Aktualności

Kolejne torowisko zostanie zmodernizowane

Miasto za pośrednictwem Miejskiego Zakładu Komunikacji zmodernizuje kolejny odcinek torowiska tramwajowego -  na ul. Warneńczyka od pl. Chrapka do przejazdu torowo-drogowego ul. Podgórnej i Kościuszki. 14 kwietnia 2022 r. podpisano umowę na realizację tego zadania.


- W Toruniu bardzo zależy nam na tym, aby rozwiązania stosowane w komunikacji publicznej były przyjazne środowisku naturalnemu. Dlatego mamy wiele kilometrów zmodernizowanych linii tramwajowych, kupujemy nowe tramwaje, budujemy nowe linie tramwajowe. wszystko po to, by był to spójny, efektywny system rozwiązań w transporcie publicznym zapewniający wygodne, szybkie – bo przecież tramwaj najszybciej porusza się po terenie miasta, nie stoi w korkach – powiązania poszczególnych osiedli oraz szybki system przemieszczania się – mówi prezydent Torunia Michał Zaleski.– Możemy inwestować w ekologiczny transport dzięki pozyskiwaniu środków unijnych i tak jest w tym przypadku.

Modernizacja torowiska tramwajowego w ciągu ul. Warneńczyka będzie już czwartym i zarazem ostatnim z pakietu zadań modernizacyjnych w ramach projektu „Poprawa funkcjonowania komunikacji miejskiej w Toruniu – BiT-City II”,współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Beneficjentem przedsięwzięcia jest Gmina Miasta Toruń, zaś realizacją zadań zajmuje się Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu.

W ramach całego projektu, o wartości ponad 400 mln zł i z unijnym dofinansowaniem ok. 213 mln zł, realizowanych jest osiem zadań: m.in. budowa nowej linii tramwajowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, wspomniane modernizacje torowisk, zakup autobusów hybrydowych i elektrycznych wraz z infrastrukturądo ładowania, zakup taboru tramwajowego niskopodłogowegoi zakup pojazdów technicznych.

Przetarg na modernizację torowiska tramwajowego na odcinku od pl. bp. Chrapka do ul. Podgórnej wraz z przebudową układu drogowego i infrastruktury wodociągowej ogłoszono 5 stycznia 2022 r. Oferty otwarto 10 lutego 2022 r. Do przetargu stanęło sześć firm. Za najkorzystniejszą uznano ofertę Balzola Polska Sp. z o.o. – niespełna 25 mln zł brutto Zgodnie z przepisami postępowanie przetargowe zostało poddane kontroli uprzedniej Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych i teraz, po jej pozytywnym wyniku, może nastąpić podpisanie umowy z wykonawcą.

- Zakres zadania obejmuje modernizację prawie 1,2 tys. metrów toru pojedynczego torowiska tramwajowego wraz z siecią trakcyjną i układem drogowym na odcinku ul. Warneńczyka od ronda bp. Chrapka do przejazdu torowo-drogowego ulicy Podgórnej i Kościuszki. Modernizowane torowisko będzie wykonane w większości w technologii zielonego torowiska (ponad 735 mtp). Ponadto wyremontowane zostaną perony, tramwajowe, a na przystankach zamontowane będą tablice informacji pasażerskiej – wylicza prezes MZK w Toruniu Zbigniew Wyszogrodzki. - Dużą zmianą będzie przebudowa skrzyżowania na rondo turbinowe, dwupasmowe. To rozwiązanie zwiększy bezpieczeństwo na tym obszarze. Ponadto wyremontowane zostaną chodniki, jezdnie, ścieżki rowerowe, zatoki autobusowe, miejsca parkingowe.

Zgodnie z umową termin zakończenia prac modernizacyjnych to 12 miesięcy od daty podpisania umowy.

- W Toruniu realizujemy zadania związane z budową i modernizacją sieci tramwajowej od 2018 r. i to będzie nasz kolejny projekt. Jesteśmy zadowoleni ze współpracy z miastem i dołożymy wszelkich starań, by jak najlepiej wywiązać się z tej realizacji– zapewnia Dyrektor Generalny Balzola Polska sp. z o.o. Andrzej Rogiński.

Prace modernizacyjne planuje się skoordynować z budową nowej linii tramwajowej tak, by powodowały jak najmniej uciążliwości w ruchu drogowym.