Aktualności

Budujemy nową linie tramwajową

Układają podbudowę pod przyszłe torowisko, przebudowują ciepłociąg, wylewają płyty torowe, montują szyny, kładą chodniki i asfalt – na każdym odcinku budowy nowej linii tramwajowej sporo się dzieje. Już niebawem prace wkroczą na kolejny etap, co wiąże się ze zmianami w organizacji ruchu drogowego. Szczegóły już niebawem.

Na ul. Polnej, od przejazdu kolejowego do Traktorowej, zakończono prace przy układaniu kanalizacji kablowej i kabli trakcyjnych. Ułożono warstwę z maty wibroizolacyjnej i wylano dolną płytę torową, a obecnie kończy się montaż szyn. W rejonie skrzyżowania ul. Polna/Ugory, na fragmencie dochodzącym do zbiegu ulic, gotowe jest już koryto pod przyszłe torowisko i ułożono kable trakcyjne. Od 14 maja br. planowane jest wprowadzenie zmian w organizacji ruchu na skrzyżowaniu Polna/Ugory/Traktorowa.

Na ul. Watzenrodego, od Freytaga do Hubego, zakończono prace przy korytowaniu i profilowaniu terenu pod przyszłe torowisko. Ułożono warstwę stabilizacji i kable trakcyjne, a teraz kładziona jest podbudowa z kruszywa łamanego. Od Hubego do Grasera położono maty wibroizolacyjne, wylano warstwę dolną płyty torowej na obu torach i zakończono układanie oraz mocowanie szyn. Tak samo na odcinku od Grasera do Strobanda. Z kolei w rejonie skrzyżowania ul. Watzenrodego ze Strobanda zakończono korytowanie i układanie warstwy stabilizacji pod budowę jezdni, ułożono krawężniki i trwa wylewanie warstwy wiążącej asfaltu.

Sporo dzieje się także bliżej centrum. Od 21 maja br. planowane jest wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu drogowego w rejonie pl. NOT oraz al. Solidarności. O szczegółach wszystkich planowanych na tym i na innych odcinkach zmian będziemy informowali wkrótce. Będą dokładne opisy oraz mapki, a także ulotki.

Na wysokości targowiska miejskiego trwa budowa wodociągu, a na Szosie Chełmińskiej, od posesji nr 68 do ul. Dekerta, zakończono korytowanie, wykonywanie stabilizacji, drenażu oraz podbudowy pod przyszłe torowisko. Ułożono maty wibroizolacyjne, zakończono betonowanie płyty podtorowej i rozpoczęto montaż szyn. Dalej, w kierunku ul. Bema, rozpoczęto korytowanie oraz wykonywanie stabilizacji pod wschodnią jezdnię al. 700-lecia Torunia. Ponadto usuwane są kolizje sieci podziemnych i powstaje wodociąg.

Wzdłuż Szosy Chełmińskiej, od skrzyżowania z ul. Bema do Trasy Średnicowej Północnej, gotowe są już fundamenty pod słupy trakcyjne. Rozpoczęto korytowanie, wykonywanie stabilizacji oraz drenażu pod przyszłe torowisko tramwajowe, a także przebudowę wyjazdu z ul. Małachowskiego.

Na ul. Długiej, od Szosy Chełmińskiej do ul. Mohna, przebudowano sieci podziemne, wykonano dolną płytę podtorową, rozpoczęto spawanie i kotwienie szyn. Na jezdniach zakończono korytowanie, wykonywanie stabilizacji, a także podbudowy oraz warstwy wiążącej z mas bitumicznych. Chodniki po stronie południowej są gotowe, a po stronie północnej ich układanie i budowa drogi rowerowej są na ukończeniu. Przypomnijmy, że ten odcinek jest już udostępniony dla ruchu, ale mogą występować chwilowe utrudnienia. Z kolei odcinek od ronda Czadcy do Mohna zostałzamknięty, gdyż trwa tam m.in. przebudowa ciepłociągu. Możliwy jest tylko dojazd do posesji. Ruch poprowadzono objazdem: Trasą Prezydenta Raczkiewicza oraz ul. Polną. Planowane zamknięcie tego fragmentu potrwa do 30 września br.

Szczegóły dotyczące planowanych zmian w organizacji ruchu zostaną przedstawione już za kilka dni.