Aktualności

Budowa nowej linii tramwajowej - prace w toku

Podczas budowy nowej linii tramwajowej do tzw. osiedla Jar, w okolicy „Biedronki” przy Szosie Chełmińskiej, robotnicy trafili pod ziemią na betonową budowlę. Zdaniem archeologów jest to prawdopodobnie schron wybudowany w latach 70. XX wieku. Znalezisko nie jest elementem zabytkowej Twierdzy Toruń. O dalszych krokach związanych z odkryciem będziemy informowali.
 
A co się dzieje na pozostałych odcinkach?
Na ul. Długiej gotowe są już wpusty kanalizacji deszczowej i kanalizacja sanitarna, a obecnie trwa usuwanie kolizji energetycznych i gazowych. Od wysokości ul. Dekerta do Bema, w śladzie al. 700-lecia Torunia, rozpoczęła się budowa kanalizacji deszczowej. Na odcinku od przejazdu kolejowego do ul. Traktorowej zakończono montaż drenażu i usuwane są kolizje sieci podziemnych. Na ul. Watzenrodego powstaje koryto pod przyszłe torowisko, a niedługo rozpocznie się stabilizowanie podłoża.