Aktualności

Nowa linia tramwajowa niemal na półmetku

Na budowie nowe linii tramwajowej w Toruniu dużo się dzieje. Prace toczą się równolegle na kilkunastu odcinkach. W kilku miejscach widać już niemal gotowe torowisko. Zaawansowanie robót sięga 50 procent. M.in. układane są płyty torowe i szyny, trwają rozbiórki, stawiane są słupy trakcyjne.


- Dzięki tym pracom powstanie nowa linia tramwajowa. Tramwaj jest najbardziej ekologicznym, przyjaznym środowisku środkiem transportu publicznego. I najszybszym, bo jeździ po wydzielonym torowisku, nie stoi w korkach. Dzięki temu liczymy, że z tego wielkiego, ciągle jeszcze powstającego i rozwijającego się osiedla mieszkańcy Torunia będą dojeżdżali do innych miejsc w naszym mieście. Linie tramwajowe w Toruniu są połączone, więc tą linią będzie można pojechać do miejsca, gdzie krzyżuje się z inną, przesiąść się i jechać dalej – mówi prezydent Torunia Michał Zaleski.- Tę inwestycję realizujemy także w oparciu o środki, które otrzymaliśmy z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Dofinansowanie wynosi obecnie ponad 238 mln zł. To bardzo dużo. To jedna z największych inwestycji tego typu realizowanych w Polsce. Na cały projekt składa się nie tylko budowa nowej linii tramwajowej, ale i modernizacje torowisk oraz zakup taboru, czyli pięć nowoczesnych tramwajów, 14 autobusów hybrydowych i sześć elektrycznych, które już jeżdżą po ulicach Torunia.
Nowa linia tramwajowa będzie przebiegać z centrum Szosą Chełmińską, ul. Długą, Legionów, Polną, Ugory, Watzenrodego, Strobanda do pętli przy ul Heweliusza. Początkowo miała sięgać do ul. Strobanda, ale po uzyskaniu przez miasto dodatkowego dofinansowania zdecydowano o jej przedłużeniu do stanu docelowego, czyli do wspomnianej pętli, Po jej wybudowaniu w Toruniu przybędzie ok. 12,9 tys. metrów toru pojedynczego torowiska, w tym 5,2 tys.metrów toru pojedynczego zielonych torowisk. Wzdłuż linii znajdzie się po 12 przystanków tramwajowych w każdą stronę (łącznie 24) oraz przystanek końcowy na pętli. 10 z nich będzie miało formę zielonych przystanków.
 
Umowy na budowę nowej linii tramwajowej (etap I do ul. Strobanda) podpisano 30 sierpnia 2021 r. Koszt I etapu to 189,97 mln zł brutto. Wykonawcą jest konsorcjum firm Balzola Polska i Intop Warszawa.
 
W maju br. miasto za pośrednictwem Miejskiego Zakładu Komunikacji w Toruniu ogłosiło przetarg na realizację II etapu prac – do pętli przy ul. Heweliusza. 10 czerwca otwarto oferty. Do przetargu stanęło trzech chętnych:

  • Progreg Infracity Sp. z o.o. z kwotą 26 089 373,79 zł;
  • Strabag Sp. z o.o. z kwotą 30 447 215,27 zł;
  • Konsorcjum firm: Intop Warszawa Sp. z o.o. (lider konsorcjum) i Balzola Polska Sp. z o.o. (partner konsorcjum) z kwotą 27 672 901,73 zł.

 
Trwa procedura wyboru wykonawcy.
 
Zakończenie tej części inwestycji planowane jest w ciągu 12 miesięcy od daty podpisania umowy, jednak nie później niż 30 czerwca 2023 r.
 
- Prace przy etapie I ruszyły w październiku ubiegłego roku i obecnie są już niemal na półmetku, czyli mniej więcej zgodnie z harmonogramem.  Najwięcej dzieje się obecnie w rejonie pl. NOT, ronda Czadcy i ul. Długiej, ale na pozostałych odcinkach także widać duże postępy– mówi prezes zarządu Miejskiego Zakładu Komunikacji w Toruniu Zbigniew Wyszogrodzki.
Na ul. Polnej, od przejazdu PKP do ul. Traktorowej, zakończono prace przy układaniu kanalizacji kablowej i kabli trakcyjnych, i rozwiązano kolizję z niezinwentaryzowaną kanalizacją teletechniczną. Zamontowano już także szyny i wylano górną płytę torową.
 
