Aktualności

Nowe perony już gotowe

 

Roboty bitumiczne i brukarskie, przebudowa sieci podziemnych, układanie podbudowy pod nowy układ drogowy, montaż szyn, wylewanie fundamentów pod słupy trakcyjne – takie prace prowadzone są między innymi obecnie na budowie nowej linii tramwajowej w Toruniu. Część robót jest już na ukończeniu.

Na pl. NOT, w jego południowej części, położono już betonową płytę pod nowe torowisko. Obecnie trwają przygotowania pod roboty nawierzchniowe przy układaniu masy bitumicznej. Na Szosie Chełmińskiej, od pl. NOT do targowiska, prowadzone są rozbiórki i przebudowywane są sieci uzbrojenia podziemnego. Przebudowa uzbrojenia toczy się także na odcinku od ul. Dekerta do Podgórnej. Układane są tak również dolne warstwy konstrukcji drogowej. W rejonie Liceum Akademickiego trwa przebudowa układu drogowego i powstaje zielone torowisko.

Wzdłuż Szosy Chełmińskiej, od Trasy Średnicowej Północnej do ul. Długiej, usuwane są kolizje sieci podziemnych, budowany jest drenaż i układane są dolne warstwy torowiska.

Na Długiej, od skrzyżowania Szosy Chełmińskiej do ul. Mohna, zasadnicze prace torowo-drogowe już się zakończyły, a obecnie trwają roboty wykończeniowe. Dzieje się za to od ul. Mohna do ronda Czadcy, gdzie układane są chodniki, droga rowerowa i wjazdy do posesji, a niebawem rozpocznie się układanie warstw bitumicznych. Na samym rondzie przebudowywane są sieci podziemne, układane dolne warstwy podbudowy pod drogę,  a także krawężniki. Z kolei od zajezdni tramwajowej do ul. Polnej wylewane są fundamenty pod słupy trakcyjne.

Wzdłuż ul. Polnej, do Watzenrodego, układana jest podbudowa z kruszywa łamanego. Dalej, od ul. Strobanda do Hubego, prace torowe zostały już zakończone. Podobnie od ul. Hubego do centrum handlowego, gdzie są już perony. W ciągu ul. Wateznrodego, od Hubego do Freitaga, montowane są szyny, które będą biegły w zielonym torowisku. Na skrzyżowaniu Watzenrodego z ul. Strobanda trwa betonowanie górnej płyty torowej, a niedługo rozpoczną się tam roboty przy budowie drogi.