Aktualności

Zakończenie części I etapu budowy linii tramwajowej do tzw osiedla Jar

We wrześniu 2018r. oddano do użytku część I etap realizacji budowy linii tramwajowej do tzw. osiedla Jar w zakresie dwóch przejazdów torowo-drogowych na skrzyżowaniach ulicy Szosa Chełmińska z ul. Żwirki i Wigury i ul. Długą. Roboty torowe były skoordynowane z robotami drogowymi związanymi z rozbudową ul. Szosa Chełmińska prowadzonymi przez Miejski Zarząd Dróg w Toruniu. Zakońćzenie robót w ramach Etapu I jest olanowane w ramach oddzielnego zlecenia. Prace wykonane zostały przez firmę PROGREG InfraCity Sp. z o.o. , a ich koszt wyniósł: 2 819 407,56 zł netto / 3 467 871,30 zł brutto.