Aktualności

Nocne utrudnienia na rondzie Czadcy

W nocy z 13 na 14 lipca 2023 r. (czwartek/piątek) w godz. 22:00 -4:00 będą prowadzone prace związane z wykonywaniem dylatacji górnej płyty torowej w rejonie ronda Czadcy. W związku z tym wystąpią utrudnienia w ruchu drogowym.

Przejazd pojazdów przez rondo na styku torowiska z jezdnią ronda, w szczególności na jego zachodniej części (od strony ul. Długiej) będzie ograniczony. Aby przejechać ul. Legionów w kierunku centrum, trzeba będzie zjechać z ronda w ul. Długą a następnie zawrócić za wyspą rozdzielającą ruchu pojazdów i dalej kontynuować jazdę zgodnie zasadami ruchu drogowego.

Przepraszamy za utrudnienia i niedogodności. Prosimy o wyrozumiałość i zachowanie szczególnej ostrożności oraz stosowanie się do znaków tymczasowej organizacji ruchu. Jednocześnie wykonawca prac zastrzega, że w przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych (opady deszczu) prace mogą zostać przeniesione na kolejną noc.

Fot. Sławomir Kowalski