Aktualności

Finisz projektu – rusza tramwaj!

Historyczny moment i kolejny milowy krok w rozwoju toruńskiej komunikacji miejskiej. 25 sierpnia 2023 r. otwarto nową linię tramwajową na północ Torunia. Jest to jednocześnie finisz największego jak dotąd przedsięwzięcia komunikacyjnego w naszym mieście - projektu „Poprawa funkcjonowania komunikacji miejskiej w Toruniu – BiT-City II”. Z tej okazji w CKK Jordanki odbyła się uroczysta konferencja.

W konferencji podsumowującej projekt BiT-City II wzięli udział m.in. przedstawiciele władz miejskich i wojewódzkich, ministerstw oraz instytucji zaangażowanych w realizacje przedsięwzięcia, a także wykonawcy inwestycji.

Zebranych w CKK Jordanki powitał gospodarz – prezydent Torunia Michał Zaleski, wspominając przebieg tej istotnej dla mieszkańców inwestycji oraz podkreślając jej wpływ na życie miasta. - Dziś otwieramy zatem zarówno nową linię tramwajową, jak i podsumowujemy cały wieloletni projekt „BiT City II”. Ten ostatni traktujemy jako jeden z najważniejszych, strategicznych i najdroższych projektów infrastrukturalnych podjętych w ostatnich latach w Toruniu. Dzieje się tak dlatego, że od dziś długość torów tramwajowych w Toruniu zwiększa się o 25 procent. Dotychczas korzystaliśmy bowiem z sieci blisko 54 km toru pojedynczego, a teraz przybywa nam prawie 13 km toru – mówił prezydent Michał Zaleski. - 18 minut! Dokładnie tyle czasu ma zajmować toruńskim tramwajom pokonanie nowo powstałej i otwieranej dziś trasy. Jej śródmiejski początek wyznacza pobliska aleja Solidarności z pierwszym przystankiem, a koniec największe powstające obecnie w Toruniu osiedle mieszkaniowe z pętlą przy ul. Heweliusza i trzynastym przystankiem. Wyposażyliśmy Toruń w nowoczesny, oczekiwany, wygodny i ekologiczny trakt komunikacji publicznej, który cywilizacyjnie odmienia całe miasto – podsumował prezydent Michał Zaleski.

- Po 116 latach od pierwszego i po 32 latach od ostatniego tramwaju, który pojechał na północ miasta, przywracamy tę komunikację, jednak nie kończymy jej – jak wówczas - na Chełmińskim Przedmieściu, za to jedziemy dalej – do prężnie rozwijającego się osiedla – dodał Zbigniew Wyszogrodzki, prezes Miejskiego Zakładu Komunikacji w Toruniu.

Podczas konferencji prezydent Torunia Michał Zaleski nagrodził swoim najwyższym odznaczeniem – Medalem Thorunium – swojego wieloletniego zastępcę Zbigniewa Fiderewicza, który w samorządzie miejskim sprawuje opiekę m.in. nad komunikacją miejską, oraz Jarosława Więckowskiego, dyrektora Działu Projektów Infrastrukturalnych Miejskiego Zakładu Komunikacji. – To ludzie kreują rzeczywistość rozwojową. Zbigniew Fiderewicz, od prawie już 21 lat mój zastępca, z którym razem pracujemy na rzecz rozwoju Torunia. Możesz być dumny z efektu, który wspólnie osiągnęliśmy. Z kolei w zespole MZK był ktoś, kto całe to przedsięwzięcie brał na swoje barki – to dyrektor Jarosław Więckowski, stojący na czele grupy osób zajmujących się przygotowaniem i realizacją całego projektu BiT City – od początku do końca. Dziękuję Wam za zaangażowanie i oddanie – jesteście w pełni toruńscy – mówił prezydent Michał Zaleski.  

Ponadto Miejskiemu Zakładowi Komunikacji, firmie Databout (wykonawcy projektu nowej linii tramwajowej) oraz firmom Balzola i Intop (wykonawcom inwestycji) prezydent Michał Zaleski wręczył statuetki Toruńskich Aniołów w uznaniu za ich wkład w realizację projektu. Osoby, które na różnych etapach uczestniczyły w pracach związanych z projektem BiT City II, otrzymały pamiątkowe okolicznościowe certyfikaty.


Nowa linia tramwajowa jest głównym zadaniem największego w Toruniu komunikacyjnego przedsięwzięcia ostatnich lat, czyli projektu „Poprawa funkcjonowania komunikacji miejskiej w Toruniu – BiT-City II”. Cały projekt składa się z ośmiu zadań, dzięki którym zostanie usprawniony transport publiczny w naszym mieście. Beneficjentem przedsięwzięcia jest Gmina Miasta Toruń, realizacją zadań zajmował się Miejski Zakład Komunikacji.

Umowę o dofinansowanie podpisano 3.08.2017 r. Pierwotnie wartość projektu wynosiła ponad 400 mln zł, a dofinansowanie 195,6 mln zł. Miasto ubiegało się o zwiększenie tej kwoty. W 2020 r. pozyskało dodatkowe 17,7 mln zł dofinansowania, w kwietniu ubiegłego roku kolejne dodatkowe 25 mln zł (głównie na realizację dodatkowego odcinka nowego  torowiska – od ronda Strobanda do pętli przy ul. Heweliusza), a teraz jeszcze kolejne 22,5 mln zł. W efekcie całkowita wartość projektu wyniosła ponad 461,5 mln zł, a unijne dofinansowanie z Funduszu Spójności, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-202 - 261 mln zł.

