Aktualności

Będzie pętla przy Heweliusza

Coraz bliżej do rozpoczęcia budowy drugiego etapu nowej linii tramwajowej na północ Torunia. 14 października 2022 r. Miasto za pośrednictwem Miejskiego Zakładu Komunikacji podpisało umowę z firmą Balzola. Nowe torowisko zostanie przedłużone do pętli przy ul. Heweliusza dzięki pozyskanemu przez Miasto dodatkowemu dofinansowaniu.


- Minęło pięć lat od momentu, w którym miasto Torun uzyskało wówczas potężne, bo 200-milionowe dofinansowanie ze środków unii europejskiej, z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na modernizację, przebudowę systemu komunikacji publicznej w naszym mieście. Od czterech lat torunianie i nie tylko zapoznają się z kolejnymi etapami realizacji tego przedsięwzięcia. Kupiliśmy już sześć autobusów elektrycznych, 14 hybrydowych, pięć nowoczesnych tramwajów i pojazdy techniczne. Zmodernizowano trzy odcinki torowisk, a czwarty jest w trakcie modernizacji – mówi prezydent Torunia Michał Zaleski. - I największe zadanie – budowa nowej linii tramwajowej. Początkowo zadanie to nie obejmowało zakończenia tej linii, ale miasto pozyskało dodatkowe dofinansowanie w wysokości 25 mln zł i teraz jest to możliwe. Obecnie dofinansowanie do całego, wartego 461 mln zł projektu wynosi 238 mln zł. Ta nowa linia tramwajowa, która latem przyszłego roku zacznie obsługiwać pasażerów, oraz cały projekt istotnie zmieni warunki podróżowania komunikacją miejską w naszym mieście.

Nowa linia tramwajowa łącząca centrum Torunia z dynamicznie rozwijającym się osiedlem w północno-wschodniej części miasta powstaje w ramach projektu  „Poprawa funkcjonowania komunikacji miejskiej w Toruniu – BiT-City II”. Będzie ona  przebiegać z centrum Szosą Chełmińską, ul. Długą, Legionów, Polną, Ugory i Watzenrodego. Obecnie realizowany projekt zakładał, że miała się kończyć na wysokości ul. Strobanda, ale pod koniec kwietnia br. miasto pozyskało dodatkowe zewnętrzne dofinansowanie, które pozwoli na kontynuację budowy torowiska aż do ul. Heweliusza. Tam zaplanowano pętlę z zapleczem socjalnym i punktem obsługi pasażerów. Dodatkowe środki, tak jak dofinansowanie do pierwszego etapu budowy, pochodzą z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Beneficjentem przedsięwzięcia jest Gmina Miasta Toruń, zaś realizacją zajmuje się Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu.
 
Przypomnijmy, że umowy na budowę I etapu nowej linii tramwajowej (do ul. Strobanda) podpisano 30 sierpnia 2021 r. Wykonawcą jest wyłonione w przetargu konsorcjum firm Balzola Polska i Intop Warszawa. Koszt I etapu to 189,97 mln zł brutto. Prace, które trwają już od około roku, powinny się zakończyć do 31 maja 2023 r.
 
Gdy Miasto pozyskało dodatkowe 25 mln zł dofinansowania (już drugi raz, bo pierwsze dodatkowe pieniądze -17,7 mln zł - zdobyło dla I etapu), ogłoszono przetarg na budowę II etapu. Stanęło do niego sześć firm:

 • Colas Rail Polska Sp. z o.o. z kwotą 28 528 128,01 zł brutto;
 • Strabag Sp. z o.o. z kwotą 30 754 642,49 zł brutto;
 • Progreg Infracity Sp. z o.o. z kwotą 26 335 373,79 zł brutto;
 • Balzola Polska Sp. z o.o. z kwotą 23 363 850,00 zł brutto
 • Intop Warszawa Sp. z o.o. z kwotą 25 457 974,20 zł brutto;
 • Przedsiębiorstwo Inżynieryjnych Robót Kolejowych Tor - Krak sp. z o.o. z kwotą 25 444 652,85 zł brutto.

 
Oferty zostały sprawdzone pod względem formalnym i merytorycznym. Za najkorzystniejszą uznano ofertę Balzoli i 14 października br. podpisano umowę z wykonawcą.
 
- Dziękuję za wybór naszej oferty. Bardzo się z tego cieszę. To nasz kolejny kontrakt w Toruniu, kolejna mała cegiełka do rozbudowy infrastruktury tramwajowo-drogowej dla mieszkańców Torunia. Mamy sprawny zespół, który dobrze współpracuje z zamawiającym i jestem przekonany, że ta współpraca będzie się nadal dobrze układać, że inwestycja będzie przebiegać szybko i sprawnie – mówi Adam Stawski, Dyrektor Generalny Balzola Polska sp. s o.o.


 


Dzięki budowie obu etapów nowej linii tramwajowej w Toruniu przybędzie ok. 12,9 tys. metrów toru pojedynczego torowiska (11,5 tys. etap I i 1,4 tys. etap II). Z tego 5,2 tys. metrów toru pojedynczego zostanie wybudowana w technologii zielonego torowiska (ok. 4 tys. etap I i 1,2 tys. etap II). Wzdłuż linii powstanie 27 platform przystankowych, z czego 10 będzie miało formę zielonych przystanków. Koszt budowy całej linii wyniesie łącznie ponad 213 mln zł brutto.
 
- W ramach II etapu, poza 1,4 tys. metrów toru pojedynczego torowiska, wybudowana zostanie cała infrastruktura towarzysząca (m.in. odwodnienie układu torowego, infrastruktura  sterowania i ogrzewania rozjazdów tramwajowych, tablice informacji pasażerskiej na przystankach w kierunku centrum) oraz pętla przy ul. Heweliusza z dwoma peronami końcowymi i jednym peronem początkowym. Na pętli stanie budynek z zapleczem socjalnym, dyżurką oraz punktem sprzedaży biletów. Na ul. Watzenrodego znajdą się dwa  przystanki – wylicza prezes Miejskiego Zakładu Komunikacji w Toruniu Zbigniew Wyszogrodzki. - Wzdłuż linii powstanie też nowy, bezpieczny układ drogowy: chodniki, drogi rowerowe, przejścia dla pieszych, przejazdy rowerowe i sygnalizacja świetlna na przejeździe samochodowym przez torowisko w ulicy Watzenrodego. Ponadto oświetlenie uliczne, zatoka postojowa dla służb technicznych i stanowiska postojowe przy budynku na pętli. Termin realizacji II etapu to 30 czerwca 2023 r.Korzyści z realizacji I i II etapu to:

 • kompletna linia tramwajowa, bez konieczności realizacji rozwiązań tymczasowych planowanych wcześniej w etapie I (rezygnacja z wykonania trójkąta torowego służącego do zawracania tramwajów na wysokości ul. Strobanda, kontenerowego budynku socjalnego w jego sąsiedztwie oraz peronów tymczasowych, co przyczyni się do wygenerowania oszczędności na poziomie ok. 1,8 mln zł;
 • punkt obsługi pasażerów na pętli;
 • wzrost komfortu podróżowania komunikacją miejską;
 • zwiększenie udziału niskoemisyjnego transportu szynowego w przewozie mieszkańców Torunia;
 • zwiększenie bezpieczeństwa drogowego;
 • zielone torowiska;
 • nowe chodniki, drogi rowerowe, miejsca parkingowe, tablice Systemu Informacji Pasazerskiej.