Aktualności

Prawie 26 tysięcy metrów szyn na nowej linii tramwajowej

Wraz ze zbliżającym się zakończeniem budowy nowej linii tramwajowej finiszuje największe komunikacyjne przedsięwzięcie w naszym mieście, czyli dofinansowany ze środków UE projekt „Poprawa funkcjonowania komunikacji miejskiej w Toruniu – BiT-City II”. Można śmiało powiedzieć, iż cały projekt – o łącznej wartości ponad 461 mln zł - zmienia komunikacyjne oblicze Torunia. Daje nam nowe i zmodernizowane torowiska, z których znaczna cześć wykonana jest w technologii „zielonej”, przystanki, ekologiczne autobusy i tramwaje oraz nowy tabor techniczny.

Cały projekt „Poprawa funkcjonowania komunikacji miejskiej w Toruniu – BiT-City II” składa się z ośmiu zadań, dzięki którym zostanie usprawniony transport publiczny w naszym mieście. Najważniejszym z nich jest budowa nowej linii tramwajowej na północ Torunia, która przebiega z centrum Szosą Chełmińską, ul. Długą, Legionów, Polną, Ugory i Watzenrodego aż do nowej pętli przy ul. Heweliusza. Koszt jej budowy to ok. 212 mln zł brutto.

Umowę o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 podpisano 3.08.2017 r. Beneficjentem przedsięwzięcia jest Gmina Miasta Toruń, realizacją zadań zajmuje się Miejski Zakład Komunikacji.

Pozostałe zadania projektu:

  • modernizacja torowiska wraz z siecią trakcyjną w ciągu ul. Bydgoskiej (od Reja do Chopina);
  • modernizacja torowiska tramwajowego wraz z siecią trakcyjną wzdłuż Szosy Lubickiej od pl. Daszyńskiego do ul. Ślaskiego;
  • modernizacja torowiska tramwajowego wraz z siecią trakcyjną od pl. Niepodległości do ul. Reja;
  • modernizacja torowiska tramwajowego wraz z siecią trakcyjną i układem drogowym w ciągu ul. Warneńczyka, Gogi i Kościuszki od pl. Chrapka do ul. Kościuszki;
  • zakup taboru tramwajowego;
  • zakup ekologicznych autobusów;
  • zakup pojazdów technicznych.

Zakres projektu jest bardzo szeroki. Jak wygląda to w liczbach? Oto kilka ciekawostek:

  • 461 533 791,95 zł - całkowita wartość projektu
  • 260 909 352,65 zł (71,33%) – dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej od wydatków kwalifikowalnych
  • 697 dni budowy nowej linii tramwajowej
  • 12,9 tys. metrów toru pojedynczego torowiska, w tym ok. 5,2 tys. metrów toru pojedynczego (ok. 40%) zielonych torowisk (nowa linia)
  • prawie 26 kilometrów szyn wykorzystano do budowy nowej linii
  • 9561 tys. metrów toru pojedynczego zmodernizowanych torowisk, w tym ok. 6100 metrów toru pojedynczego zielonych torowisk
  • 1100 metrów toru pojedynczego zielonych torowisk łącznie (nowych i zmodernizowanych)
  • 307 nowych słupów trakcyjnych wzdłuż nowej linii tramwajowej
  • 172 nowe słupy trakcyjne wzdłuż zmodernizowanych odcinków torowisk
  • 27 nowych wiat przystankowych wzdłuż nowej linii tramwajowej, w tym 14 zielonych przystanków
  • 1 przejazd kolejowo-tramwajowo-drogowy – jedyny taki w Polsce
  • 29 nowych pojazdów, w tym:

- 14 niskoemisyjnych autobusów hybrydowych

- 6 autobusów elektrycznych

- 5 pięcioczłonowych, 30-metrowych, niskopodłogowych tramwajów

- 4 pojazdy techniczne

  • 6 ładowarek do autobusów elektrycznych
  • 847 nowych drzew (w rejonie nowej linii i poza obrębem inwestycji) oraz prawie 36 tysięcy nowych krzewów (w rejonie przebiegu nowej linii)
  • 13 kompletów smarownic na zmodernizowanych odcinkach torowisk
  • 32 komplety smarownic na nowej linii tramwajowej
  • 7,5 tysiąca m2 łąk kwietnych.