Budowa nowej linii tramwajowej rozpoczęła się jesienią 2021 r. Wykonawcą inwestycji było wyłonione w przetargu konsorcjum firm Balzola i Intop. Koszt prac to ponad 212 mln zł brutto. Jak podkreślił prezes Zbigniew Wyszogrodzki, nowa linia tramwajowa budowana była przez 697 dni.
Nowa linia tramwajowa przebiega z centrum Szosą Chełmińską, ul. Długą, Legionów, Polną, Ugory i Watzenrodego aż do nowej pętli przy ul. Heweliusza.  To prawie 13 tysięcy toru pojedynczego nowego torowiska, z czego ok 5,2 tysiąca została wykonana w technologii zielonej. To także 27 nowych przystanków, w tym 14 „zielonych”, system informacji pasażerskiej, a dodatkowo (poza projektem) zostały zakupione i zamontowane cztery stacjonarne biletomaty. Wszystko to daje pasażerom możliwość szybkiego i wygodnego przemieszczania się do różnych zakątków grodu Kopernika.

- Linia nr 3 – to dystans 10,5 km pokonywany w 33 minuty oraz łączący północ i zachód Torunia; a linia nr 6 – to najdłuższa linia w mieście (ma 13,75 km), która połączy północną część miasta ze wschodnią, a czas przejazdu zajmie tu 38 minut – wyjaśniał prezydent Michał Zaleski.

Powstaniu infrastruktury torowej towarzyszyła przebudowa układu drogowego i infrastruktury podziemnej. W efekcie torunianie zyskali nowe jezdnie, chodniki i drogi rowerowe, nowe przyłącza energetyczne i wodociągowe, kanalizację deszczową i sanitarną oraz sieć teletechniczną, które będą im służyły przez kolejne długie lata.

Projekt BiT-City II to jednak nie tylko nowa linia tramwajowa, ale także siedem innych zadań, które podniosły jakość podróżowania komunikacją miejską w grodzie Kopernika.

Pozostałe zadania projektu:

Modernizacje torowisk – pakiet czterech zadań, łączny koszt – 129 659 650,74 zł brutto, wykonawca Balzola Polska Sp. z o.o.

  • modernizacja torowiska wraz z siecią trakcyjną w ciągu ul. Bydgoskiej (od Reja do Chopina): 2 468,37 mtp zmodernizowanego torowiska w tym  1 567,69 mtp zielonego torowiska;
  • modernizacja torowiska tramwajowego wraz z siecią trakcyjną wzdłuż Szosy Lubickiej od pl. Daszyńskiego do ul. Ślaskiego: 3 405,91  mtp. zmodernizowanego torowiska, w tym 2 965,02 mtp w technologii zielonej;
  • modernizacja torowiska tramwajowego wraz z siecią trakcyjną od pl. Niepodległości do ul. Reja: 2 524,2 mtp. zmodernizowanego torowiska, w tym 1 505,8 mtp zielonego torowiska w tym od ul. Sienkiewicza do Reja torowisko z rozchodnikiem w międzytorzu;
  • modernizacja torowiska tramwajowego wraz z siecią trakcyjną i układem drogowym w ciągu ul. Warneńczyka, Gogi i Kościuszki od pl. Chrapka do ul. Kościuszki: 1 162,39 mtp mtp. zmodernizowanego torowiska w tym 719,78 mtp torowiska porośniętego rozchodnikiem

Zakup taboru tramwajowego (5 pięcioczłonowych, niskopodłogowych tramwajów) -wykonawca PESA, na kwotę 46 405101,75 zł brutto, dostawy przełom 2021/2022

  • zakup ekologicznych autobusów: 14 hybrydowych, wykonawca MAN, koszt: 24 802 212,00 zł brutto, dostawy 2019 r.; 6 elektrycznych z infrastrukturą do ich ładowania (6 ładowarek; 3 tzw. „wolne” na terenie zajezdni autobusowej i 3 szybkie, pantografowe – na pętli Pl. Św. Katarzyny, Uniwersytet i Dziewulskiego)); dostawca autobusów Solaris Bus&Coach S.A., 16 730 091 zł brutto, dostawa maj 2022; dostawca ładowarek Elektroenergetyka Polska Sp. z o.o. (Lider Konsorcjum) i Westa Bulding Sp. z o.o (Członek Konsorcjum), koszt 4 679 190,26 zł brutto
  • zakup 4 pojazdów technicznych (wóz techniczny do czyszczenia i udrażniania rozjazdów, kanałów, torowiska i zwrotnic, pojazd wieżowy, pojazd do czyszczenia rowków szyn i przestrzeni międzyszynowej,  pojazd pogotowia technicznego, łączna kwota: 5 852 272,69 zł brutto

***

  • Partnerzy projektu: Bank Pekao, BGK
  • Sponsorzy imprezy otwarcia: Balzola, Intop, Pesa, Solaris, Mera Systemy, Intermarche, B-ACT, Ster Group, Mentor SA, Kancelaria Gorczyca & Klempert Radcowie Prawni, Kancelaria Ostrowski i Wspólnicy
  • Patroni medialni: Radio Gra, Raport Tramwajowy
  • Współpraca: CKK Jordanki, Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury, Stowarzyszenie Wędka, Toruński Klub Miłośników Komunikacji Miejskiej

Fot. Sławomir Kowalski

Więcej zdjęć w galerii: https://mzk-torun.pl/relacje-wideo-i-galerie/5994-finisz-projektu-rusza-tramwaj