Aktualności

Wieści z budowy linii tramwajowej

Montują rozjazdy i szyny, budują sieci podziemne, usuwają kolizje, betonują płyty torowiska – na budowie nowej linii tramwajowej prace realizowane są w kilkunastu punktach Torunia.

Na placu NOT, w części południowej, montowane są rozjazdy i powstaje kanalizacja do systemu sterowania i ogrzewania zwrotnic. Gdy te prace się zakończą, rozpocznie się układanie nawierzchni betonowej w torowisku.

Na skrzyżowaniu Szosy Chełmińskiej z ul. Grudziądzką trwa przebudowa ciepłociągu, a na odcinku od pl. NOT do ul. Grudziądzkiej powstaje wodociąg i odwodnienie drogi. W rejonie targowiska zabetonowano dolną płytę torowiska i rozpoczyna się montaż szyn.

W ciągu Szosy Chełmińskiej, od ul. Dekerta do Podgórnej, powstaje nowy kanał odwodnienia deszczowego, a wkrótce rozpocznie się przebudowa wodociągu. W rejonie Liceum Akademickiego zabetonowano ostatni odcinek torowiska i kończy się montaż szyn. Dalej, od Trasy Średnicowej Północnej do ul. Długiej, usuwane są kolizje sieci gazowych.

W rejonie skrzyżowania ul. Długiej z Mohna zakończono montaż płyt prefabrykowanych i trwa kotwienie szyn. Od ul. Mohna do ronda Czadcy układana jest nawierzchnia torowiska i chodnik po stronie południowej, a rejonie ronda przebudowywane są sieci podziemne.

Wzdłuż ul. Ugory betonowana jest dolna płyta torowa, w rejonie ronda bpa Szelżąka trwa montaż szyn w torowisku z płyt prefabrykowanych. Podobnie w rejonie ul. Strobanda. Wzdłuż ul. Watzenrodego, od ronda w stronę ul. Hubego, szyny są kotwione i wylewana jest górna płyta torowa.