Aktualności

Asfalt na jezdniach, kostka na peronach i zmiany w ruchu

Na budowie nowej linii tramwajowej sporo się dzieje. Pogoda sprzyja pracom przy układaniu płyt torowych, szyn i kolejnych warstw masy bitumicznej. W przyszłym tygodniu z powodu robót czekają nas zmiany w organizacji ruchu w rejonie skrzyżowania Watzenrodego/Strobanda oraz na ul. Długiej.

Jak już informowaliśmy, w związku z układaniem warstwy ścieralnej asfaltu od poniedziałku 14 listopada 2022 r. od godzin porannych zmieni się organizacja ruchu na skrzyżowaniu ulic Watzenrodego/Strobanda. Przywrócony tam zostanie ruch dwukierunkowy na północnej jezdni ulicy Strobanda oraz zachodniej jezdni ulicy Watzenrodego, natomiast na samym skrzyżowaniu ruch odbywał się będzie dwukierunkowo po części nowego ronda z pierwszeństwem łamanym (tak jak przed wprowadzeniem zmian w tym rejonie). Na ulicy Strobanda, za skrzyżowaniem z Watzenrodego, powstanie tymczasowy przystanek autobusowy w kierunku osiedla. W kierunku centrum zostanie ponownie uruchomiony przystanek autobusowy na ulicy Watzenrodego.

Co jeszcze? Wzdłuż ul. Ugory i na skrzyżowaniu Polna/Ugory ustawiane są szyny i trwają przygotowania do układania górnej płyty torowej, co planowane jest w przyszłym tygodniu. Przy skwerze handlowym i ul. Polnej ułożono już kostkę na peronach, a w przyszłym tygodniu zostanie ona położona na ostatniej już platformie przystankowej na biegnącym przez nowe osiedle odcinku – przy skrzyżowaniu ul. Watzenrodego z Hubego. Ponadto na torowiskach będzie wykonywany górny zalew przy szynach.

Na placu NOT sukcesywnie układane są szyny i rozjazdy oraz płyta torowa. Na Szosie Chełmińskiej od placu NOT do ul. Grudziądzkiej (po wschodniej stronie) powstaje nowy chodnik i miejsca parkingowe. Na wysokości dawnego Uniwersamu trwa szalowanie pod betonowanie dolnej płyty torowej, które rozpocznie się za kilka dni.

Dalej, od skrzyżowania Szosy Chełmińskiej z ul. Dekerta do Podgórnej, budowane są sieci wodociągowe i teletechniczne, a od skrzyżowania z Trasą Średnicową Północną do Żwirki i Wigury układane są szalunki do układania płyty torowej.

Na ul. Długiej prowadzone są roboty wykończeniowe i nasadzenia zieleni. Od wtorku 15 listopada właśnie na Długiej (przy sprzyjających warunkach atmosferycznych) wykonawca planuje układanie ostatniej warstwy masy bitumicznej na północnej oraz południowej jezdni (na odcinku od Szosy Chełmińskiej do ronda Czadcy wraz ze wszystkimi skrzyżowaniami). W trakcie prowadzenia tych prac będą występowały utrudnienia w przejeździe ul. Długą i znajdującymi się przy niej skrzyżowaniami. Utrudniony będzie także dostęp do posesji i parkingów.

Przepraszamy za utrudnienia i prosimy o stosowanie się do znaków tymczasowej organizacji ruchu, w tym zakazu zatrzymywania i postoju pojazdów. O szczegółach będziemy informowali wkrótce.

Na rondzie Czadcy kończy się przebudowa sieci podziemnych, a w przyszłym tygodniu ruszy korytowanie i układanie podbudowy pod przyszłe torowisko. Z kolei na terenie zajezdni autobusowej niebawem rozpocznie się wyposażanie nowej podstacji energetycznej, która w przyszłości zasili m.in. nowa linię tramwajową.