Aktualności

Zwiększone dofinansowanie

Dobra wiadomość! O 17,7 mln zł wzrasta kwota unijnego dofinansowania dla projektu „Poprawa funkcjonowania komunikacji miejskiej w Toruniu – BiT-City II”.
Początkowo projekt miał uzyskać dofinansowanie w wysokości 195,6 mln zł. Miasto ubiegało się o zwiększenie tej kwoty. Starania te zakończyły się sukcesem. Dnia 5.06 br. zawarto stosowny aneks z Centrum Unijnych Projektów Transportowych. W myśl aneksu kwota dofinansowania zwiększy się o ponad 17,7 mln zł i aktualnie wynosi aż 213,3 mln zł.