Aktualności

Ponowny przetarg na elektryki

2020-03-03

Miasto za pośrednictwem Miejskiego Zakładu Komunikacji kupi sześć zeroemisyjnych autobusów elektrycznych wraz z niezbędną infrastrukturą. Będą to pierwsze elektryczne autobusy w Toruniu.  To kolejny etap działań, by komunikacja miejska była bardziej sprawna, efektywna i ekologiczna. Właśnie ogłoszono przetarg na to zadanie.

Zakres przetargu obejmuje dostawę sześciu elektrycznych autobusów z opcją zakupu maksymalnie dwóch kolejnych pojazdów o takich samych parametrach. Będą to pojazdy w pełni niskopodłogowe, przystosowane do przewozu osób z niepełnosprawnością, wyposażone m.in. w system informacji pasażerskiej, monitoring, klimatyzację, automaty do sprzedaży biletów, WiFi i USB.  Zamówienie obejmuje również dostawę, montaż i uruchomienie ładowarek szybkiego i wolnego ładowania autobusów elektrycznych wraz z budową niezbędnej infrastruktury. Ładowarki pantografowe o mocy 400 kW zostaną ustawione na pętlach: Uniwersytet, plac św. Katarzyny i ul. Dziewulskiego, a wolne ładowarki Plug-In o mocy ok. 120 kW  - w zajezdni autobusowej.

Otwarcie ofert planuje się 2.04.2020 r., zaś dostawy w 2022 roku.

Będzie to już drugi przetarg na dostawę sześciu „elektryków”. Pierwszy ogłoszono w czerwcu ub. r. Stanęło do niego dwóch oferentów jednak ich oferty znacznie przekroczyły kwotę, którą miejska spółka zarezerwowała na ten cel i postępowanie unieważniono.

W stosunku do pierwszego przetargu zmodyfikowano specyfikację istotnych warunków zamówienia. Zmieniono nieco kryteria oceny tak, by zachęcić większą liczbę potencjalnych oferentów. Zmiany te nie wpływają na jakość pojazdów i pozostałych elementów przetargu.

Więcej informacji na platformie zamówieniowej: mzk-torun.ezamawiajacy.pl.

Zadanie jest realizowane w ramach projektu "Poprawa funkcjonowania komunikacji miejskiej w Toruniu - BiT-City II", współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Warto przypomnieć, że dotychczas w ramach tego samego projektu (w ramach wcześniejszego postępowania przetargowego), tabor toruńskich autobusów miejskich wzbogacił się o 14 niskopodłogowych autobusów hybrydowych oraz pojazd pogotowia technicznego. Dostawcą hybrydowego taboru autobusowego była firma MAN Truck & Bus Polska Sp. z o.o. Pojazdy kosztowały ponad 20,1 mln zł netto.