Na skrzyżowaniu Polna/Ugory/Traktorowa trwają prace przy układaniu torowiska z elementów prefabrykowanych i przebudowa ciepłociągu. Od 12.07.2022 roku na tym skrzyżowaniu przywrócono ruch samochodowy na południowej jezdni ul. Polnej i otwarto przejazd przez ul. Traktorową. Jednocześnie wyłączono z ruchu północną jezdnię ul. Polnej. Kawałek dalej, od Polnej do ronda Adolfa Szelązka, przystąpiono do prac odkrywkowych wodociągu. Za rondem zakończono prace przy korytowaniu i profilowaniu terenu pod przyszłe torowisko i ułożono warstwę stabilizującą wraz z montażem studni do posadowienia słupów trakcyjnych.
 
Na ul. Watzenrodego od centrum handlowego do ul. Hubego zakończono prace przy układaniu warstwy z kruszywa łamanego i wykonano studnie do posadowienia słupów trakcyjnych. Od ul. Hubego do Grasera zakończono wylewanie dolnej płyty torowej i układanie szyn na obu torach, a obecnie trwają prace przy układaniu warstwy humusu w pasie pomiędzy torowiskiem a jezdnią.
W ciągu ul. Watzenrodego od Grasera do Strobanda wylana jest górna płyta torowa i zamontowane są słupy trakcyjne. Trwa też przebudowa skrzyżowania ul. Watzenrodego/Strobanda i ruch samochodowy odbywa się przez nowo wybudowany łącznik drogowy.
 
Na części inwestycji realizowanej od pl. NOT do przejazdu kolejowo-tramwajowego w ul. Legionów wraz z tym przejazdem najbardziej zaawansowane roboty zlokalizowane są wzdłuż ul. Długiej i Szosy Chełmińskiej, gdzie zrealizowano już w większości prace torowe. Udostępniono także do użytku nową zachodnią jezdnię al. 700-lecia Torunia, będącą częścią docelowej Trasy Staromostowej. Trwają intensywne prace przy budowie jezdni wschodniej. Największe zmiany w organizacji ruchu występują na pl. NOT. Od 21 maja wprowadzona została tam tymczasowa organizacja ruchu, która nie powoduje jednak większych utrudnień w płynności przejazdu w tych okolicach.
 
Na pl. NOT wykonano rozbiórkę nawierzchni torowej i drogowej oraz demontaż sieci trakcyjnej. Trwa rozbiórka podbudowy jezdni, prace związane z przebudową sieci teletechnicznych i energetycznych oraz przebudową kanalizacji deszczowej.
 
Od pl. NOT do targowiska miejskiego wykonywane jest korytowanie oraz przygotowywana jest stabilizacja pod torowisko tramwajowe na wschodniej części jezdni Szosy Chełmińskiej. Przygotowywane są fundamenty pod słupy trakcyjne. W trakcie realizacji są prace związane z budową wodociągu oraz przebudową sieci c.o. przy ul. Grudziądzkiej.
 
Dalej, od targowiska do ul. Bema, montowane są szyny, usuwane kolizje i budowany jest wodociąg. Na al. 700-lecia Torunia, od ul. Dekerta do ul. Podgórnej/Bema, nowo wybudowany kanał deszczowy jest wpinany do istniejącego układu na pl. Niepodległości. Ponadto pomiędzy ul. Dekerta a ul. Głowackiego powstaje droga tymczasowa.
 
Na Szosie Chełmińskiej od ul. Bema do Trasy Prezydenta Raczkiewicza trwa betonowanie płyty dolnej torowiska tramwajowego, montaż szyn i usuwanie kolizji energetycznych, teletechnicznych, gazowych i wodociągowych. Rozpoczęto zmianę geometrii jezdni przy przejściu dla pieszych na wysokości Liceum Akademickiego. Od Trasy Prezydenta Raczkiewicza do ul. Długiej trwa usuwanie kolizji energetycznych, teletechnicznych, wodociągowych i gazowych.
 
