2 509,85 metra toru pojedynczego

Etap I - odcinek ul. Bydgoskiej od skrzyżowania z ul. Sienkiewicza wraz z tym skrzyżowaniem do ul. Chopina
Etap II - odcinek ul. Bydgoskiej od ul. Reja do ul. Sienkiewicza

 • Zadanie 3: Modernizacja torowiska tramwajowego wraz z siecią trakcyjną na trasie linii nr 1 i 5 od pl. Daszyńskiego do ul. Ślaskiego o  łączność długości 3 066,70 metra toru pojedynczego
 • Zadanie 4: Modernizacja torowiska tramwajowego wraz z siecią trakcyjną na trasie linii nr 2 na odcinku od placu Niepodległości do ul. Reja z budową odwodnienia torowiska o łącznej długości 2 754,35 metra toru pojedynczego

Etap I – odcinek ul. Kraszewskiego
Etap II – skrzyżowanie ul. Reja i Broniewskiego wraz z torami w ul. Broniewskiego od ul. Reja do ul. Sienkiewicza.
 
W toku postępowania wpłynęło 418 pytań. Oferty otwarto 17 czerwca br.
 
Do przetargu stanęło sześć firm – każda złożyła oferty na każde z trzech zadań:
 

 • Konsorcjum Colas Rail Polska Sp. z o.o. i Colas Rail SAS na zadanie 2 na kwotę 39.392.472,01 zł brutto, na zadanie 3 – 35.515.980,62 zł brutto, na zadanie 4 – 38.387.573,22 zł brutto,

 

 • Torpol S.A. na zadanie 2 – 48.005.745,39 zł brutto, na zadanie 3 – 36.975.398,08 zł brutto, na zadanie 4 – 47.120.305,72 zł brutto,

 

 • TOR-KAR-SSON Sp. z o.o. Spółka Komandytowa na zadanie 2 - 41.828.246,17 zł brutto, na zadanie 3 – 36.291.169,85 zł brutto, na zadanie 4 – 39.413.162,30 zł brutto,

 

 • Strabag Sp. z o.o. na zadanie 2 - 43.165.274,74 zł brutto, na zadanie 3 – 37.751.666,40 zł brutto, na zadanie 4 – 43.834.242,77 zł brutto,

 

 • ZUE S.A. na zadanie 2 - 40.513.499,05 zł brutto, na zadanie 3 – 35.308.032,95 zł brutto,  na zadanie 4 – 37.157.519,17 zł brutto,

 

 • Balzola Polska Sp. z o.o. na zadanie 2 - 38.891.694,73 zł brutto, na zadanie 3 – 31.830.930,53 zł brutto, na zadanie 4 – 33.899.771,13 zł brutto.

 
- Po sprawdzeniu formalnym i merytorycznym ofert wyłoniono wykonawcę – firmę Balzola, która łącznie wartość kontraktu wyceniła na 104.622.396,39 zł brutto – mówi prezes Miejskiego Zakładu Komunikacji w Toruniu Zbigniew Wyszogrodzki.- W przypadku tak kosztownych działań obowiązkowa jest kontrola uprzednia Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Trwała ona od 13 sierpnia do 26 października. Do postępowania nie było zastrzeżeń i dziś możemy podpisać umowy na modernizację trzech odcinków torowisk.

Ze strony beneficjenta, czyli Gminy Miasta Toruń, umowy sygnował Prezes Zarządu Miejskiego Zakładu Komunikacji w Toruniu sp. z o.o. Zbigniew Wyszogrodzki, a ze strony wykonawcy - Dyrektor Generalny Balzola Polska sp. z o.o. Andrzej Rogiński.

- Jestem zaszczycony, że Balzola może kontynuować prace w Toruniu. Kończymy pierwszy kontrakt, a teraz ruszamy z nowym. Dokonamy wszelkich starań, by wpasować się w potrzeby Torunia, a przez te dwa lata zdążyliśmy je już poznać. Z góry przepraszam za utrudnienia, ale po zakończeniu prac będzie ciszej, lepiej i ładniej-  zapewnia Dyrektor Generalny Balzola Polska sp. z o.o. Andrzej Rogiński.
 
