Aktualności

Nie parkuj przy Długiej!  

Generalny wykonawca budowy nowej linii tramwajowej informuje, że w dniach od 29 września do 3 października br. (przy korzystnych warunkach atmosferycznych) będą prowadzone prace związane z wykonaniem podbudowy z kruszywa oraz układaniem podbudowy bitumicznej na północnej oraz południowej jezdni ul. Długiej (na odcinku od skrzyżowania z ul. Mohna do ronda Czadcy).

W związku z powyższym od godz. 7:00 w czwartek 29 września prosimy, by nie parkować pojazdów przy posesjach oraz parkingach wzdłuż ul. Długiej – brak możliwości dojazdu do posesji oraz parkingów.
 
Po zakończonych pracach wykonawca będzie stopniowo umożliwiał mieszkańcom dostęp do posesji oraz parkingów.
 
Przepraszamy za utrudnienia.