Aktualności

Ruszają prace na ul. Warneńczyka

Rusza modernizacja kolejnego toruńskiego torowiska tramwajowego – w ciągu ul. Warneńczyka od pl. Chrapka do ul. Kościuszki. W efekcie torunianie zyskają odnowione tory i przystanki z systemem informacji pasażerskiej oraz nowy, bezpieczniejszy układ drogowy. Wcześniej jednak – z powodu prac – począwszy od 18 lipca br. czekają nas zmiany w organizacji komunikacji miejskiej i ruchu drogowego.

Modernizacja torowiska tramwajowego w ciągu ul. Warneńczyka, ks. Gogi i Kościuszki (za przejazd drogowo-torowy w ul. Kościuszki) będzie już czwartym i zarazem ostatnim z pakietu zadań modernizacyjnych w ramach projektu „Poprawa funkcjonowania komunikacji miejskiej w Toruniu – BiT-City II”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Beneficjentem przedsięwzięcia jest Gmina Miasta Toruń, zaś realizacją zadań zajmuje się Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu.
 
- Ponad połowa modernizowanego torowiska - 735 m toru pojedynczego - będzie to torowisko  zielone– mówi zastępca prezesa Miejskiego Zakładu Komunikacji Piotr Rama. – Przypomnę, że w ramach wszystkich budów i modernizacji, wszędzie tam, gdzie jest to możliwe, staramy się budować ekologiczne torowiska. Oczywiście zakres prac będzie także obejmował pełen układ drogowy, w tym przebudowę skrzyżowania ulic Warneńczyka -  Bażyńskich – Grudziądzka. Wybudowane tam zostanie rondo turbinowe. Przebudowane zostaną też chodniki, ścieżki rowerowe oraz sieci podziemne.
W sumie prace obejmą modernizację prawie 1,2 tys. metrów toru pojedynczego torowiska tramwajowego wraz z siecią trakcyjną i układem drogowym na odcinku ul. Warneńczyka od ronda bp. Chrapka, za przejazd torowo-drogowy ulicy Kościuszki.

Dużą zmianą będzie przebudowa skrzyżowania na dwupasmowe rondo turbinowe. To rozwiązanie zwiększy bezpieczeństwo na tym obszarze. Ponadto wyremontowane zostaną chodniki, jezdnie, ścieżki rowerowe, zatoki autobusowe, miejsca postojowe.
Wykonawcą prac jest wyłoniona w przetargu firma Balzola Polska Sp. z o.o. Ich koszt to niespełna 25 mln zł brutto..
 
Termin zakończenia prac modernizacyjnych to kwiecień 2023 r.
 
Pierwsze roboty rozpoczęły się pod koniec czerwca br. w ciągu pieszym zlokalizowanym w ul. Ks. Gogi i były związane z przebudową oświetlenia ulicznego. Na budowę zwieziono też szyny. Od 18 lipca (poniedziałek) do czwartku 21 lipca wbudowane zostaną rozjazdy torowe, które umożliwią modernizację torowiska tramwajowego bez wstrzymywania ruchu tramwajów. Od 30 lipca br., ruszą zasadnicze prace budowlane. Spowodują one konieczność zmian w organizacji ruchu drogowego, a co za tym idzie – w komunikacji miejskiej.
 
Prace rozpoczęliśmy wcześniej, natomiast teraz wkraczamy już w jezdnię i będziemy trochę utrudniali ruch samochodowy – mówi przedstawiciel wykonawcy, kierownik projektu Marek Kamiński z firmy Balzola Polska. -18 lipca rozpoczynamy montaż tymczasowych rozjazdów, aby od 22 lipca umożliwić przejazd tramwajów w rejonie prowadzonych prac. Dlatego od 18 do 22 lipca będą chwilowe problemy w organizacji ruchu. Kolejne zmiany nastąpią 30 lipca.
 
- Jedno musimy powiedzieć: utrudnień w czasie tej budowy nie unikniemy. Robimy wszystko, żeby były one jak najmniej uciążliwe, stąd m.in. koordynacja sygnalizacji, by zapewnić płynność przejazdu, ale także bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów. Bardzo prosimy o wyrozumiałość i korzystanie z wyznaczonych objazdów – dodaje zastępca prezesa MZK Piotr Rama.
 
Celem nadrzędnym wprowadzenia oznakowania na czas robót na drodze jest zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego, bezpieczeństwa pracowników prowadzących roboty (efektywności organizacji ruchu).
Podczas realizacji tego etapu na całym odcinku prac drogowo-torowych, obowiązywać będzie ograniczenie prędkości do 30 km/h wraz z odpowiednimi zwężeniami jezdni.
I etap obejmuje prace prowadzone po wschodniej stronie ul. Warneńczyka – zamknięcie jezdni dla ruchu kołowego.
Planuje się wprowadzenie tymczasowego ronda na skrzyżowaniu z ul. Grudziądzką i Podgórną oraz zamknięcie wyjazdu z ul. Bażyńskich. Dodatkowo przejazd z jezdni wschodniej na zachodnia ul. Warneńczyka będzie odbywał się przez tymczasowy przejazd przez torowisko w pasie między jezdniami.  Na przejeździe tymczasowym będzie funkcjonowała tymczasowa sygnalizacja świetlna wzbudzana przez tramwaj.
W tym celu zawężone do jednego pasa ruchu zostaną jezdnie dochodzące do tymczasowego ronda. Na ul. Warneńczyka od tymczasowej przewiązki na jezdni zachodniej, będzie odbywał się ruchu dwukierunkowy. Na skrzyżowaniu z ul. Podgórną (część wschodnia) wprowadza się tzw. łamane pierwszeństwo oraz zostanie wyłączony z ruchu odcinek ul. Podgórnej od ul. Staszica do ul. Grudziądzkiej (strona północna). Na ul. Podgórnej od ul. Staszica do przejazdu tramwajowego z uwagi na wyłączoną sygnalizację świetlną jezdnia zostanie zawężona do jednego pasa ruchu.
Przed przejściem dla pieszych w ciągu ul. Grudziądzkiej zostaną wykonane
z barier drogowych azyle dla pieszych.
 
