Aktualności

Tramwajem przez kwietną łąkę

Nowe drzewa, krzewy i trawy, a także po raz pierwszy zaprojektowane w Toruniu łąki kwietne – tak będzie wyglądało zagospodarowanie terenów zieleni przy realizacji kolejnego projektu komunikacyjnego, którego głównym elementem jest budowa nowej linii tramwajowej do tzw. osiedla Jar.

Projekt "Poprawa funkcjonowania komunikacji miejskiej w Toruniu - BiT-City II" o całkowitej wartości ponad 400 mln zł zawiera osiem zadań, dzięki którym zostanie usprawniony transport publiczny w mieście. Głównym jego punktem jest budowa linii tramwajowej na tzw. osiedle Jar. Nowa linia przebiegać będzie z centrum Szosą Chełmińską, ul. Długą, Legionów, Polną, Ugory i Watzenrodego do nawrotu w ul. Strobanda. W ramach projektu zmodernizowane zostaną także odcinki torowisk wraz z siecią trakcyjną wzdłuż ulicy Bydgoskiej, Szosy Lubickiej, ul. Broniewskiego, Kraszewskiego, Warneńczyka i Gogi. Kupimy też pięć składów tramwajowych, trzy pojazdy techniczne i sześć autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą.

Przedsięwzięcie jest jeszcze w fazie projektowania, ale już teraz wiadomo, że w ramach zadań związanych z budową i modernizacją torowisk planuje się zastosowanie tzw. „zielonych torowisk”. Tego typu rozwiązania będą zastosowane na odcinkach wydzielonych torowisk, czyli znajdujących się poza jedniami ulic. Oprócz podstawowego waloru estetycznego zielone torowiska wpłyną również na poprawę stanu środowiska naturalnego. Dzięki zastosowanej konstrukcji i nawierzchni roślinnej takie torowisko będzie ograniczało drgania i hałas oraz absorbowało pyły z ulicznego powietrza. Zatrzyma też wilgoć, dzięki czemu zminimalizuje efekt tzw. miejskiej wyspy ciepła.

Wszystkie tereny zielone znajdujące się w sąsiedztwie robót będą odnawiane do stanu istniejącego. Dodatkowo przewiduje się nasadzenie drzew i krzewów oraz urządzenie trawników. Warto dodać, iż przy budowie nowej linii tramwajowej do tzw. osiedla Jar projektanci zieleni przewidzieli po raz pierwszy w Toruniu stworzenie tzw. łąk kwietnych. Jest to rozwiązanie coraz częściej stosowane przy aranżacji zieleni miejskiej.

Łąki kwietne są doskonałym rozwiązaniem urbanistycznym, np. wzdłuż pasów ruchu miejskiego. Wykorzystanie roślin łąkowych nie tylko realnie ogranicza emisję dwutlenku węgla do atmosfery, ale sprzyja też oczyszczaniu powietrza z zanieczyszczeń. Łąka jest o wiele silniej ukorzeniona niż trawnik, bardziej odporna na podtopienia i długie susze, a także wzbogaca miejski ekosystem. Jako oaza bioróżnorodności daje pożywienie i schronienie pożytecznym owadom, ptakom i małym ssakom.

Ważne jest także to, że nie trzeba jej kosić tak często jak trawnika, a więc w mieście będzie mniej hałasu emitowanego przez kosiarki, a przy okazji koszenia nie będą ginąć mieszkające w trawie stworzenia, np. krety czy jeże.

Ponieważ przedsięwzięcie jest jeszcze w fazie projektowania, nie ma jeszcze ostatecznego projektu zagospodarowania terenów zielonych całej inwestycji. Wiadomo już jednak, jak będzie wyglądał północny odcinek, od torów kolejowych przy ul. Legionów do skrzyżowania ul. Watzenrodego ze Strobanda. Projekt nasadzeń zieleni obejmuje przede wszystkim skrzyżowania oraz rondo. Na pozostałych terenach zieleni wykonane zostaną trawniki i łąki kwietne. Projekt zakłada wprowadzenie zieleni niskiej w postaci traw ozdobnych i bylin oraz wysokiej w postaci drzew. Drzewa zaprojektowano w miejscach, gdzie pozwala na to uzbrojenie podziemne. Zgodnie z decyzją Regionalnego Dyrektora Ochrony środowiska w Bydgoszczy, nie wprowadzano nasadzeń drzew na ul. Watzenrodego w celu zachowania bezdrzewnego pasa, ze względu na pozostawienie „korytarza” dla nietoperzy. W zamian za to zdecydowano o wprowadzeniu wielkopowierzchniowych łąk kwietnych.

Do nasadzeń wybrano: rozchodnik okazały (473 szt.) miskant chiński (366 szt.), rozplenicę japońską (900 szt.)ą turzycę muskogeńska (1254 szt.), turzycę Buchanana (852 szt.), dąb szypułkowy (8 szt.). Dobrano takie gatunki, które są odporne na skrajne warunki atmosferyczne oraz takie, które będą atrakcyjne przez cały rok. Powierzchnia samych łąk kwietnych ma wynieść niemal 6,9 tys. m2, a pozostałej zieleni w tym zakresie projektu - 632,7 m2.

Zieleń na pozostałym obszarze inwestycji jest jeszcze w trakcie projektowania.