Aktualności

Zmiany w rejonie ul. Warneńczyka – wracają tramwaje

Jak już informowaliśmy, od 30 lipca 2022 r. zmieni się organizacja ruchu drogowego w rejonie ul. Warneńczyka. Inaczej będzie funkcjonowała też komunikacja miejska. Co ważne – od piątku 22 lipca przywrócony zostanie ruch tramwajów linii nr 2 i 4. Powodem zmian są prace przy modernizacji torowiska tramwajowego.


Modernizacja torowiska obejmie odcinek ul. Warneńczyka od pl. Chrapka do ul. Kościuszki. W efekcie torunianie zyskają odnowione tory i przystanki z systemem informacji pasażerskiej oraz nowy, bezpieczniejszy układ drogowy.
 
Pierwsze roboty rozpoczęły się pod koniec czerwca br. w ciągu pieszym zlokalizowanym w ul. Gogi i były związane z przebudową oświetlenia ulicznego. Następnie wybudowano rozjazdy torowe, które umożliwią modernizację torowiska tramwajowego bez wstrzymywania ruchu tramwajów. Od 30 lipca br. ruszają zasadnicze prace budowlane. Spowodują one konieczność zmian w organizacji ruchu drogowego, a co za tym idzie – w komunikacji miejskiej.

Zmiany w organizacji ruchu drogowego od 30 lipca
 

 
Na całym odcinku prac drogowo-torowych obowiązywać będzie ograniczenie prędkości do 30 km/h wraz z odpowiednimi zwężeniami jezdni.

I etap obejmuje prace prowadzone po wschodniej stronie ul. Warneńczyka – zamknięcie jezdni dla ruchu kołowego. Planuje się wprowadzenie tymczasowego ronda na skrzyżowaniu z ul. Grudziądzką i Podgórną oraz zamknięcie wyjazdu z ul. Bażyńskich. Dodatkowo przejazd z jezdni wschodniej na zachodnia ul. Warneńczyka będzie odbywał się przez tymczasowy przejazd przez torowisko w pasie między jezdniami.  
 
Na przejeździe tymczasowym będzie funkcjonowała tymczasowa sygnalizacja świetlna wzbudzana przez tramwaj. W tym celu jezdnie dochodzące do tymczasowego ronda zawężone zostaną do jednego pasa ruchu. Na ul. Warneńczyka, od tymczasowej przewiązki na jezdni zachodniej, będzie odbywał się ruchu dwukierunkowy. Na skrzyżowaniu z ul. Podgórną (część wschodnia) wprowadza się tzw. łamane pierwszeństwo oraz zostanie wyłączony z ruchu odcinek ul. Podgórnej od ul. Staszica do ul. Grudziądzkiej (strona północna). Na ul. Podgórnej, od ul. Staszica do przejazdu tramwajowego, z uwagi na wyłączoną sygnalizację świetlną, jezdnia zostanie zawężona do jednego pasa ruchu.
Przed przejściem dla pieszych w ciągu ul. Grudziądzkiej zostaną wykonane azyle dla pieszych z barier drogowych.
 
Ponieważ nie będzie możliwy wyjazd z ul. Bażyńskich, planuje się objazd ul. Wojska polskiego – Chrobrego – Przy Kaszowniku.
 
Po zakończeniu prac po wschodniej stronie ul. Warneńczyka prace zostaną przeniesione na stronę zachodnią, a tymczasowy ruch odbywać się będzie po przebudowanej wschodniej stronie.
 
Zmiany w komunikacji miejskiej od 30 lipca
 
Wcześniej, bo od piątku 22 lipca, przywrócony zostanie ruch tramwajów linii nr 2 i 4, za które, na czas budowania rozjazdów, funkcjonowały zastępczo autobusy.
 
Od 30 lipca tramwaje linii nr 2 i 4 kursować będą dwukierunkowo po zachodnim torze na odcinku od ronda Chrapka do ul. Świętopełka. Ruchem tramwajów będzie sterować specjalna sygnalizacja świetlna.
 
Przystanek autobusowy "Warneńczyka" dla linii nr 12, 14, 28, N91 i N94 w kierunku Mazowieckiej będzie przeniesiony ok. 150 m w kierunku ronda Chrapka (bliżej centrum).

Nie planuje się zmian w lokalizacji przystanków tramwajowych, ani w rozkładach jazdy linii tramwajowych nr 2 i 4. 

Prezentacja dot. zmian w organizacji ruchu i komunikacji miejskiej w rejonie ul. Warneńczyka

 
***
Modernizacja torowiska tramwajowego w ciągu ul. Warneńczyka jest już czwartym i zarazem ostatnim z pakietu zadań modernizacyjnych w ramach projektu „Poprawa funkcjonowania komunikacji miejskiej w Toruniu – BiT-City II”,współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Beneficjentem przedsięwzięcia jest Gmina Miasta Toruń, zaś realizacją zadań zajmuje się Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu.

Zakres prac obecnego zadaniaobejmuje modernizację prawie 1,2 tys. metrów toru pojedynczego torowiska tramwajowego wraz z siecią trakcyjną i układem drogowym na odcinku ul. Warneńczyka od ronda Chrapka za przejazd torowo-drogowy ulicy Podgórnej i Kościuszki. Modernizowane torowisko będzie wykonane w większości w technologii zielonego torowiska (ponad 735 mtp). Ponadto wyremontowane zostaną perony, tramwajowe, a na przystankach zamontowane będą tablice informacji pasażerskiej.

Dużą zmianą będzie przebudowa skrzyżowania na rondo turbinowe, dwupasmowe. To rozwiązanie zwiększy bezpieczeństwo na tym obszarze. Ponadto wyremontowane zostaną chodniki, jezdnie, ścieżki rowerowe, zatoki autobusowe, miejsca postojowe.

Wykonawcą prac jest wyłoniona w przetargu firma Balzola Polska Sp. z o.o. Ich koszt to niespełna 25 mln zł brutto. Umowę na realizację zadania podpisano 14 kwietnia 2022 r.  Na realizację wykonawca ma rok.