Z uwagi, że nie będzie możliwy wyjazd z ul. Bażyńskich projektuje się objazd ul. Wojska polskiego – Chrobrego – Przy Kaszowniku.
 
Po zakończeniu prac po wschodniej stronie ul. Warneńczyka, prace zostaną przeniesione na stronę zachodnią, a tymczasowy ruch odbywać się będzie po przebudowanej wschodniej stronie.
 
Zmiany w komunikacji miejskiej

NA CZAS BUDOWY PRZEWIĄZEKOd 18 lipca (poniedziałek) do czwartku 21 lipca zawieszone zostanie kursowanie linii tramwajowych linii nr 2 i 4. W tym czasie wbudowane zostaną rozjazdy torowe, które umożliwią modernizację torowiska tramwajowego bez wstrzymywania ruchu tramwajów.  W zamian za tramwaje linii nr 2 i 4 kursować będzie autobusowa komunikacja zastępcza. Autobusy oznaczone ZT 2 i ZT 4 odpowiednio za linie nr 2 i 4 zatrzymywać się będą na przystankach autobusowych w pobliżu przystanków tramwajowych. Trasa tych linii obejmować będzie objazd ul. Uniwersytecką, Wały gen. Sikorskiego i al. św. Jana Pawła II. Zastępcze autobusy kursować będą wg rozkładów tramwajów linii nr 2 i 4.  Tramwaje linii nr 1 i 5 kursować będą bez zmian, przy czym od 18 lipca tramwaj nr 5 wraca na swoją dawną trasę i będzie kursować ul. Bydgoską.
Ruch tramwajowy zostanie przywrócony od piątku 22 lipca.

OD 22 LIPCA
Tramwaje linii nr 2 i 4 kursować będą dwukierunkowo po zachodnim torze na odcinku od Ronda Bp. Chrapka do ul. Świętopełka. Ruchem tramwajów będzie sterować specjalna sygnalizacja świetlna.

OD 30 LIPCA

Przystanek autobusowy "Warneńczyka" dla linii nr 12, 14, 28, N91 i N94 w kierunku Mazowieckiej będzie przeniesiony ok. 150 m w kierunku ronda bp. Chrapka (bliżej centrum).
Nie planuje się zmian w lokalizacji przystanków tramwajowych, ani w rozkładach jazdy linii tramwajowych nr 2 i 4. 
 
 
Pozostałe zadania modernizacyjne w ramach projektu:

  • modernizacja torowiska wraz z siecią trakcyjną w ul. Bydgoskiej o łącznej długości 2,5 tys. mtp - prace w toku, zakończenie w sierpniu 2022 r.; wartość kontraktu 38,9 mln zł brutto. Od 18 lipca w tym rejonie zostanie przywrócony ruch tramwajowy. Na swoją stałą trasę wróci tramwaj nr 5.
  • modernizacja torowiska tramwajowego wraz z siecią trakcyjną na trasie linii nr 1 i 5 od pl. Daszyńskiego do ul. Ślaskiego o łączność długości ponad 3 tys. mtp – zakończone, wartość kontraktu  32,2 mln zł brutto;
  • modernizacja torowiska tramwajowego wraz z siecią trakcyjną na trasie linii nr 2 na odcinku od placu Niepodległości do ul. Reja z budową odwodnienia torowiska o łącznej długości 2,5 tys. mtp – zakończone; wartość kontraktu to 33,7 mln zł brutto.

 
Wykonawcą tych trzech zadań jest firma Balzola, a łączna wartość kontraktu to 104,8 mln zł brutto.
 
W ramach wszystkich czterech zadań modernizacyjnych kompleksowa przebudowa obejmuje prawie 9,5 tys. mtp torowisk. W efekcie Toruń zyska m.in. nowe tory i sieć trakcyjną, zielone torowiska, odnowione jezdnie i chodniki oraz rozbudowany system informacji pasażerskiej.
 
Inwestycje w nowe torowiska

  • w czerwcu 2014 r. - uruchomiono nową linię na Bielany (prawie 6000 mtp.);
  • w ramach przebudowy rejonu pl. Rapackiego zmodernizowano i wybudowano torowiska o długości ponad 2,6 tys. mtp;
  • trwa budowa nowej linii tramwajowej –ok. 11,5 tys. mtp. (etap I) + 1,4 tys. mtp. (etap II).

 
Zielone torowiska
Większość nowych torowisk budowana jest w technologii zielonej.
Obecnie w Toruniu jest prawie 6,1 tys. metrów toru pojedynczego zielonych torowisk: w ciągu ul. Gagarina (ok. 2,3 tys. mtp), na pl. Niepodległości i w ciągu ul. Kraszewskiego  (ok. 985 mtp), w ciągu ul. Chopina (ok. 188 mtp), w ciągu Szosy Lubickiej (2,6 tys. mtp). 
Łącznie w ramach projektu „Poprawa funkcjonowania komunikacji miejskiej w Toruniu – BiT-City II” powstanie łącznie ponad 9,1 tys. mtp zielonych torowisk (już zrealizowanych i w trakcie realizacji) + ok. 1200 mtp zielonego w ramach JAR II.