Zadania modernizacyjne obejmą m.in. następujący zakres robót budowlanych:

 • przebudowa torowisk tramwajowych w śladzie istniejącego torowiska, w tym budowa torowiska zielonego wraz z systemem zraszania;
 • przebudowa sieci trakcyjnej z wymianą słupów trakcyjnych;
 • wymiana kabli zasilających i powrotnych do podstacji trakcyjnych;
 • wymiana nawierzchni drogowej w zakresie wynikającym z przebudowy torowisk;
 • przebudowa oświetlenia ulicznego;
 • wymiana lub odtworzenie nawierzchni na fragmentach chodników;
 • przebudowa i budowa sygnalizacji świetlnych na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych;
 • przebudowa sieci uzbrojenia technicznego;
 • przebudowa i budowa systemu odprowadzenia wód deszczowych;
 • rozbudowa systemu informacji podróżnych;
 • zabezpieczenie i zagospodarowanie zieleni, w tym nasadzenia.

 
Co ważne, w efekcie modernizacji powstanie prawie 5 kilometrów nowych, zielonych torowisk – przyjaznych dla środowiska i cichszych niż torowiska tradycyjne.
 
Termin realizacji:
W zadaniu 3na odcinku Szosy Lubickiej od pl. Daszyńskiego do ul. Ślaskiego z wyłączeniem Ronda Sybiraków prace potrwają do 13 miesięcy, tj. do 4.12.2021 r.
 
Prace będą prowadzone niezależnie od pozostałych odcinków bez długotrwałego wstrzymywania ruchu tramwajowego. Planowane jest wprowadzenie wahadłowego ruchu tramwajów.
 
Ze względu na lokalizację torowisk w Zadaniach 2 i 4 konieczna była koordynacja terminów realizacji poszczególnych odcinków robót, aby do minimum ograniczyć wyłączenia z ruchu tramwajów.
 
Jako pierwsze rozpoczną się prace w ramach Zadania 4 od ul. Kraszewskiego (z wyłączeniem przejazdu w ul. Moniuszki), potrwają do 6 miesięcy, tj. do 4.05.2020 r.
 
Następnie prace przeniosą się na odcinek ul. Broniewskiego od ul. Sienkiewicza do ul. Reja wraz ze skrzyżowaniem z ul. Reja, mają trwać 7 miesięcy, tj. do 4.12.2021 r.
 
Równolegle z ostatnim odcinkiem Zadania 4, czyli od 4.05.2020 r. do 4.12.2021 r., trwać będą prace w ramach Zadania 2 na odcinku ul. Bydgoskiej od ul. Reja do ul. Sienkiewicza.
 
Jako ostatni etap wykonawca będzie realizował prace na odcinku ul. Bydgoskiej od skrzyżowania z ul. Sienkiewicza wraz z tym skrzyżowaniem do ul. Chopina. Prace potrwają do 8 miesięcy, tj. do 4.08.2022 r.
 
- Głównym celem modernizacji torowisk jest zwiększenie wykorzystania bezemisyjnego transportumiejskiego na obszarze Torunia poprzez rozwój i integrację systemów publicznego transportu zbiorowego. Poprawa funkcjonowania ekologicznej komunikacji tramwajowej przyczyni się do zmniejszenia ruchu samochodowego w mieście. Modernizacja torowisk wpłynie na poprawę jakości przejazdu tramwajem, wzrost komfortu i bezpieczeństwa podróży pasażerów oraz zmniejszenie prawdopodobieństwa wystąpienia awarii infrastruktury – wylicza Zbigniew Wyszogrodzki. W ramach projektu, w późniejszym terminie i po odrębnym przetargu, będzie realizowana jeszcze modernizacja torowiska tramwajowego wraz z siecią trakcyjną i układem drogowym na odcinku od pl. Chrapka do ul. Podgórnej. Rozpoczęcie robót planuje się w maju 2022 r., prace mają potrwać do 6 miesięcy.

Prezentacja nt. modernizacji trzech odcinków torowisk tramwajowych