Aktualności

Więcej pieniędzy na nową linię tramwajową

Miasto pozyskało dodatkowe 25 mln zł na budowę nowej linii tramwajowej na północ Torunia. Fundusze są przeznaczone na dofinansowanie trwającej obecnie inwestycji oraz na jej drugi etap – przedłużenie nowej linii do pętli przy ul. Heweliusza. Dziś (21 kwietnia 2022 r.) decyzję o przyznaniu dodatkowych pieniędzy na rozwój ekologicznego transportu prezydentowi Torunia Michałowi Zaleskiemu przekazał minister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda.

 
W Toruniu, w ramach projektu  „Poprawa funkcjonowania komunikacji miejskiej w Toruniu – BiT-City II”, powstaje nowa linia tramwajowa łącząca centrum z nowo powstającym, dynamicznie rozwijającym się osiedlem w północno-wschodniej części miasta. Będzie ona  przebiegać z centrum Szosą Chełmińską, ul. Długą, Legionów, Polną, Ugory i Watzenrodego.
 
Obecnie realizowany projekt zakładał, że nowa linia tramwajowa miała się kończyć na wysokości ul. Strobanda, ale miasto starało się o zewnętrzne dofinansowanie, które pozwoliłoby na kontynuację budowy torowiska aż do ul. Heweliusza, gdzie zaplanowano pętlę z zapleczem socjalnym i punktem obsługi pasażerów. Zabiegi przyniosły skutek i dziś decyzja została ogłoszona przez ministra funduszy i polityki regionalnej Grzegorza Pudę.

- Z wielką radością i dumą przyjmuję decyzję pana ministra funduszy i polityki regionalnej Grzegorza Pudy o przyznaniu kolejnych środków finansowych w wysokości 25 mln zł na potrzeby infrastruktury tramwajowej w naszym mieście. Dzięki nim zakończymy projekt, który aktualnie realizujemy -  budowa nowej linii tramwajowej na północ Torunia. 11,5 km toru pojedynczego uzupełnione zostanie o 1,4 km torów zamykających pętlę, a więc umożliwiających swobodne komunikowanie, bez konieczności przejeżdżania z toru na tor. Uzupełnienie projektu stanowi infrastruktura taka jak  m.in. przystanki, zaplecze socjalne dla pracowników, dyżurka oraz punkt sprzedaży biletów – mówi prezydent Torunia Michał Zaleski.– Takie projekty jak ten realizujemy po to, aby mieszkankom i mieszkańcom żyło się w Toruniu wygodniej, a miliony turystów, które przyjeżdżają do nas, miały dobrą infrastrukturę techniczną.


„Budowa linii tramwajowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą do Osiedla Jar w Toruniu - Etap II” to odrębny projekt, dofinansowany – tak jak „Poprawa funkcjonowania komunikacji miejskiej w Toruniu – BiT-City II” – z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Przedsięwzięcie obejmie budowę nowej linii tramwajowej na odcinku od skrzyżowania ul. Henryka Strobanda – Łukasza Watzenrodego (bez tego skrzyżowania) do nowo projektowanej pętli przy ul. Jana Heweliusza. 

W ramach projektu zrealizowane zostaną:

  • linia tramwajowa o łącznej długości ponad 1,4 tys. metrów toru pojedynczego wraz z infrastrukturą towarzyszącą (m.in. odwodnienie układu torowego, infrastruktura  sterowania i ogrzewania rozjazdów tramwajowych, tablice informacji pasażerskiej na przystankach w kierunku centrum);
  • pętla przy ul. Heweliusza z dwoma peronami końcowymi i jednym peronem początkowym;
  • budynek z zapleczem socjalnym, dyżurką oraz punktem sprzedaży biletów,
  • dwa  przystanki na ul. Watzenrodego;
  • budowa nowych oraz konieczne przebudowy istniejących sieci energetycznych, teletechnicznych, wodno-kanalizacyjnych;
  • sygnalizacja świetlna na przejściu dla pieszych przez torowisko w obrębie pętli oraz na przejeździe samochodowym przez torowisko w ulicy Watzenrodego,
  • nowy układ drogowy w zakresie niezbędnym w związku z budową torowiska tramwajowego wraz w infrastrukturą towarzyszącą (m. in. budowa i przebudowa chodników oraz ścieżek rowerowych, budowa przejść dla pieszych oraz przejazdów rowerowych, oświetlenie uliczne, zatoka postojowa dla służ technicznych, stanowiska postojowe przy budynku na pętli);
  • ponad 1200 mtp torowiska zielonego.

 
Całkowita szacunkowa wartość projektu to ok. 24,6 mln zł, a wnioskowana kwota dofinansowania – ok. 17 mln zł,
 
Nowy projekt pozwoli na  udostępnienie pasażerom kompletnej linii tramwajowej, bez konieczności realizacji rozwiązań tymczasowych planowanych wcześniej w etapie I (rezygnacja z wykonania trójkąta torowego służącego do zawracania tramwajów na wysokości ul. Strobanda, kontenerowego budynku socjalnego w jego sąsiedztwie oraz peronów tymczasowych), co przyczyni się do wygenerowania oszczędności na poziomie ok. 2 mln zł. Zwiększy się także komfort podróżnych, którzy będą mieli dostęp do punktu obsługi pasażerów znajdującego się na pętli tramwajowej. Wygodniej będzie także motorniczym, którzy będą korzystali z części socjalnej budynku.
 
Pozostałe pozyskane dodatkowo fundusze – ok. 8 mln zł - zasilą trwający obecnie pierwszy etap budowy nowej linii tramwajowej.

Nowe projekty muszą teraz przejść proces włączenia do POIiŚ. Wymaga to podjęcia prac przez samorząd w zakresie aktualizacji strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) i ujęcia w niej nowych propozycji.Z chwilą akceptacji zmienionej strategii ZIT przez MFiPR, projekty wpisane zostaną na Wykaz Projektów Zidentyfikowanych do POIiŚ, a następnie przejdą ocenę w CUPT.
Obecne pozyskanie dodatkowego dofinansowania to kolejny sukces w staraniach o większe pieniądze na budowę nowej linii tramwajowej.   Projekt „Poprawa funkcjonowania komunikacji miejskiej w Toruniu – BiT-City II”, w ramach którego powstaje pierwszy etap budowy nowego torowiska i infrastruktury towarzyszącej, jest współfinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Cały projekt, o łącznej wartości ponad 400 mln zł, składa się z ośmiu zadań, dzięki którym usprawniany jest transport publiczny w mieście (budowa nowej linii tramwajowej - etap I, modernizacja  infrastruktury tramwajowej, zakup taboru tramwajowego, nowych autobusów z napędem elektrycznym i hybrydowym oraz pojazdów technicznych). Część zadań zostało już zrealizowanych lub jest w trakcie realizacji.
 
3 sierpnia 2017 roku w Ministerstwie Rozwoju w Warszawie Prezydent Torunia Michał Zaleski podpisał umowę o dofinansowanie inwestycji w wysokości 195,6 mln zł. Gdy tylko zaistniała możliwość, miasto zaczęło ubiegać się o zwiększenie tej kwoty. W efekcie Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej zwiększyło dofinansowanie i 5 czerwca 2020 r, zawarto stosowny aneks z Centrum Unijnych Projektów Transportowych. W jego myśl kwota dofinansowania zwiększyła się wówczas o ponad 17,7 mln zł i wynosiła 213,3 mln zł. Teraz miasto pozyskało jeszcze dodatkowe 8 mln zł dla tego etapu, więc dofinansowanie wyniesie ok. 221,3 mln zł.