Na Długiej od Szosy Chełmińskiej do ul. Mohna wykonywane jest uzupełnienie nawierzchni brukarskich oraz prace porządkowe. Dalej, do ronda Czadcy, trwa korytowanie oraz stabilizacja pod torowisko tramwajowe i jezdnię. Przebudowywany jest też ciepłociąg biegnący przy rondzie Czadcy. Na ukończeniu są prace związane z przebudową sieci teletechnicznej po stronie południowej, natomiast po stronie północnej wykonywane są chodniki, ścieżka rowerowa i zjazdy z drogi głównej. Na samym rondzie trwają prace związane z przebudową sieci ciepłowniczej.
 
***
 
Ogólnie o projekcie „Poprawa funkcjonowania komunikacji miejskiej w Toruniu – BiT-City II”
 
Całkowita wartość projektu przed zwiększeniem dofinansowania: 400 403 080, 64 zł
Wydatki kwalifikowalne: 322 371 317,29 zł
Kwota dofinansowania od wydatków kwalifikowalnych (przed zwiększeniem): 213.328.032,32 zł (66,17%)
 
Całkowita wartość projektu po zwiększeniu dofinansowania: 467 832 883,00 zł
Wydatki kwalifikowalne: 365794662,21 zł
Kwota dofinansowania od wydatków kwalifikowalnych (po zwiększeniu): 238 328 032,32 zł (65,15%)
 
Projekt jest współfinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Beneficjentem tego przedsięwzięcia jest Gmina Miasta Toruń.Realizacją zadań zajmuje się Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu sp. z o.o.
 
3 sierpnia 2017 roku w Ministerstwie Rozwoju w Warszawie Prezydent Torunia Michał Zaleski podpisał umowę o dofinansowanie inwestycji. Początkowo projekt miał uzyskać dofinansowanie w wysokości 195,6 mln zł. Miasto ubiegało się o zwiększenie tej kwoty.W efekcie Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej zwiększyło dofinansowanie i 5 czerwca 2020 r, zawarto stosowny aneks z Centrum Unijnych Projektów Transportowych. W jego myślkwota dofinansowania zwiększyła się o ponad 17,7 mln zł i wynosiło 213,3 mln zł. Miasto nadal zabiegało o zwiększenie dofinansowania i w kwietniu br. pozyskało kolejne dodatkowe 25 mln zł na etap I oraz II, czyli doprowadzenie nowej linii do pętli przy ul. Heweliusza.Obecnie dofinansowanie wynosi 238,8 mln zł. Trwa procedura aktualizacji dokumentacji skutkująca podpisaniem aneksu o dofinansowanie.
 
Cały projekt składa się z ośmiu zadań, dzięki którym usprawniany jest transport publiczny w mieście. Część zadań zostało już zrealizowanych lub jest w trakcie realizacji.
 
Pozostałe zadania projektu
 
Modernizacje torowisk
Modernizacje 4 odcinków torowisk wraz z siecią trakcyjną wzdłuż ulicy Bydgoskiej (prace w toku, zakończenie w sierpniu 2022 r.), Szosy Lubickiej (zakończone), ul. Broniewskiego (zakończone), ul. Kraszewskiego (zakończone), Warneńczyka i Gogi (14 kwietnia br. Podpisano umowę z firmą Balzola, rozpoczęły się pierwsze prace przy oświetleniu i budowaniu przewiązek oraz rozjazdów torowych, 30 lipca ruszą roboty torowo-drogowe i wdrożona zostanie tymczasowa organizacja ruchu, termin zakończenia - 12 miesięcy od daty podpisania umowy).
 
Tabor i pojazdy

  • 14 autobusów hybrydowych - dostarczone,
  • 5 nowoczesnych tramwajów – dostarczone,
  • 6 autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą do ich ładowania – dostarczone (z wyjątkiem ładowarki na pętli Dziewulskiego),
  • specjalistyczny wóz techniczny do czyszczenia i udrażniania rozjazdów, kanałów, torowiska i zwrotnic (beczka) – dostarczona,
  • dwudrogowy pojazd do konserwacji i naprawy sieci trakcyjnej (tzw. pojazd wieżowy) – dostarczony, trwa odbiór,
  • pojazd do czyszczenia rowków szyn i przestrzeni międzyszynowej - dostawa kwiecień 2023 r.