Aktualności

Tramwaj wraca na Bydgoską

W poniedziałek na dawną trasę powróci tramwaj nr 5, kursujący między Motoarena a Olimpijską. Nie będzie już zatem jechał ul. Kraszewskiego, lecz wróci na ul. Bydgoską. W związku z powyższym przestanie jeździć autobus komunikacji zastępczej nr 53 jeżdżący za tramwaj.

 
W związku z uruchomieniem linii tramwajowej na Bydgoskiej, 18 lipca od godz. 7.00 nastąpi zmiana w organizacji ruchu - zamknięte zostanie skrzyżowanie Bydgoska / Konopnickiej. Dojazd do posesji na odcinku Klonowica – Konopnickiej będzie się odbywał dwukierunkowo od ulicy Klonowica oraz dla posesji na odcinku Konopnickiej – Matejki od ulicy Matejki, również dwukierunkowo. Aby ułatwić dojazd do ulicy Rybaki, 18 lipca zostanie otwarty dla ruchu przejazd Bydgoska / Matejki. Ul. Konopnickiej będzie zamknięta ok. 3 tygodni. Następnie zamknięte zostaną skrzyżowania Matejki i Klonowica na kolejne 3 tygodnie. Prace powinny zakończyć się do końca sierpnia.
 
Przypomnijmy, że modernizacja torowiska tramwajowego w ciągu ul. Bydgoskiej jest realizowana w ramach projektu „Poprawa funkcjonowania komunikacji miejskiej w Toruniu - BiT City II” dofinansowanego ze środków UE. Umowę na modernizację torowiska w ciągu ul. Bydgoskiej podpisano w listopadzie 2020 r. Wykonawcą jest firma Balzola. Wartość kontraktu to 38,9 mln zł.
 
Prace podzielono na dwa etapy: odcinek ulicy Bydgoskiej od ul. Reja do ul. Sienkiewicza oraz odcinek od skrzyżowania z ul. Sienkiewicza wraz z tym skrzyżowaniem do ul. Chopina. Łącznie będzie to ponad 2,5 km toru pojedynczego.
 
Zmodernizowany odcinek niemal w całości stanie się nowym, zielony torowiskiem. Nie będzie go tylko w miejscach peronów przystankowych, przejazdów drogowo-torowych oraz przejść dla pieszych. Łącznie zielone torowisko będzie miało ponad 1320 metrów bieżących.
 
Zakres modernizacji to m.in.:

 • przebudowa torowiska tramwajowego w śladzie istniejącego torowiska, w tym budowa torowiska zielonego wraz z systemem zraszania;
 • przebudowa sieci trakcyjnej z wymianą słupów trakcyjnych;
 • wymiana kabli zasilających i powrotnych do podstacji trakcyjnych;
 • wymiana nawierzchni drogowej w zakresie wynikającym z przebudowy torowisk;
 • przebudowa oświetlenia ulicznego;
 • wymiana lub odtworzenie nawierzchni na fragmentach chodników;
 • przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach Bydgoska/Reja; Bydgoska Sienkiewicza i Bydgoska Chopina; sygnalizacja wzbudzana przez tramwaj
 • przebudowa sieci uzbrojenia technicznego;
 • przebudowa i budowa systemu odprowadzenia wód deszczowych;
 • rozbudowa systemu informacji podróżnych;
 • wymiana wiat przystankowych (6 sztuk);
 • zabezpieczenie i zagospodarowanie zieleni, w tym nasadzenia.

 
Modernizacja torowiska w ciągu ul. Bydgoskiej rozpoczęła się w maju 2021 r. od odcinka od ul. Reja do Sienkiewicza (bez tego skrzyżowania). Etap ten jest już gotowy, zakończył się pod koniec ub.r. M.in. położono tam nowe tory i nową sieć trakcyjną, oświetlenie, przebudowano wodociąg, wybudowano kanalizację deszczową, torowisko obsiano trawą, zamontowano system nawadniania, odtworzono nawierzchnię w miejscach usuwania kolizji sieci podziemnych.
Prace na etapie drugim zbliżają się do końca. Obejmują kompleksową modernizację torowiska, oświetlenia ulicznego i trakcji w takim zakresie jak w poprzednim etapie.
 
W ramach prac realizowanych przez MZK naul. Bydgoskiej powstają trzy sygnalizacje świetlne wzbudzane przez tramwaj – te, które są tam obecnie, tj. na skrzyżowaniach z ul. Reja, Sienkiewicza i Chopina. Na wszystkich skrzyżowaniach powstają wyniesione przejścia dla pieszych lub przejścia i przejazdy dla rowerzystów jako alternatywa dla sygnalizacji.
 
W celu zwiększenia widoczności i zwiększenia bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na części skrzyżowań zaproponowano wprowadzenie odgięć toru jazdy oraz obszarów wyłączonych z parkowania na ul. Bydgoskiej. Rozwiązania te bezsprzecznie wpłyną na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego.