Aktualności

Zmiany w organizacji ruchu na Polnej i Ugorach

Od 10 sierpnia 2022, po porannym szczycie komunikacyjnym, ok. godz. 9.00 zostaną wprowadzone zmiany w organizacji ruchu na skrzyżowaniach Polna/Ugory oraz Ugory/Watzenrodego. Są one związane z budową nowej linii tramwajowej.

Zmiany na skrzyżowaniu Polna / Ugory

  • Do ruchu zostanie oddana północna jezdnia ulicy Polnej - wlot na tymczasowe rondo od ulicy Grudziądzkiej.
  • Ruch nadal będzie odbywał się po tymczasowym rondzie z wyłączoną sygnalizacją świetlną.
  • Najazd na rondo tymczasowe będzie odbywał się po jednym pasie z każdego kierunku, ze względu na bezpieczeństwo pieszych
  • Wszystkie relacje na tym skrzyżowaniu tj. ulice Polna, Ugory ,Traktorowa będą przejezdne


Zmiany na skrzyżowaniu Ugory / Watzenrodego (rondo bpa Szelążka)

  • Zamknięta zostanie południowa jezdnia ulicy Watzenrodego, od skrzyżowania z ulicą Ugory do wysokości wjazdu na teren centrum handlowego Polna Park.
  • Zjazd z ronda bpa Szelążka w ulicę Watzenrodego będzie możliwy na jezdnię północną, po której ruch będzie odbywał się dwukierunkowo
  • Przystanek autobusowy z ulicy Watzenrodego przy centrum handlowym zostanie przeniesiony na ulicę Ugory, bezpośrednio przed rondo.
  • Dojazd do centrum handlowego Polna Park od strony ulicy Watzenrodego będzie odbywał się obecnie funkcjonującym zjazdem z jezdni północnej.


Powyższe zmiany pozwolą na:

  • wykonanie przebudowy kolidujących sieci sanitarnych wzdłuż ulicy Ugory
  • budowę układu torowego wzdłuż ulicy Ugory oraz wykonanie przejścia torowiska z płyt prefabrykowanych przez jezdnię południową ulicy Watzenrodego


Zmiany będą obowiązywać do końca września 2022.