Aktualności

Asfaltowanie i utrudnienia na Legionów

W dniach 7 – 12 lipca br. będzie układana ostatnia warstwa ścieralna w ciągu ul. Legionów między rondem Czadcy a ul. Inżynierską. W związku z tym wystąpią utrudnienia w ruchu drogowym.

  1. Brak możliwości wyjazdu z ul. Kaliskiego oraz parkingu przy kawiarni Bajarka na ul. Legionów – objazd do ulica Mohna i Długiej.
  2. W godzinach układania warstwy ścieralnej wyłączony z użytkowania będzie parking przy bloku Legionów 165.
  3. Od soboty 8 lipca od godz. 7:00 :
  • Wjazd do zajezdni autobusowej oraz do Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Torunia będzie zamknięty
  • Dojazd do sklepu ALDI będzie odbywał się przez wjazd docelowy
  • Dojazd do Wydziału Gospodarki Komunalnej możliwy z wykorzystaniem w/w wjazdu.

Prosimy zachowanie szczególnej ostrożności oraz stosowanie się do znaków tymczasowej organizacji ruchu.