Aktualności

Przetarg na modernizację torowisk tramwajowych

Nowe tory i sieć trakcyjna, zielone torowisko, wyposażone w sygnalizację świetlną przejścia dla pieszych, odnowione jezdnie i chodniki, rozbudowany system informacji pasażerskiej - miasto za pośrednictwem Miejskiego Zakładu Komunikacji zmodernizuje trzy odcinki torowisk tramwajowych. Właśnie ogłoszono przetarg na te zadania. Jest to kolejny krok w kierunku podniesienia bezpieczeństwa i komfortu podróżowania pasażerów komunikacji miejskiej w Toruniu.

 

Modernizacja torowisk będzie realizowana w ramach projektu "Poprawa funkcjonowania komunikacji miejskiej w Toruniu - BiT-City II", współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Beneficjentem tego przedsięwzięcia jest Gmina Miasta Toruń. W ramach projektu realizowanych jest osiem zadań: m.in. budowa linii tramwajowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą do tzw. osiedla Jar, modernizacje torowisk, zakup autobusów hybrydowych i elektrycznych wraz z infrastrukturą do ładowania, zakup taboru tramwajowego niskopodłogowego i zakup pojazdów technicznych.

 

Przetarg ogłoszono na trzy zadania modernizacyjne wchodzące w zakres projektu. Pierwsze to modernizacja torowiska wraz z siecią trakcyjną w ul. Bydgoskiej (o łącznej długości ok. 2,5 km toru pojedynczego). Zadanie dzieli się na dwa etapy: etap I - odcinek ul. Bydgoskiej od skrzyżowania z ul. Sienkiewicza wraz z tym skrzyżowaniem do ul. Chopina, etap II -  odcinek ul. Bydgoskiej od ul. Reja do Sienkiewicza.

 

Drugie zadanie to modernizacja torowiska tramwajowego wraz z siecią trakcyjną na trasie linii nr 1 i 5 od pl. Daszyńskiego do ul. Ślaskiego (o  łącznej długości ok. 3 km toru pojedynczego).

 

Trzecia część obejmuje modernizację torowiska tramwajowego wraz z siecią trakcyjną na trasie linii nr 2 na odcinku od pl. Niepodległości do ul. Reja z budową odwodnienia torowiska (o łącznej długości ok. 2,7 km toru pojedynczego). Tu także wyodrębniono dwa etapy: I - odcinek ul. Kraszewskiego, zaś etap II to skrzyżowanie ul. Reja i Broniewskiego wraz z torami w ul. Broniewskiego od ul. Reja do ul. Sienkiewicza.

 

Głównym celem modernizacji torowisk jest zwiększenie wykorzystania bezemisyjnego transportu miejskiego na obszarze Torunia poprzez rozwój i integrację systemów publicznego transportu zbiorowego. Poprawa funkcjonowania ekologicznej komunikacji tramwajowej przyczyni się do zmniejszenia ruchu samochodowego w mieście. Modernizacja torowisk wpłynie na poprawę jakości przejazdu tramwajem, wzrost komfortu i bezpieczeństwa podróży pasażerów oraz zmniejszenie prawdopodobieństwa wystąpienia awarii infrastruktury.

Zadania modernizacyjne obejmą m.in. następujący zakres robót budowlanych:

 • przebudowa torowisk tramwajowych w śladzie istniejącego torowiska, w tym budowa torowiska zielonego wraz z systemem zraszania;
 • przebudowa sieci trakcyjnej z wymianą słupów trakcyjnych;
 • wymiana kabli zasilających i powrotnych do podstacji trakcyjnych;
 • wymiana nawierzchni drogowej w zakresie wynikającym z przebudowy torowisk;
 • przebudowa oświetlenia ulicznego;
 • wymiana lub odtworzenie nawierzchni na fragmentach chodników;
 • przebudowa i budowa sygnalizacji świetlnych na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych;
 • przebudowa sieci uzbrojenia technicznego;
 • przebudowa i budowa systemu odprowadzenia wód deszczowych;
 • rozbudowa systemu informacji podróżnych;
 • zabezpieczenie i zagospodarowanie zieleni, w tym nasadzenia.

Oferty w przetargu można składać do 6 kwietnia 2020 roku. Podpisanie umowy planuje się w drugiej połowie tego roku. Roboty mają potrwać do połowy 2022 roku.

 

Więcej informacji na platformie zamówieniowej: mzk-torun.ezamawiajacy.pl.

 

Informacje ogólne o projekcie „Poprawa funkcjonowania komunikacji miejskiej w Toruniu - BiT City II”

W ramach projektu realizowanych będzie osiem zadań:

 • Zadanie 1: Budowa linii tramwajowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą do osiedla Jar;
 • Zadanie 2: Modernizacja torowiska wraz z siecią trakcyjną w ul. Bydgoskiej;
 • Zadanie 3: Modernizacja torowiska tramwajowego wraz z siecią trakcyjną na trasie linii nr 1 i 5 od Pl. Daszyńskiego do ul. Ślaskiego;
 • Zadanie 4: Modernizacja torowiska tramwajowego wraz z siecią trakcyjną na trasie linii nr 2 na odcinku od Placu Niepodległości dl ul. Reja z budową odwodnienia torowiska;
 • Zadanie 5: Modernizacja torowiska tramwajowego wraz z siecią trakcyjną i układem drogowym na odcinku od Placu bp. Jana Chrapka do ul. Podgórnej;
 • Zadanie 6: Zakup taboru tramwajowego niskopodłogowego (5 szt.);
 • Zadanie 7: Zakup pojazdów technicznych;
 • Zadanie 8: Zakup autobusów niskoemisyjnych (6 autobusów elektrycznych i 14 autobusów hybrydowych).

 

Całkowita wartość projektu: 400,4 mln zł

Kwota dofinansowania: 195,6 mln zł (60,68% wydatków kwalifikowanych)