Aktualności

Wpusty deszczowe już gotowe


Usuwanie kolizji sieci podziemnych, rozbiórki, przygotowywanie koryta pod przyszłe torowisko to obecnie główne prace prowadzone przy budowie nowej linii tramwajowej do tzw. osiedla Jar. Od poniedziałku 22 listopada 2021 r. ruszy porządkowanie terenu pomiędzy targowiskiem miejskim a cmentarzem św. Jerzego. Z tego powodu dziki parking, który się tam znajduje, na okres około tygodnia, zostanie wyłączony z użytkowania.


W rejonie skrzyżowania ul. Inżynierskiej i Legionów trwają prace rozbiórkowe, przebudowa kolizji elektrycznych, korytowanie pod torowisko tramwajowe oraz budowa odwodnienia torowiska. W najbliższych dniach rozpoczną się roboty związane z układaniem podbudowy torowiska. Z powodu prac skrzyżowanie zostało zamknięte, a objazd do ul. Inżynierskiej odbywa się ulicami Polną, Traktorową i Elektryczną. Zamknięty jest też ciąg pieszy i rowerowy po południowej stronie ulicy Polnej, a piesi i rowerzyści mogą się poruszać stroną północną.

Na al. 700-lecia Torunia trwa usuwanie kolizji energetycznych, gazowych i wodociągowych. Co ważne, od poniedziałku 22 listopada, przez okres około tygodnia, dziki parking zlokalizowany pomiędzy targowiskiem miejskim a cmentarzem św. Jerzego zostanie wyłączony z użytkowania. Teren ten będzie porządkowany i przygotowywany do budowy nowej kanalizacji deszczowej. Powstanie ona na odcinku od ul. Bema do pl. Niepodległości oraz w śladzie łącznika pomiędzy al. 700-lecia Torunia a Szosą Chełmińską (przy targowisku miejskim). Jej zadaniem będzie odwodnienie Szosy Chełmińskiej, a co za tym idzie - nowego torowiska.

Na ul. Długiej, od Sz. Chełmińskiej do ul. Mohna, wykonano już wpusty deszczowe. W trakcie usuwania są kolizje energetyczne i sieci gazowej. Ponadto przebudowywana jest kanalizacja deszczowa i sanitarna, a niedługo ruszy budowa wodociągu.

Na ul. Watzenrodego usuwane są kolizje teletechniczne i energetyczne. Ponadto trwa tam korytowanie pod przyszłe torowisko, a niebawem rozpocznie się układanie drenażu.