Aktualności

Kopią koryto pod nowe rondo

Przygotowywanie wykopu pod tarczę nowego ronda, układanie płyty torowej, budowa jezdni – takieprace toczą się między innymi przy modernizacji torowiska tramwajowego w ciągu ul. Warneńczyka od pl. Chrapka do ul. Kościuszki.

Roboty przy modernizacji torowiska i układu drogowego w ciągu ul. Warneńczyka koncentrują się na wschodnim torze, od strony basenu. Zakończyła się już tam przebudowa magistrali wodociągowej i stawiane są słupy trakcyjne.

Na ul. Gogi układana jest płyta podtorowa. Z kolei na Grudziądzkiej i Warneńczyka trwa układanie obrzeży i przygotowania do układania ostatniej warstwy podbudowy pod drogę. Zaraz potem położona zostanie pierwsza warstwa masy bitumicznej. Z kolei na skrzyżowaniu ul. Podgórnej z Grudziądzką trwa korytowanie pod tarczę ronda.

Modernizacja torowiska tramwajowego w ciągu ul. Warneńczyka jest realizowana w ramach projektu „Poprawa funkcjonowania komunikacji miejskiej w Toruniu – BiT-City II”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

W efekcie zmodernizowanych zostanie prawie 1,2 tys. metrów toru pojedynczego torowiska tramwajowego wraz z siecią trakcyjną i układem drogowym na odcinku ul. Warneńczyka od ronda Chrapka za przejazd torowo-drogowy ulicy Podgórnej i Kościuszki. Torowisko będzie wykonane w większości w technologii zielonej (ponad 735 mtp). Ponadto wyremontowane zostaną perony tramwajowe, na których staną tablice informacji pasażerskiej. Gruntowny remont przejdą chodniki, jezdnie, ścieżki rowerowe, zatoki autobusowe i miejsca postojowe, a skrzyżowanie zostanie przebudowane na dwupasmowe rondo turbinowe.

Wykonawcą prac jest wyłoniona w przetargu firma Balzola Polska Sp. z o.o. Ich koszt to niespełna 25 mln zł brutto. Umowę podpisano w kwietniu br.  Na realizację wykonawca ma rok.