Aktualności

Sześciu chętnych do modernizacji torowisk

Sześć firm stanęło do przetargu na modernizację trzech torowisk tramwajowych w Toruniu. W efekcie miasto zyska nowe tory i sieć trakcyjną, zielone torowisko, wyposażone w sygnalizację świetlną przejścia dla pieszych, odnowione jezdnie i chodniki oraz rozbudowany system informacji pasażerskiej. To kolejny krok w kierunku podniesienia bezpieczeństwa i komfortu podróżowania pasażerów komunikacji miejskiej w Toruniu.

 
Modernizacja torowisk będzie realizowana w ramach projektu "Poprawa funkcjonowania komunikacji miejskiej w Toruniu - BiT-City II", współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Beneficjentem tego przedsięwzięcia jest Gmina Miasta Toruń.W ramach projektu realizowanych jest osiem zadań: m.in. budowa linii tramwajowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą do tzw. osiedla Jar, modernizacje torowisk, zakup autobusów hybrydowych i elektrycznych wraz z infrastrukturądo ładowania, zakup taboru tramwajowego niskopodłogowegoi zakup pojazdów technicznych.
 
W marcu br. ogłoszono przetarg na trzy zadania modernizacyjne wchodzące w zakres projektu. Pierwsze to modernizacja torowiska wraz z siecią trakcyjną w ul. Bydgoskiej (o łącznej długości ok. 2,5 km toru pojedynczego). Zadanie dzieli się na dwa etapy: etap I - odcinek ul. Bydgoskiej od skrzyżowania z ul. Sienkiewicza wraz z tym skrzyżowaniem do ul. Chopina, etap II -  odcinek ul. Bydgoskiej od ul. Reja do Sienkiewicza.
 
Drugie zadanie to modernizacja torowiska tramwajowego wraz z siecią trakcyjną na trasie linii nr 1 i 5 od pl. Daszyńskiego do ul. Ślaskiego (o  łącznej długości ok. 3 km toru pojedynczego).
 
Trzecia część obejmuje modernizację torowiska tramwajowego wraz z siecią trakcyjną na trasie linii nr 2 na odcinku od pl. Niepodległości do ul. Reja z budową odwodnienia torowiska (o łącznej długości ok. 2,7 km toru pojedynczego). Tu także wyodrębniono dwa etapy: I - odcinek ul. Kraszewskiego, zaś etap II to skrzyżowanie ul. Reja i Broniewskiego wraz z torami w ul. Broniewskiego od ul. Reja do ul. Sienkiewicza.
 
Do przetargu stanęło sześć firm – każda złożyła oferty na każde z trzech zadań:

  • Konsorcjum Colas Rail Polska Sp. z o.o. i Colas Rail SAS na zadanie pierwsze na kwotę 39.392.472,01 zł brutto, na zadanie drugie – 35.515.980,62 zł brutto, a na zadanie trzecie – 38.387.573,22 zł brutto,

 

  • Torpol S.A. na zadanie pierwsze – 48.005.745,39 zł brutto, na zadanie drugie – 36.975.398,08 zł brutto, a na zadanie trzecie – 47.120.305,72 zł brutto,

 

  • TOR-KAR-SSON Sp. z o.o. Spółka Komandytowa na zadanie pierwsze 41.828.246,17 zł brutto, na zadanie drugie – 36.291.169,85 zł brutto, a na zadanie trzecie – 39.413.162,30 zł brutto,

 

  • Strabag Sp. z o.o. na pierwsze zadanie 43.165.274,74 zł brutto, na drugie – 37.751.666,40 zł brutto, a na trzecie – 43.834.242,77 zł brutto,

 

  • ZUE S.A. na pierwsze zadanie  40.513.499,05 zł brutto, na drugie – 35.308.032,95 zł brutto, a na trzecie – 37.157.519,17 zł brutto,

 

  • Balzola Polska Sp. z o.o. na pierwsze zadanie 38.891.694,73 zł brutto, na drugie – 31.830.930,53 zł brutto, a na trzecie – 33.899.771,13 zł brutto.

 
Oferty zostaną sprawdzone pod względem formalnym i merytorycznym. Ponieważ łącznie przewyższają zarezerwowaną na ten cel kwotę, zostaną także przeanalizowane możliwości finansowe w celu wykorzystania rezerwy zawartej w budżecie projektu.
 
Głównym celem modernizacji torowisk jest zwiększenie wykorzystania bezemisyjnego transportumiejskiego na obszarze Torunia poprzez rozwój i integrację systemów publicznego transportu zbiorowego. Poprawa funkcjonowania ekologicznej komunikacji tramwajowej przyczyni się do zmniejszenia ruchu samochodowego w mieście. Modernizacja torowisk wpłynie na poprawę jakości przejazdu tramwajem, wzrost komfortu i bezpieczeństwa podróży pasażerów oraz zmniejszenie prawdopodobieństwa wystąpienia awarii infrastruktury.