Aktualności

Zmiany w ruchu i komunikacji w rejonie ronda Czadcy

Od środy 4 stycznia 2023 r. zmieni się organizacja ruchu na rondzie Czadcy, ul. Długiej oraz ul. Kaliskiej. W związku z tym także autobusy komunikacji miejskiej będą kierowane objazdami. Zmiany są spowodowane pracami przy budowie nowej linii tramwajowej.

Zmiany w ruchu samochodowym:

 • ul. Długa

Dopuszczenie do ruchu kołowego całego odcinka ul. Długiej od skrzyżowania z ul. Szosa Chełmińska do ronda Czadcy wraz ze wszystkim skrzyżowaniami z drogami bocznymi (Boboli, Zamenhofa, Moczyńskiego, Steinbornów, Mohna, Konfekcyjna) oraz uruchomieniem sygnalizacji świetlnej w układzie docelowym na skrzyżowaniu ul. Długiej z ul. Mohna.

 • rondo Czadcy/ul. Legionów

Udostępnienie dla ruchu kołowego zachodniej części ronda Czadcy wraz z odcinkiem ul. Legionów (strona zachodnia) na odcinku od skrzyżowania z ul. Kaliskiego do skrzyżowania z ul. Filtrową
Ruch po tej stronie będzie odbywał się dwukierunkowo z pierwszeństwem przejazdu oraz zachowaniem możliwości wyjazdu z ul. Długiej w lewo i w prawo oraz wjazdem w ul. Długą z ronda Czadcy.
Strona wschodnia ronda Czadcy wraz z w/w odcinkiem ul. Legionów (strona po której aktualnie odbywa się ruch) zostaje całkowicie wyłączona z ruchu kołowego wraz z odcinkiem ul. Wielki Rów od ronda do wjazdu na stacje benzynową MZK.

 • ul. Wielki Rów

Całkowite zamknięcie dla ruchu kołowego odcinka ulicy na odcinku od Ronda Czadcy do wjazdu do stacji benzynowej MZK.
Dojazd do stacji benzynowej będzie możliwy od strony skrzyżowania ul. Wielki Rów z ulicą Kozacką. Wyjazd ze stacji również tylko i wyłącznie w tę stronę.
Objazd do ul. Legionów/Długa zostanie poprowadzony ulicami: Grudziądzka, Trasa Prezydenta Raczkiewicza, ul. Legionów. W stronę przeciwną trasa identyczna.

 • ul. Kaliskiego

Całkowite zamknięcie dla ruchu kołowego odcinka ulicy między posesją Kaliskiego 46 a ul. Legionów. Brak możliwości wjazdu w ul. Kaliskiego od strony ul. Legionów.
Objazd do ul. Legionów ulicami : Kaliskiego, Mohna, Długa. W stronę przeciwną trasa identyczna.

Zmiany w komunikacji autobusowej:

Objazdy linii autobusowych:

 • Linia nr 16 - Szosa Chełmińska - Długa - Legionów - Traktorowa - Polna.
 • Linia nr 18 - Żwirki i Wigury - Grudziądzką
 • Linia nr 34 - Szosa Chełmińska - Długa - Legionów - Żwirki i Wigury
 • Linia N93 - Długa - Legionów - Polna (stała trasa)


Tymczasowe przystanki w obrębie ronda Czadcy:

 • "Koniuchy" na ul. Legionów dla linii nr 10, 11 (końcowy), 16, 20 i N93 - na wysokości Cafe Bajarka w kierunku północnym,
 • "Koniuchy" na ul. Legionów dla linii 10, 11 (początkowy), 20 i N93 wyjeżdżających z zajezdni w kierunku centrum
 • "Koniuchy" na ul. Długiej dla linii nr 16, 34  w kierunku Bielan, (stały w nowej zatoce)
 • "Koniuchy" na ul. Legionów, dla linii 34 w kierunku Olimpijskiej na wys. przychodni zdrowia, (stały w nowej zatoce).


Przepraszamy za utrudnienia i jednocześnie prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności oraz zwracanie uwagi na oznakowanie.